Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Domovní prohlídka, osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Důvody, za kterých lze vykonat domovní a osobní prohlídku. Co je to prohlídka jiných prostor a pozemků, kdo ji, může nařídit a který orgán činný v trestním řízení může vstoupit do obydlí a jiných prostor nebo pozemků a na jakém podkladě. Důvody domovní a osobní prohlídky Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim náležejících je věc nebo osoby důležitá pro trestní řízení. Z předchozích důvodů lze vykonat i prohlídku prostor nesloužících k bydlení a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné. Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že někdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení. U osoby zadržené a u osoby , která byla zatčena, nebo která se bere do vazby, lze vykonat osobní prohlídku též tehdy, je-li tu podezření, že má u sebe zbraň, nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit život svůj nebo vlastní. Příkaz k domovní prohlídce Nařídit domovní prohlídku může nařídit předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce učinit předseda senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být prohlídka učiněna. K domovní prohlídce musí být vydán písemný příkaz a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u níž se prohlídka koná, při prohlídce a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která brání doručení. Na příkaz předsedy senátu nebo soudce vykoná prohlídku policejní orgán, v přípravném řízení též vyšetřovatel. Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemku je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce, vyšetřovatel, nebo policejní orgán. Vyšetřovatel, nebo policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Prohlídku provede orgán, který ji nařídil, nebo na jeho příkaz policejní orgán. Bez příkazu nebo souhlasu může vyšetřovatel nebo policejní orgán provést prohlídku, jestliže příkazu nebo souhlasu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. O tomto úkonu však musí bezprostředně uvědomit orgán, který je k vydání příkazu nebo souhlasu oprávněn. Příkaz k osobní prohlídce Nařídit osobní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce, nebo s jeho souhlasem vyšetřovatel nebo policejní orgán. Nevykoná-li osobní prohlídku orgán, který ji nařídil, vykoná ji na jeho příkaz policejní orgán. Vždy osoba stejného pohlaví. Bez příkazu nebo souhlasu může vyšetřovatel nebo policejní orgán vykonat osobní prohlídku jen tehdy, když souhlasu nelze dosáhnout a věc nesnese odkladu, anebo jestliže jde o osobu přistiženou při trestném činu nebo o osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení. Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek Vyšetřovatel nebo policejní orgán může vstoupit do obydlí, jiných prostor, nebo na pozemek jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup je tam nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných práv a svobod nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.

Témata, do kterých materiál patří