Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


INSOLVENČNÍ-ŘÍZENÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ je to řízení, jehož cílem je vyřešení majetkových poměru dlužníka a poměrné uspokojení věřitelůÚPRAVA: insolvenční zákonZÁKLADNÍ POJMY:ÚPADEK: je situace, kdy se dlužník dostal buď do předlužení, nebo platební neschopnostipředlužení: dlužník má alespoň 2 věřitele a zároveň výše jeho dluhu převyšuje výši jeho majetkuplatební neschopnost: dlužník má alespoň 2 věřitele a není dlouhodobě schopen platit své splatné závazkyINSOLVENČNÍ SOUD: je to soud (krajský soud – v místě bydliště dlužníka), před kterým probíhá insolvenční řízeníINSOLVENČNÍ SPRÁVCE: je to osoba, která v insolvenčním řízení právně jedná na místo dlužníka, vybírá ho insolvenční soud a jsou evidováni v insolvenčním rejstříkuINSOLVENČNÍ REJSTŘÍK: veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o dlužnících, kteří jsou nebo byli v insolvenčním řízení, insolvenční rejstřík je veden insolvenčním soudemVĚŘITELSKÝ VÝBOR: skupina věřitelů, kteří přihlásili v insolvenčním řízení své pohledávky ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU Reorganizacetýká se pouze dlužníku, kteří jsou velkými podnikatelskými subjektyzaměstnávají více než 50 zaměstnancůjejich roční obrat je více než 50 miliónůprobíhá podle tzv.reorganizačního plánumá obsahovat opatření k řešení úpadku (např. změnit styl výroby, propustit zaměstnance)musí být schválen věřitelským výborem Oddlužení (= osobní bankrot)týká se pouze nepodnikatelských subjektůdlužník musí ve lhůtě 5 let uhradit alespoň 30% svých závazků, a to buď:zpeněžením majetkové podstaty – veškerý majetek dlužníka, který vlastní k okamžiku zahájení insolvenčního řízení a který získá v jeho průběhupostupným splátkováním Konkurztýká se podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich velikostpodstatou je zpeněžení majetkové podstaty a z toho výnosu úhrada dluhuprodá se veškerý majetek dlužníka a zaplatí se dluhyje to formou veřejné dražby Podání návrhu na zahájení řízenínávrh může podatvěřiteldlužníkjiná osoba (likvidátor, člen statutárního orgánu)návrh musí podat (pokud nepodají, tak se dopouští TČ)dlužníkjiná osoba (likvidátor, člen statutárního orgánu)nejsou trestně odpovědni, ale věřitel může požádat náhradu škodynáležitosti návrhu (kdo ho podává, na koho podává)věřitel – důkaz, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávkudlužník – seznam svého majetku a závazkůjiná osoba – seznam majetku a závazků dlužníka Doručí se insolvenčnímu souduten prozkoumá existenci úpadku, zda majetek dlužníka pokryje náklady řízení, pokud ANO soud vydává usnesení o zahájení insolvenčního řízenínáležitosti usneseníinsolvenční správcezpůsob jak bude úpadek řešenvýzva věřitelů, aby přihlásili své pohledávkyusnesení se doručujedlužníkovivšem známým věřitelůminsolvenčnímu správci/insolvenční správkyni Po vydání usnesení soududojde k zápisu do insolvenčního rejstříkuvyvěšení na úřední desce soududoručení správci daněProběhne buďreorganizaceoddluženíkonkurzSoud ukončí insolvenční řízení NÁSLEDKY ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ dlužník ztrácí právo nakládat se svým majetkem a toto právo přechází na insolven. správcezaniká společné jmění manželůna majetek dlužníka nemůže být provedena exekuce

Témata, do kterých materiál patří