Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rozsudky soudního Dvora z oblasti vnitřního trhu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozsudky soudního Dvora z oblasti vnitřního trhu Soudní dvůr EU SDUE = je jedním ze sedmi orgánu EU- Soudního dvora (1952), Tribunálu (1988) a Soudu pro veřejnou službu (2004)Vykonává soudní pravomoc EUa sekundárního práva Unie v EUOvěřuje zákonnost aktů orgánu Uniez primárního a sekundárního právaNa žádost soudců členských státu vykládá rovněž právo UnieOd svého vzniku vydali přibližně 15 000 rozsudků Soudní dvůr FCE: Zajistit, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech zemích EU zajistit, aby země a orgány EU dodržovaly právní předpisy EUČlenové: Soudní dvůr- 1 soudce za každý stát EU a 11 generálních advokátůSídlo: Lucembursko Úkoly soudního Dvora EU - postihy orgány EU (žaloby o náhradu škody) “Posláním soudního dvora EU je zajišťovat dodržování práva při výkladu a provádění Smluv” Přezkoumává legalitu aktů orgánů EUDbá na dodržování povinnosti členských států vyplývajících ze SmluvVykládá právo Unie na žádost vnitrostátních soudůa výklad práva Unie Soudní dvůr EU (dříve Evropský dvůr) Je nejvyšším soudem EUV čele je předsedaMá poslední slovo ve věcech právního řádu EUByl zřízen v roce 1952Sídlí v Lucembursku na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v BruseluSkládá se z 28 soudců a 9 generálních advokátůV čele je předseda Rozsudky týkající se vnitřního trhu Energetická politikaStátní podporyRozsudek Soudního dvora C-480-/09P AceaElectrabel Produzione SpA v. Evropská Komise ze dne 16.12. 2010Rozsudek Soudního dvora C-384/07 Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ze dne 18. 12. 2008Rozsudek Tribunálu T-53/08 Italská republika v. Evropská komise ze dne 1. 6. 2010 a Rozsudek Tribunálu T-62/08 ThyssenKrupp Accial Speciali Terni SpA v. Evropská komise ze dne 1. 6. 2010 Energetická politika Neuplatňovaly se zde principy volného trhuVe smlouvě o EHS výslovná úprava energetické politiky nebyla obsažena, nicméně s energetikou souvisela tato smlouva v jiných rovináchJe v zájmu každého státu mít takovou energetickou politiku, která mu zabezpečí dostatečné vlastní zdroje energií a pokud ne, tak jejich bezpečné a pravidelné dodávkya fungování trhu: zajištění fungování trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek energie Státní podpory Prvně se musí jednat o podpory poskytnuté státem nebo ze státních prostředků, a to v jakékoliv forměDalé se musí jednat o podpory, které zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětvíNavzdory obecné neslučitelnosti státních podpor se společným trhem EU není zákaz jejich poskytování absulutníUplatňování jednotlivých výjimek posuzuje Evropská KomiseNesplní-li členský stát povinnosti v oblasti státních podpor stanovené Evropskou komisí, nebo nesouhlasí-li členský stát s rozhodnutím Komise, může být předmětná věc předložena SDEU Rozsudek Soudního dvora C-480-/09P AceaElectrabel Produzione SpA v. Evropská Komise ze dne 16.12. 2010 Komise přijala v roce 2005 rozhodnutí, v němž prohlásila předmětnou podporu za slučitelnou se společným trhem, ale odložila její vyplacení společnosti AEP až do okamžiku, kdy Itálie předloží důkaz o vrárcení dřívější podpory poskytnuté společnosti ACEASpolečnost AEP následně podala žalobu Soudu první instance znějící na zrušení sporného rozhodnutí v souladu článkem 230 SESŽalobu odůvodňovala porušením čl. 87 odst. SES včetně vad vyšetřování a vad odůvodnění rozhodnutí Komise, porušením článku 88 SES, porušení nařízení Rady ES č. 659/1999 a protiprávností odkladu vyplacení podporySoud první instance žalobu zamítl Rozsudek Soudního dvora C-384/07 Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ze dne 18. 12. 2008 Dle rakouské vnitrostátní úpravy zákon o zelené elektřině připouští za určitých podmínek za účelem podpory výroby el. energie v kongeneračních zařízeních poskytovat náhradu nákladů nezbytných pro zachování provozu výrobceUvedené rozsudky se většinou zabývají podstatně širší problematikou než je státními podporami v oblasti energetikyCelkově je možné rozsudky, které byly předmětem tohoto příspěvku, zhodnotit tak, že se jedná o rozsudky, které v mnoha věcech odkazují na předchozí judikaturu SDEU nemohla v důsledku dílčích odlišností zcela dopadat Rozsudek Tribunálu T-53/08 Italská republika v. Evropská komise ze dne 1. 6. 2010 a Rozsudek Tribunálu T-62/08 ThyssenKrupp Accial Speciali Terni SpA v. Evropská komise ze dne 1. 6. 2010 V roce 1962 zestátnila Itálie odvětví el. energieV rámci zestátnění byla založena státní společnost Ente elettrica, na kterou se předvedly podniky z odvětví elektrárenského průmysluRovněž na tom je společnost Terni zahrnující vodní el.Terni se později rozdělila na 3 soukromé samostnatné společnosti, jednou z nich byl i pozdější žalobce ThyssenKruppTerni v roce 1991-2005 měla prodlouženou sazbuProdloužení platnosti Terni v roce 1991 se Komise rozhodla nevznášet námitky jako reakci na prodloužení platnosti této sazby v roce 2005Dle Tribunálu je nesporné, že některé formy náhrad poskytnuté podnikům nepředstavují státní podporuTribunál obžalobu zamítl Postup vůči Evropské komise vůči členským státům, které nedodržují smlouvy Předběžné předsoudní řízení:-a)předběžné řízení zahájené komisí-b) předběžné řízení zahájené členským státem:žalobní právo má stát, vyjádření, vyjádření členského státu je neformální, řízení před komisí má ústní i písemnou část, každý ze zůčastněných států musí mít možnost se alespoň jednou vyjádřit Formální postup– odůvodněné stanovisko Komise- EK k němu přistupuje, když první nemá žádoucí účinky, neliší se od závazného právního aktu Žaloby Komise proti ČR u Evropského soudního Dvora Za provedení (transpozici ve stanovené lhůtě, soulad a správné uplatňování) práva Unie do svého vnitrostátního právního řádu nese odpovědnost každý členský stát, tedy i ČR od svého vstupuKomise má jakožto ,,strážkyně smluv” možnost podávat ČR, tak jako na jiné členské táty, žalobu u ESD v případě, že tyto členské povinnosti provádění EU neplní, nebo je neplní správněVšechna řízení zahájená v roce 2011 proti ČR byla zahájena již podle Smlouvy o fu

Témata, do kterých materiál patří