Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Totalitni stat, srovnejte koncepci liberalniho a socialniho statu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. Totalitní stát, srovnejte koncepci liberálního a sociálního státu TOTALITNÍ STÁT V polovině 20. století vznikají dvě deformace moderního státu. Většina jeho demokratických institucí sice navenek zůstává zachována, ale ve skutečnosti stát přestává být demokratickým, ústavním a právním. Jedná se o stát fašistický a komunistický, pro které se vžilo označenítotalitní stát. Americký politolog a poradce řady amerických prezidentů Z. Brzezinskij zformulovalzákladní znaky totalitního státu, které vznikly srovnáním komunistického a fašistického režimu: 1) Existence jediné oficiální ideologie, žádný jiný výklad světa se nepřipouštěl 2) Existence jediné politické strany srostlé se státem a systémem různých forem mobilizace nejširších vrstev obyvatelstva 3) Systém teroru 4) Monopolní kontrola hromadných sdělovacích prostředků (cenzura, personální kontrola) 5) Monopolní použití ozbrojené síly (policie, armáda, lidové milice) 6) Byrokratické centralizované řízení ekonomiky (fašisté - soukromníci, komunisté - znárodňování) KONCEPCE LIBERÁLNÍHO A SOCIÁLNÍHO STÁTU Sociální stát představuje možnou orientaci moderního demokratického státu. V této orientaci se střetávají tři pojetí státu: a) liberální stát - vyjadřuje myšlenku svobody jednotlivce od státu a na státu, stát se nestará o jednotlivce a jednotlivec se nestará o stát b) demokratický stát- vychází naopak z aktivního podílu občana na správě věcí veřejných a touto aktivní účastí dostává občan stát pod svou kontrolu a to mu zaručuje svobodu c) sociální stát- nezajišťuje svobodu od státu, ale naopak péči za strany státu. To se projevuje zvýšenou rolí státu jako pečovatele, zakotvením sociálních práv, zasahováním státu do ekonomiky, plánováním, ochranou životního prostředí apod. LIBERALISMUSpřišel s koncepcí státu jako nočního hlídače, který má střežit občanská práva a svobody, nezasahovat do života obcí, pospolitostí a do soukromí jednotlivců. Liberalismus prosazuje myšlenku rovnosti před zákonem, práv a svobod občanů, zvláště práva na vlastnictví, shromažďování, spolčování, svobody slova a pohybu. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Filozof Václav Bělohradský formuloval třizákladní práva a povinnosti liberálního státu: 1) Bránit jednotlivce a jeho svobodu a vstupovat do vztahů s ostatními státy na základě prospěchu. 2) Zajišťovat spravedlnost nestrannou interpretací přijatých pravidel hry (právní řád a zákony) a jejich plné respektování. 3) Podnikat akce, které jsou nad možnostmi jednotlivců, kteří je nemohou uskutečnit se ziskem (ochrana přírody, sociální důsledky). Liberalismus v praxi vede velmi rychle ke vzniku značných sociálních nerovností, které provázejí svobodnou soutěž v ekonomice a hospodářství. Historicky vykrystalizovala dvě krajní řešení tohoto problému v podobě pravicového a levicového totalitarismu: a)LEVICOVÝ TOTALITARISMUS (socialismus, komunismus) Pod heslem společenské rovnosti likviduje tržní ekonomiku, stát se stává téměř monopolním vlastníkem, zasahuje do všech oblastí společenského života, likviduje reálné funkce demokratických institucí i občanská práva. Klade důraz na solidaritu. b)PRAVICOVÝ TOTALITARISMUS (fašismus) Odbourává všechny demokratické instituce a občanská práva, zavádí vůdcovský princip (charismatická moc) na základě sociální národnostní a rasové demagogie. Zachovává na rozdíl od levicového totalitarismu soukromo-vlastnickou ekonomiku se silnou státní regulací.

Témata, do kterých materiál patří