Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ústavní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ústavní právo Právní odvětví, které je základním právním odvětvímupravuje nejzákladnější právní vztahy ve společnosti a státechostatní jsou z něj odvozena, vyplívají z něj, nesmí být s ním v rozporunejvyšší právní sílyurčují formu státu a vládyupravují zákl. lidská práva a svobodystrukturu státních orgánůrozdělení a výkon právní mocistátní právo = nevěnovalo se zákl. otázkám lidských práv a svobodje právem, které se zabývá Ústavou a vykládá jemůže vykládat pouze ústavní soudteoretický výklad = právní věda formy ústavy formální = máme určitou normu, který se jako ústava označujemateriální = máme právní normu, který se za ústavu neoznačuje, ale některé věci jsou v ní obsaženéústavní pořádek = pojem širší než ústava, které v sobě zahrnují ústavu, jak se jmenuje ale také zákony z hlediska materiálního pojetí (zajímá nás jen ten obsah!!!)monolegální = jde o jediný předpis. Je v něm všechno (Slováci)polylegální = skládá se z vícero právních předpisů (naše ústava + LZPS)upravuje základní vztahy ve státě: forma státu a vlády název postavení, kompetence a vzájemné vztahy nejvyšších orgánů vnitřní uspořádání – obce politický režim – demokratická Rep. pravidla pro tvorbu zákonů otázky, týkající se voleb a aktivního/pasivního práva mezery v ústavě není zde žádná lhůta není zde slovo povinen, musí stav ústavní nouze stav, kdy nemáme možnost žádným způsobem řešit věc ústavním zákonem stav subjektivního vnímání / občana nebo představitele státního orgánu nějaká norma mimo ústavní právo není v souladu s ústavním pořádkem, podává ústavní stížnost k ústavnímu soudu o zrušení daného předpisu ústava psaná =pr. Předpis, který vzniká na základě zákonodárného procesu ústava nepsaná =obyčejové právo (VB) podle způsobu přijetí: Ústava oktrojovaná = vymyslí monarcha a parlament jí jenom přijme Ústava dohodnutá = Ústava revoluční = ústava, která nemá s revolucí moc společného, ale díky ní se má překonat určité období Podle dodržování: Ústava reálná = to co je tam napsáno, je dodržováno, zaručeno, vynutitelné Ústava fiktivní = je jenom jako, ve skutečnosti nic takového neexistuje Podle způsobu změny: Čím lepší je ústava, tím méně se mění Ústava flexibilní = může se kdykoli měnit Ústava rigidní = aby se změnila, musí být kvalifikovaná většina v obou komorách parlamentu Ústava demokratická = je založeno na pluralitě systému Ústava autokratická= ústavy fiktivní, ústavy, které jedno hnutí nadřazují před druhými Nalezneme zde normy veřejného právaNe každý rozpor norem zákonů běžné pr. síly není zároveň porušení norem ústavního práva Prameny ústavního práva: Obecné zásady právní (spravedlnost, poctivost, …) Politické ideje Zákony Precedenty Judikatura ústavních soudů Jednací řády parlamentů Mezinárodní smlouvy Smlouvy vnitrostátní Dekrety hlavy státu (Rusko) Multiraterální smlouvy Právo EU (nařízení, směrnice, …) Obyčeje Sbírky pravidel (náboženství, …) Prameny ústavního práva ČR: Ústava Dekrety prezidenta republiky (historické) Ústavní zákony přijaté v minulosti na základě recepce práva Mezinárodní smlouvy, které mají při střetu aplikace práva přednost před normami vnitrostátního práva Akty referenda = o vstupu do EU Zákonná opatření senátu Rozhodnutí ústavního soudu = vždy jen výrok, ne odůvodnění, jenom ta rozhodnutí, která jsou ve sbírce zákonů Běžné zákony, které se týkají voleb nebo to jsou jednací řády obou komor parlamentu, soustav soudů, cizinců, státního občanství Dubnová ústava – 1848 Výsledkem vlivu Francouzské revolucePrvním pokusem Březnová ústava – 1849 Trvala 2 rokyZavedla obecní samosprávu Říjnový diplom – 1860 Fr. IPrvní pokus o klasický konstituční monarchie Únorová ústava -1861 Zřizuje dvoukomorový parlamentPoslaneckou sněmovnuPanská sněmovna, byla jmenována císařem, který měl výkonnou moc Prosincová ústava – 1867-1918 Reaguje na rakousko-uherské vyrovnáníZákladní práva občanů Národní výbor– 1918 Recepční zákon, přijímá ty původní zákony.Tři řády: Právo Rakouska Právo Uherska Právo Německé Prozatimní ústava –1918 První výsledek práce nového zákonodárného orgánuPoprvé a naposled byla vláda volena parlamentem Ústavní listina ČSR – Poprvé dělení mocí = zákonodárná, výkonná, soudníKompilátem ústavy americké, francouzské a rakouskéPlatí do května 1948 Ústava 9. května– 1948 Jednokomorový parlamentNeexistuje ústavní soud)Je zřízena soustava národních výborůJe zrušeno zemské zřízení Ústava Poprvé je koncipována na základě politických proklamací ČSRČeskoslovenská socialistická republikaZákonodárným sborem je národní shromáždění, jednokomorovéZákonodárnou moc měla slovenská rada ve slovenské republice1968 byla ústava doplněna o zákon o ČSFRZavádí se dvoukomorový parlament =Skládá se ze sněmovny lidu (200 členů) a sněmovny národů (170 členů)Zákaz majorizace = poslanci české nebo slovenské části národů, nemohli jeden druhého přehlasovat, proto hlasovali každá zvlášťKooptace poslanců = nahrazení jednoho poslance druhým mimo volby Ústava samostatné ČR 1993Několikrát se měnila: R.2000, kdy vznikly územně správní celky Vstup do NATO ČNB = stabilita měny na cenová Vstup do EU – přednost unijního práva Přímá volba prezidenta – pravomoc senátu žalovat prezidenta za velezradu Imunita poslanců a senátorů 2013 – jestli se dopustí výroků na půdě sněmovny nebo senátu, jedná se o výkon mandátu 2009 = byla rozpuštěna sněmovna, sama se rozpustila. Byl přijat ústavní zákon o zkrácení volebního období 21.2.2018 Funkce ústavy Regulativní – reguluje základní právní vztahy ve státěPrávní– nejhlavnější a nejzákladnější právo státuPolitická– týká se procesu voleb, kdy spolu soutěží pol. strany. Zajišťuje volnou soutěž po. Stran, která se promítá ve volbách, v jejím výsledkuIdeologická– ústava je postavená na určitých myšlenkách demokratické společnosti, názorový pluralismu, názorů, světonázorů, nepreferuje žádnou ideologiiKulturní– Problematika změn ústavy Revize ústavy –změna základních ustaveních, které jsou v ústavěNovela ústavy – nenítak zásadní, přednost mezinárodní smluv a unijního práva předústavním právemAbrogace –zrušení př

Témata, do kterých materiál patří