Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Základní zásady trestního práva hmotného a procesního

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní zásady trestního práva hmotného a procesního: Základní zásady trestního práva hmotného a procesního Trestní právo hmotné: zabývá se obsahem trestných činů a trestypramenem jeTRESTNÍ ZÁKON 140/61 Sb Trestní právo procesní: zabývá se postupem OČV TŘ. Při odhalování trestných činůpramen je TRESTNÍ ŘÁD 141/61 Sb. Funkce trestního práva: Ochranná:Jedná se o uprostřed ochrany jednotlivců a společnosti.Má působit tam, kde ostatní právní odvětví nestačí.Ochranná funkce TP je podpůrná (subsidiární) i (výlučná (primární). Regulativní:Sleduje ochranu určitých zájmů a vztahů ve společnosti.Vymezuje co nepřesnější podmínky, základy TO, ukládání trestů a ochranných opatření pachatelům TČ. Preventivní:Sleduje ochranu společnosti předcházením trestné činnosti i činnosti jinak trestné.Individuální prevence má působit pozitivně, výchovně a to vedle metod negativních. Represivní:Směřuje k naplnění ochranného cíle TP cestou individuálního, represivního působení na pachatele. Reparační:Sleduje úplné nebo alespoň částečné odčinění újmy způsobem TČ.Platí především v souvislosti s alternativními tresty. Zásady Trestního práva hmotného: Základní:Zákonnostia z běžných zákonů.a rozhodnutí.Prezidenta republiky o amnestií.Tato zásada podmiňuje obecný princip rovnosti před zákonem. PřiměřenostiPřiměřenost trestů. Specifické: EkonomiePomocná role TP a trestní represe, cílem je ochrana příslušných objektů až tehdy, když k tomu účtu nestačí jiné prostředky. Odpovědnost za zaviněníPachatel odpovídá za zavinění obsažených v jeho skutkové podstatě. Odpovědnost FOJe jedním z předpokladů účinného preventivního působení TP vycházejícího zejména pozitivních výchovných metod působení na pachatele. Zásada zákazu, analogie trestního zákona k tíži pachateleAnalogie reaguje k tíži pachatele a ve prospěch pachatele je přípustná. Zákaz retroaktivity k tíži pachatelePodle pozdějšího zákona se trestnost činu neposuzuje jestli, že pro pachatele není příznivá. Zásada formálně-materiálního pojetí trestného činuNejmenší specifická zásada, která se vztahuje k otázce viny i k základní trestné odpovědnosti.OČVTŘ postupuje podle formální stránky. Zásady trestního zákona – místní působnost: Zásada teritorialityPodle TZ, ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného na území ČR. Zásada registracePodle TZ ČR se posuzuje spáchání TČ spáchaného mimo území ČR na palubě lodi, letadla. Které jsou registrované ČR. Zásada personalityPodle TZ ČR i trestnost činu, který v cizině spáchal občan ČR nebo osoba státní příslušnosti, která tu má trvalý pobyt. Zásada ochrany a zásada univerzalityPodle TZ ČR se posuzuje trestnost některých výslovně vyjmenovaných TČ v TZ spáchaných cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která není občanem ČR nebo osobou bez státní příslušnosti, která má na území ČR trvalý pobyt. Subsidiární zásada universalityPodle TZ ČR se posuzuje i trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá trvalý pobyt v ČR. Zásady trestního řízení (procesního):Význam zásad TŘ POZNÁVACÍINTERPRETAČNÍAPLIKAČNÍ – použít teorií do praxePRO TVORBU PRÁVA – např. ústavní soudy mohou vydávat nové právní normy Dělení Zásada TŘ: A) Obecné Stíhání ze zákonného důvoduSpolupráce se zájmovými sdruženími občanůZajištění práva na ochranu B) Zahájení řízení OficialityObžalovacíLegality C) Veřejnost D) Dokazování VyhledávacíBezprostřednosti a ústnostiPresunkce nevinyVolné hodnocení důkazů E) Materiální pravdy Dělení zásad TŘ: ObecnéŘádný zákonný procesPřiměřenostRychlý proces B) Meziodvětvové - Právo na obhajobu C) Specifické - legality Zásady: Zásada stíhání jen ze zákonných důvodůZásada presunkce nevinyZásada legalityZásada oficiality, přiměřenostiZásada zjišťování skutkového stavu bez důvodných pochybností nebo-li materiální či objektivní pravdy, vyhledávacíZásada volného hodnocení důkazůZásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanůZásada obžalovacíZásada kdy a v jakém složení soud rozhodujeZásada veřejnosti (Ústavní zásada)Zásada ústnostiZásada bezprostřednostiZásada zajištění práva na obhajobuZásada povinnost orgánů činných v TŘ vyhotovovat rozhodnutí v ČJ a práva užít mateřského jazyka, kterého uvede, že ho ovládá

Témata, do kterých materiál patří