Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťová zařízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Zařízení na síťové vrstvě

  • v hlavičce paketu sledují adresu sítě

  • zařízení musí zabránit tomu, aby paket nebloudil na síti donekonečna

  • v hlavičce jsou DA a SA (+ z linkové vrstvy MACs a MACd)

  • Router

   • na rozdíl od switche má vypínač

   • rozumí hlavičkám 3. vrstvy, v nich mění TTL

   • odděluje a spojuje sítě, ale pouze kompatibilní sítě

   • směrování paketů tak, aby proces přesunu paketu ke koncovému uživateli byl rychlejší, spolehlivější a kvalitní

   • zařízení musí umět najít tu nejlepší cestu

   • tabulka, kterou má je rootovací tabulka (podle toho určuje, na který výstup má paket poslat, aby cesta byla efektivní)

   • router nepracuje podle adres uzlů, ale adres sítí

   • router snižuje životnost paketu (TTL) - v hodnotě 0 se paket zahodí

   • mění úplně celé hlavičky 2. vrstvy

   • paket na úrovni fyzické vrstvy, je potřeba upravit paket do linkové vrstvy (NIC), ta zkontroluje MAC adresu příjemce, pošle do 3. vrstvy, ta odbourá hlavičku 2. vrstvy a prostuduje hlavičku 3. vrstvy a podle destination adresy najde příslušný port a na tento port bude odesílat paket, najde si v tabulce MAC adres (ARP tabulka) najde adresu dalšího příjemce, vytvoří hlavičku 2. vrstvy, kam dosadí MAC adresu a adresu své adresy, ze které se odesílá a předá to linkové vrstvě a paket pokračuje dál po síti

   • v rootovací tabulce má čísla sítí

    • podle toho hledá, na který port paket pošle

    • musí vědět buď prefix (třídní adresování) nebo masku sítě (beztřídní adresování)

   • pokud přijde na router paket bez adresy, tak ho jednoduše zahodí

   • routeru je potřeba říct, ke kterým sítím je přímo připojen (show ip route - připojené sítě jsou C, port na kterém vzdálená síť je, je L)

   • každý port na routeru má svou MAC adresu (ale přijímá jich více [destination, source, broadcast])

   • v hlavičce síťové vrstvy jsou priority

   • ACL příkazy - příkazy, jimiž můžeme měnit chod paketu po síti

   • na každém výstupu směrovače může být pouze jedna síť (v IPv4, u IPv6 je to jinak)

   • směrovače jsou závislé na protokolu síťové vrstvy

   • na routeru se nachází více portů (nastavení routeru, Ethernet, výstupy na optiku, …)

   • další krok je ten, že router musí vědět, že ke vzdálené síti musí jít touto a touto cestou

    • to se může dozvědět více způsoby:

     • staticky (zadává administrátor sítě)

     • dynamicky (dynamické protokoly (RIP, RIPv2, OSPF))

      • musí vědět, které sítě mají další pokračování a které jsou "koncové"

     • kombinované

      • něco staticky, něco dynamický

      • pokud bych měl něco posílat přes router, který patří mému nepříteli (zvolím cestu, kterou se jemu vyhnu)

  • Gate (gateway)

   • je určen pro propojování nekompatibilních sítí (s jinými protokoly, s jinými systémy atd.)

   • např. volání (tam dávám telefonní číslo, ne IP adresu) - až hovor spojím, tak můžu posílat data - ne jako v síti, kde prvně vznikne paket

Témata, do kterých materiál patří