Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťová zařízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Síťová vrstva

 • S co největší snahou jí jde o to, aby paket došel v pořádku do cíle

 • Je to totéž, jako my napíšeme dopis a největší snahou pošty je, aby byl dopis doručen adresátovi

 • Doplňuje o adresu logickou (dá se podle toho poznat, kam má paket dojít) - jako když na obálku napíšu adresu

 • Logická adresa obsahuje adresu odesílatele i příjemce (aby se vědělo, kdo data posílá)

Linková vrstva

 • Stará se o to, aby paket mohl dojít k sousednímu uzlu

 • Doplňuje ji o fyzickou adresu odesílatele a příjemce

 • poskytuje jedno nebo více (logických) spojení mezi dvěma entitami síťové vrstvy v sousedících systémech

 • Poskytované služby:

  • formátování a rozpoznávání rámců (+ adresace stanic)

  • identifikace koncových bodů spojení (entit 3. vrstvy) SAP - vytváření, udržování a rušení (logických) spojení

  • detekce a korekce chyb, oznamování neopravitelných chyb

  • řízení toku dat (flow control)

 • U LAN se pro zjednodušení a unifikaci funkcí

společných různým sítím realizace často rozčleňuje do podvrstev

Fyzická vrstva

 • Tahle vrstva přenáší data na elektrické nebo jiné signály (optický, zvukový, …)

 • Optická - vlnová délka

 • V éteru se šíří jako elektromagnetické vlny ….

 • Fyzická a linková vrstva je standardizována

Šifra - neznámý postup k rozluštění

Kód - všeobecně známý postup k rozluštění

Fyzická adresa (MAC adresa) je určená síťovou kartou NIC

Fyzická adresa má 6 bajtů - první 3 je výrobce, další dva je typ a pořadové číslo

Logická adresa - dá se logicky dohledat, má nějaký smysl

TCP/IP

středa 12. října 2016

8:19

Screen clipping taken: 23.10.2016 20:51

 • Kvůli množství vrstev v ISO/OSI začaly jednotlivé firmy navrhovat jiné modely

 • Tyto protokoly by se měly co nejvíce podobat ISO/OSI, jinak postupem času zaniknou

 • Např. IPX/SPX - to se sice zčásti podobalo, ale málo, aby přežila

 • Microsoft vyvinul NetBEUI - to přežilo asi 2 roky

 • Nejblíže je TCP/IP

Aplikační

Prezentační

.

SSH, Telnet, HTTP, SMTP, FTP

aplikační

Relační

-- - - -

-- - -

Přechod mezi aplikační a transportní vrstvou

Transportní

Část relační vrstvy je v TCP/IP v transportní vrstvě

transportní

Internetová

Internetového

rozhraní

Síťová

Linková

Transportní:

TCP/UDP

TCP

 • mění nespolehlivý a nespojovaný charakter síťového protokolu IP na spojovaný a spolehlivý

 • Čísluje pakety kvůli nespolehlivému přenosu

 • Musí umět vyslat potvrzení

 • Při chybě zpátky posílá signál NACK a TCP protokol pošle data ještě jednou (na odpověď čeká určitou dobu, pak pošle paket znova)

UDP

 • zachovává nespolehlivý a nespojovaný způsob fungování protokolu IP

Důležité přitom je, že aplikace si mohou samy svobodně vybrat, který z těchto protokolů zvolí.

Internetová vrstva

 • Do paketu přidává tzv. TTL

 • Dále Source Adresu a Destination adresu

 • Má podobný úkol jako síťová v ISO/OSI

Témata, do kterých materiál patří