Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťová zařízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ka (práce, výkon, energie, síla, hmotnost, rychlost, světlo (vlnová délka, frekvence, perioda)) pondělí 26. září 2016 13:03 0000 1101 -0001 1010 1110 0101 + 1 1110 0110 0000 1101 1111 0011 0000 1100 + 1 -0000 1101 276 - 348 = -72 Počítač: 276 - 348 = 276 + (-348) = 20 bitů = 2,5 bajtu (2 bajty + 1 nibl [čtveřice]) v/m L = {l}[l] [m] = kg To znamená, že nemohu psát: L = 50 [m] ale L = 50 [l] (kg) 0001 0101 1110 1111 0001 0000 0001 0101 0001 0001 0010 0110 1101 1001 + 1 = 1101 1010 40 30 20 10 Norma - bezpodmínečně povinná Standard - doporučeno k používání Axiom - např. 1 a 1 jsou 2 - to nikdo nikomu nedokáže Věta - je ověřená a daná Správný zápis Jednotek a veličin v grafu 1 2 3 4 5 6 t/s Někde musím mít jednotky (buď takhle nebo sekundy psát přímo u každé hodnoty) Bílé světlo [m] = kg m = {m} [m] Bílá barva - F = 50 m*kg/s2 * 5 cm (cm musím převést na metry!!!) „NINA. Světlo na rozhraní dvou prostředí: Pokud je stejný index lomu tak to není rozhraní! Největší číslici z tohoto: 1AH, 25H, 8CH, 2DH Nakreslete spektrum barvy R z RGB Převeďte číslo 125,125 do binární soustavy Bílá barva obsahuje složky všech vlnových délek 8 bitů = 1 Byte (oktet) bit - jednotka Stav, který může nabývat vodič binární digit Slovo (Word) Množství dat, které se může přenést naráz v rámci jednoho počítače Hovoříme-li o počítačích, označujeme pojmem slovo (používá se i anglický výraz word) nejmenší počet bitů, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data. Velikost slova je důležitou veličinou při návrhu počítačové architektury. Slovo se dělí na dvě půlslova. bílá barva logické hradlo - fyzické realizování logické funkce logická funkce - operace, při níž dochází k operaci s operandy zápis 16kové soustavy: 0x765 nebo 765H (hexa číslo musí začínat číslicí 0-9) zápis 8kové soustavy: 0765 nebo 765O číslo sítě - v 23bitové masce je to prvních 23 bitů v čísle sítě adresa sítě - 32bitová adresa sítě zjednodušování výrazů, booleova algebra, fyzika, číselné soustavy, převody Co je to topologie a jaké topologie mámeČasový multiplex, kdy a kde se používá a co to jeCo je to spolehlivý a nespolehlivý přenosPřístupy k sítím Ann 0001 1000 1001 1110 -> 01100001+1 = 1100010 0001 1000 0110 0010 0111 1010 DÚ: -{A} = (27) {B} = (-34) 386 -727 -(727+(-386)) 727 -386 -(341) 0x0A48 0x2CB1

Témata, do kterých materiál patří