Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťová zařízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Podle frekvence rozděluje a spojuje

 • Dělí podle barev světla

 • Zařízení na linkové vrstvě

  • Má za úkol komunikaci mezi dvěma uzly

  • Do dat se přidávají MAC adresy

  • V hlavičce je adresa source a destination

  • Zařízení rozumí hlavičkám linkové vrstvy

  • Vytváří si vlastní tabulky (ARP), kde je pro každou MAC adresu port, kde se tato adresa nachází

   • Jestliže přijde neznámá MAC adresa, tak to pošle do všech výstupů (až podle odpovědi poznává číslo portu)

  • bridge a switche jsou ke snížení zátěže jednotlivých linek a snížení počtu kolizí a tedy každý výstup ze switche nebo bridge vytváří tzv. kolizní doménu ("jedna část pod switchem" - může zde nastat kolize kvůli stejným adresám)

  • Switch

   • Zmenšuje pravděpodobnost kolize

   • Obrovské množství portů

   • podporují full-duplex (ale ne úplně)

   • vnitřní struktura switche:

    • Cut - through

     • po přečtení cílové MAC adresy začne vysílat na

 • příslušný port

  • musí udělat rozbor hlavičky, pak začne s nějakým

  zpožděním vysílat data

  • k analýze hlavičky dochází, jakmile dorazí začátek rámce

  • vysílání se zahajuje co nejrychleji, aby vznikalo co

  nejmenší zpoždění

  • Store-forward

   • pracuje způsobem store and forward - rámec

  z jednoho rozhraní přijmou, uloží do vyrovnávací

  paměti, prozkoumají jeho hlavičky, zkontrolují FCS

  a odvysílají do příslušného rozhraní

  • Fragment free

   • sleduje pouze povinnou a pevnou délku paketu

   • zabraňuje kolizím, začne vysílat rámec až po přijetí 64 bytů (až je jisté,

  že na daném segmentu nevznikla kolize (má význam v případě, že je

  ke switchi připojen hub)

  • bez kontroly

  • pokud přijde paket kratší než 64B, tak ho nevyšle

  a prostě ho zahodí

  • pokud je delší, tak po 4kB paket zahodí

  • jumbo pakety - bude fungovat, až bude celá

  síť IPv6 (pakety větších velikostí)

  • ve switchi je společná sběrnice, která musí být natolik

  rychlá, aby zvládla přeposílat data (na 10 Mb/s se používá 100Mb/s sběrnice)

  • na některých switchích jsou porty, které mají větší rychlost než ostatní

  • switch má paměť - buď je centrální pro všechny (paměť FIFO); nebo má každý port svou paměť (také paměť FIFO)

  • má malý procesor

  • switch umožňuje spojování portů

  • zpoždění okolo 12 ms

  • paměť asi 2MB na port

  • má svou IP adresu (ta musí být nakonfigurovaná, je zde kvůli konfiguraci)

  • Bridge

   • Stejná struktura jako switch

   • Obvykle 2-3 výstupy (dělí to na menší segmenty)

   • podporují full-duplex

   • větší tabulky pro řazení portů na jednotlivé porty

  • zařízení mají svůj OS:

   • mají volatilní paměť - v ní je tabulka, ve které je zapsáno, na jakém portu se určitá MAC adresa nachází (nebo více MAC adres)

   • pokaždé si při zapnutí vyplní MAC adresu do tabulky (ta je vyplňována MACd adresami)

   • PowerBalancing - rozdělení namáhaného portu na více portů

  Témata, do kterých materiál patří