Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťová zařízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Má 7 vrstev (entit):

7 Aplikační 6 Prezentační 5 Relační 4 Transportní 3 Síťová 2 Linková 1 Fyzická

Aplikační vrstva

 • vrstva, se kterou začíná komunikace

 • Cílem vrstvy je poskytnout aplikacím přístup ke komunikačnímu systému.

 • Předepisuje, v jakém formátu a jak mají být data přebírána a předávána od aplikačních programů

 • Služby vrstvy:

  • logická identifikace komunikujících partnerů

  • dohoda parametrů funkcí nižších vrstev

   • mechanismy zabezpečení zpráv

   • určení přijatelné kvality služby

   • výběr režimu dialogu

   • dohoda o odpovědnosti za korekce chyb a zachování konzistence dat

   • dohoda o syntaxi zpráv

 • Příklady:

  • síťové aplikace (elektronická pošta, přenos souborů)

  • libovolný aplikační software využívající sítě

Prezentační vrstva

 • Formuje data formátu, ve kterém to můžeme poslat (kóduje informace pro přenos)

 • Posílám 0100 1100 - musím se dohodnout, jestli prvně posílám první nibl nebo druhý, v jakém tvaru to posílám

 • Cílem sjednotit prezentaci informace, kterou si vyměňují entity v aplikační vrstvě

  • binární reprezentace dat (datové typy a abeced), použité datové struktury a formáty

 • poskytuje mechanismy pro dohodu o syntaxi a mechanismy její pozdější změny

 • Funkce vrstvy:

  • dohoda o syntaxi (na začátku + možnost pozdějších změn)

  • přenos zpráv se současnou transformací syntaxe a dat

 • Příklady:

  • normy pro kódování textu ASCII/EBDIC, grafických dat (TIFF,JPEG,...),

  • normy pro binární reprezentaci datových typů (XDR, CDR/GIOP, ASN.1+BER

  • řazení bitů ve slově (pozice LSB), řazení bajtů čísel (hi-lo, lo-hi)

  • šifrování , komprese

Relační vrstva

 • určená pro sjednávání spojení (prvně musí otevřít, udržet a ukončit spojení)

 • Po přenesení dat a ukončení přenosu se spojení vždycky ukončí, aby se síť zbytečně nezatěžovala

 • Tři vrchní vrstvy neposílaly dál data (jen je přetransformovaly a vyjednaly spojení)

Transportní vrstva

 • závisí na fyzické vrstvě

 • Celou zprávy dělí na pakety ( na menší úseky)

  • Pokud uvažuji chybovost 1% - při přenosu 10 Mbit se zkazí 100 kbit (mohu poslat znovu, ale to se mohou vytvořit další chyby)

  • Většinou se dělají úseky <100 bit (většinou 50), které posílám za sebou (zde je menší pravděpodobnost chyb - i když se zde nějaké chyby objeví, pošlu znovu a někdy to tam "protlačím"

  • Vytváří pakety;

  • Paket obsahuje:

   • Hlavička - pořadové číslo

   • Číslo portu (číslo aplikace, která to posílá - http - 80, ethernet 21), pořadové číslo, …

   • Data

  • Jediná vrstva v systému, která může řídit spolehlivost (všechny vrstvy pod i nad jsou nespolehlivé)

   • Zaručuje to tím, že on čeká na potvrzení, že paket došel OK

   • Pokud nedojde dobře, pošle signál NACK, že nastala chyba

   • Pokud se paket ztratí, příjemce nic nepošle - vrstva pošle paket znovu

Témata, do kterých materiál patří