Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Síťová zařízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Spolehlivá síť

 • Musím vědět, zda příjemce mou zprávu dostal (pokud ne, zkusí to většinou

7x, pak vypíše nějakou zprávu)

 • Čekám na odpověď

Nespolehlivá síť

 • Data buď dojdou nebo nedojdou

 • Použití při vyhledávání cíle

 • Hlas

Základy FYZ, MAT a GRW

Čísla, číslice, matematika (převody, odčítání), , fyzika (práce, výkon, energie, síla, hmotnost, rychlost, světlo (vlnová délka, frekvence, perioda))

pondělí 26. září 2016

13:03

0000 1101

-0001 1010

1110 0101

+ 1

1110 0110

0000 1101

1111 0011

0000 1100

+ 1

-0000 1101

276 - 348 = -72

Počítač:

276 - 348 = 276 + (-348) =

20 bitů = 2,5 bajtu (2 bajty + 1 nibl [čtveřice])

v/m

L = {l}[l]

[m] = kg

To znamená, že nemohu psát:

L = 50 [m] ale L = 50 [l] (kg)

0001 0101

1110 1111

0001 0000

0001 0101

0001 0001

0010 0110

1101 1001 + 1 = 1101 1010

40

30

20

10

Norma - bezpodmínečně povinná

Standard - doporučeno k používání

Axiom - např. 1 a 1 jsou 2 - to nikdo nikomu nedokáže

Věta - je ověřená a daná

Správný zápis

Jednotek a veličin

v grafu

1 2 3 4 5 6 t/s

Někde musím mít jednotky (buď takhle nebo sekundy psát přímo u každé hodnoty)

Bílé světlo

[m] = kg

m = {m} [m]

Bílá barva -

F = 50 m*kg/s2 * 5 cm (cm musím převést na metry!!!)

„NINA.

Světlo na rozhraní dvou prostředí:

Pokud je stejný index lomu tak to není rozhraní!

Největší číslici z tohoto: 1AH, 25H, 8CH, 2DH

Nakreslete spektrum barvy R z RGB

Převeďte číslo 125,125 do binární soustavy

Bílá barva obsahuje složky všech vlnových délek

 • 8 bitů = 1 Byte (oktet)

 • bit - jednotka

  • Stav, který může nabývat vodič

  • binární digit

 • Slovo (Word)

  • Množství dat, které se může přenést naráz v rámci jednoho počítače

Hovoříme-li o počítačích, označujeme pojmem slovo (používá se i anglický výraz word) nejmenší počet bitů, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data. Velikost slova je důležitou veličinou při návrhu počítačové architektury. Slovo se dělí na dvě půlslova.

bílá barva

logické hradlo - fyzické realizování logické funkce

logická funkce - operace, při níž dochází k operaci s operandy

zápis 16kové soustavy: 0x765 nebo 765H (hexa číslo musí

začínat číslicí 0-9)

zápis 8kové soustavy: 0765 nebo 765O

číslo sítě - v 23bitové masce je to prvních 23 bitů v čísle sítě

adresa sítě - 32bitová adresa sítě

zjednodušování výrazů, booleova algebra, fyzika, číselné soustavy, převody

 1. Co je to topologie a jaké topologie máme

 2. Časový multiplex, kdy a kde se používá a co to je

 3. Co je to spolehlivý a nespolehlivý přenos

 4. Přístupy k sítím

Ann

0001 1000

1001 1110 -> 01100001+1 = 1100010

0001 1000

0110 0010

0111 1010

DÚ:

-{A} = (27)

{B} = (-34)

386

-727

-(727+(-386))

727

-386

-(341)

0x0A48 0x2CB1

ISO-OSI

"International Standards Organization / Open System Interconnection"

pondělí 3. října 2016

13:22

 • V síti musí být síťový operační systém

Témata, do kterých materiál patří