Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Marketing (PEM / BPMAR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPMAR - Marketing, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Marketing matice Neznámý 18.05.2018 01:00 11
Marketing přednášky na průěbžný test Neznámý 18.05.2018 01:00 11
Marketing případovky Neznámý 18.05.2018 01:00 21
Marketing test Neznámý 18.05.2018 01:00 21
Marketing všechny verze testů Neznámý 18.05.2018 01:00 25
Marketing výcuc ke zkoušce Neznámý 18.05.2018 01:00 21
Marketing zkouška Klepek Neznámý 18.05.2018 01:00 44

Další informace

Obsah

1. Podstata, pojetí a význam marketingu2. Příprava marketingových strategií a plánů3. Marketingové prostředí4. Zabezpečování marketingových informací5. Analýza spotřebních trhů6. Analýza B2B trhů a konkurence7. Segmentace trhu, Targeting a Positioning8. Produkt a produktová politika9. Dostupnost produktu a marketingová logistika10. Cena a cenová politika11. Marketingová komunikace12. Marketingové aplikace

Získané způsobilosti

Orientovat se v běžné podnikatelské činnosti firem očima marketingového pracovníka nebo manažera. Získat základní znalosti a vědomosti z oblasti marketingu, pochopit vztahy a souvislosti tak, aby byli studenti schopni řešit základní marketingové problémy.

Literatura

KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3.HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: OPF SLU Karviná, 2014. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3.MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management.14th. 2012. ISBN 978-0-13-210292-6.KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

Požadavky

Průběžný test, písemná forma zkoušky, jiná zátěž.

Garant

Ing. Miroslava HECZKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Miroslava HECZKOVÁ, Ph.D.Doc. Ing. Halina STARZYCZNÁ, Ph.D.