Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marketing zkouška Klepek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (359,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zkúška z marketingu, 4.1.2017, Heczková + Klepek kto je najbližšie k zákazníkovi -sprostredkovateľ,maloobchod, veľkoobchod, výrobcaúzky sortiment so širokým výberom -špecializovaný obchod, hypermarket, supermarketvýskumy (expolaračný - poznávací, explanačný - kauzálny, deskriptívny - popisný..) BCG matice (Boston consulting group) - matice rastu/podielu na trhu -najznámejšia metóda používaná prianalýze portfólia - metóda je založená na myšlienke, že ziskovosť jednotlivých podnikateľských jednotiek je spätá s podielom firmy na danom trhu a tempe rastu tohto trhu Obrázok1 Hviezdy- také aktivity alebo produkty, ktoré majú vysokú mieru rastu a veľký podiel na trhu. Často sa vyžadujú rozsiahle investície na financovanie rýchleho rastu. Po znížení tempa rastu sa neskúr menia na dojné kravy Dojné kravy -jednotky s pomalým rastom trhu a vysokým tržným podielom, Tieto už zavedené a úspešné jednotky vyžadujú menej investícií a prinášajú vysokú hotovosť, ktorú firma používa na úhradu záväzkov a podporu iných podnikateľských aktivít. Otázniky -jednotky s nízkym tržným podielom na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu. Vyžadujú mnoho prostredníkov, aby si udržali svoju pozíciu. Management sa rozhoduje, ktorá z nich bude rozvíjať na hviezdy a ktoré vylúči Psi - podnikateľské jednotky s nízkou mierou rastu a malým tržným podielom na trhu. Niektoré dokážu vyprodukovať dostatok tržieb na svoje udržanie, nie sú však prísľubom väčšieho prílivu hotovosti. -z BCG matice možno súdiť že životný cyklus produktov je úspešný vtedy pokiaľ sa z otáznikov stanú hviezdy a z nich potom dojné kravy a prechodom do skupiny psov existencia končí. (v záujme podniku je neustále hľadanie nových produktov, alebo portfólio rozšíriť) B2B (Bussiness to Bussiness) je označovaný pre obchodné vzťahy medzi spoločnosťami a ich potreby, ktoré neobsahujú konečných spotrebiteľov v masovom meradle je to rozhodovací proces, ktorým si formálne organizácie určujú svoju potrebu nákupu výrobkov a služieb a identifikujú, vyhodnocujú a vyberajú medzi alternatívnymi produktmi a dodávateľmi. skladá sa zo všetkých organizácií, ktoré získavajú zboží a služby využívané k výrobe ďalších výrobkov alebo služieb, ktoré sú ďalej predávané, prenajímané alebo dodávané iným - teoreticky platia rovnaké princípy ako na trhoch spotrebných. Firmy sa snažia identifikovať potreby zákazníka a vytvoriť marketingový mix, ktorý by tieto potreby uspokojil. Nákupné chovanie organizácii má však mnoho špecifíckých podôb, kúpny rozhodovací proces je členitejší a jeho priebeh je jednak ovplivnený úrovňov podnetu, jednak zložením nákupného rozhodovacieho centra firmy a tiež stavom vnútorného a vonkajšieho marketingového rpostredia. Základné podnikateľské koncepcie Výrobná koncepcia(napr. Ford company) Je to historicky najstaršia, založená na predpoklade že zákazníci budú preferovať ie produkty, ktoré sú lacné a široko dostupné. je filozofia podľa ktorej spotrebitelia uprednostňujú výrobky, ktoré sú lacné a široko dostupné. Management by sa teda mal zaoberať zefektívnením výroby a distribúcie. Uplatnenie koncepcie je užitočné v prípade: A. poptávka musí prevyšovať nabídku B. ak sú výrobne faktory na produkt priliš vysoké Výrobková koncepcia(napr. v módnom priemysle) Založená na predpoklade, že požiadavky a priania ľudí sa stále zvyšujú a zákazníci tak preferujú produkty, ktoré sú dokonalejšie. predpokladá že zákazníci si budú vyberať výrobky, ktoré ponúkajú najvyššiu kvalitu, výkon a moderné vlastnosti. Firma by sa teda mala zamerať na vylepšovanie produktu. !môže viesť k marketingovej krátkozrakosti - neprimeranému sústredeniu sa na výrobok a nie na potrebu (manažéri železníc si môžu myslieť že cestujúci potrebujú vlaky a nie prepravu, vrtáky - diera a pod.) a tak môžu prehliadnuť že zákazníci si svoje potreby môžu uspokojiť celkom novým výrobkom... Predajná koncepcia(napr. poistenie) Firma najprv produkt vytvorí a potom rôznymi metódami presvedčuje zákazníka ku kúpe, snaží sa teda prispôsobiť požiadavky spotrebiteľa svojej ponuke - agresívne propagačné a predajné úsilie. (zbaviť zásob, rizikové a nevypláca sa z dlhodobého hladiska) vychádza z predpokladu, že spotrebitelia nebudú nakupovať dostatočné množstvo ponuky firmy, pokiaľ firma nepodnikne rozsiahle predajné a reklamné kampane Marketingová koncepcia Založená na predpoklade, že úspech firmy závisí na rozpoznaní potrieb zákazníka a schopnosti uspokojovať tieto potreby lepšie ako konkurencia. Firma nehľadá tých správnych zákazníkov pre spoje produkty, ale vytvára také produkty, ktoré zákazníci chcú. Cieľom je pritom snaha o dlhodobé dosahovanie zisku. firma môže dosiahnuť stanovených cieľov, pokiaľ dokáže rozpoznať potreby a priania cieľových zákazníkov a poskytnúť im požadované uspokojenie lepšie ako konkurencia. -s dôsledným uplatňovaním tejto koncepcie sa v praxi stretneme zriedka, i keď firmy ju presadzujúce sú úspešnejšie Koncepcia spoločného marketingu Tvrdí že firma by mala vychádzať z potrieb a prianí cieľových trhov, tieto potreby by mala uspokojiť lepšie ako konkurencia a to tak aby bol zachovaný aleo zvýšený úžitok zákazníka i celej spoločnosti. (najmladšia koncepcia) firma by mala zistiť potreby, priania a záujmy cieľových trhov a zaistiť požadované uspokojenie lepšie ako konkurencia takým spôsobom aby bol zachovaný alebo zvýšený úžitok a celej spoločnosti. Kladie si totiž za otázku či je čistá Marketingová koncepcia (vyššie) tým najlepším nástrojom vo veku ekologických problémov, nedostatočných zdrojov, ekonomických globálnych problémov a zanedbávania sociálnych služieb. (rýchle občerstvenie - chutné, lacné = jednorazové obaly) -preto sa snaží vytvoriť rovnováhu - zisky firmy, priania zákazníka, záujmy spoločnosti 4P_Marketingový mix - prvky m. mixu sa týkajú taktických marketingových rozhodnutí ktoré vychádzajú zo strategických... je to súbor taktických marketingových nástrojov - produktovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky - ktoré firma využíva k úprave ponuky podľa cieľových skupín. 1.Product 2.Pric

Témata, do kterých materiál patří