Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-oděv pacientů v centrální šatně

-Manipulace s prádlem:

-infekční (s biologickým materiálem), operační, ostatní

-zásady:

-dopravní a manipulační cesty čistého a špinavého prádla se nesmí křížit

-při manipulaci používat OOPP

-třídění v místě použití

-odvoz do prádelny

-skladování použitého prádla

  1. Státní zdravotní dozor

-krajské hygienické stanice:

-Praha, Zlínského kraje, Pardubického kraje, Plzeň, Vysočina, ……

-dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví

-mohou pozastavit výkon, pokud byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví

-mohou pozastavit dodávku na trh

-mohou prověřovat znalosti osoby, jestli má potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

-mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní vody

-mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího záření

-mohou stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem ve ZZ

Témata, do kterých materiál patří