Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

disek -oděv pacientů v centrální šatně -Manipulace s prádlem: -infekční (s biologickým materiálem), operační, ostatní -zásady: -dopravní a manipulační cesty čistého a špinavého prádla se nesmí křížit -při manipulaci používat OOPP -třídění v místě použití -odvoz do prádelny -skladování použitého prádla Státní zdravotní dozor -krajské hygienické stanice: -Praha, Zlínského kraje, Pardubického kraje, Plzeň, Vysočina, …… -dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví -mohou pozastavit výkon, pokud byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví -mohou pozastavit dodávku na trh -mohou prověřovat znalosti osoby, jestli má potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví -mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní vody -mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího záření -mohou stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem ve ZZ

Témata, do kterých materiál patří