Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-Individuální zodpovědnost- sociální změna:

-Tradice: přizpůsobit lidi prostředí- posun ke zdravější životosprávě

- převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví- pomoc zdravotníka

-používání relativních informací

-Odporující zájmy:

-profesní názor kontra názor veřejnosti

- osobní preference kontra předpisy

- zájmy menší hlasitější skupiny kontra platné nory většiny

-svoboda jednotlivce- zájmy většiny (kouření)

  1. Realizace výchovy ke zdraví v praxi- v komunitě

-Fáze výchovy ke zdraví:

-1. Hodnocení vzdělávacích potřeb:

-charakteristika pacientů, klientů (pohlaví, věk, etnická skupina)

- životní a sociální podmínky (ŽP, zaměstnanost)

- zdravotní postoje, rozdílné názory

-zábrany při využívání vědomostí a dovedností v praxi

-2. Plánování:

- definice problému

- charakteristika cílové populace

- potřeby klientů- způsob zjištění

- cíle VKZ

- překážky

- pomoc při realizaci

- stávající prostředky k realizaci

- podrobná plán výchovné činnosti

-3. Realizace:

- posluchači

-místo

-použité pomůcky, studijní materiály

- vlastní činnosti- časový rozvrh

- odůvodnění způsobu provádění jednotlivých činností

-4. Hodnocení výchovných činností:

-problémy při měření vědomostí, postojů a chování

- metody hodnocení efektivity

- plán hodnocení- skupiny, jednotlivci

  1. Metody výchovy ke zdraví

-Forma VkZ – konkrétní způsob, jakým se dostává obsah k lidem:

-metody,

-pomůcky,

-organizační uspořádání podmínek, ve kterých se VkZ uskutečňuje

-Metoda VkZ – cílevědomý promyšlený postup odevzdávání znalostí a získávání dovedností.

-Metody:

-1. Metoda individuálního působení:

-individuální beseda,

-individuální instruktáž,

-konzultace (+ pís. mat.),

-telefonická konzultace (anonymní),

-osobní korespondence

-2. Metoda skupinového působení:

-přednáška,

-skupinová diskuse,

-beseda za okrouhlým stolem,

-kvíz,

-klubová činnost,

-kurzy,

-školení

-3. Metoda hromadného působení:

-televize,

-film,

-rozhlas,

-tisk,

-přednáška,

-setkání s odborníky,

-živé noviny,

-divadlo,

-výstava,

-A. Metoda mluveného slova:

-Zásady:

-mluvit spisovně,

-srozumitelně,

-krátké věty,

-nepoužívat latinská slova,

-přiměřená rychlost,

-zřetelná výslovnost,

-zdůrazňování významnějších slov,

-udržování vizuálního kontaktu,

-ověřování reakce posluchače,

-monologické
-dialogické

-přednáška

-diskuse

-rozhovor

-beseda

-reprodukce mluveného slova (rozhlas, televize, film, CD nosiče)

- B. Metoda tištěného slova:

-heslo

-leták

-článek

-plakát

-brožura

-kniha

-zdravotně-výchovní časopis

-lektorská složka

-zdravotně-výchovní symbol

-zdravotně-výchovní noviny – přílohy v časopisech, denním tisku

-C. Metoda přímé zkušenosti a názorných pomůcek

-skutečné předměty (prostředky osobní hygieny, sportovní předměty, prostředky první pomoci a j.),

Témata, do kterých materiál patří