Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-mikrobiologické a biologické

-fyzikální chemické, radiologické

-laboratorní vyšetření

-Kritéria hodnocení pitné vody:

-stanovení hodnot příslušných ukazatelů jakosti a jejich porovnáním s hodnotami:

-Mezní hodnoty

-Nejvyšší mezní hodnoty

-indikační hodnot

-Zásobování vodou:

-Místní (individuální)

-Hromadné (centrální)- čerpací stanice, vodojem

-Ochrana vodných zdrojů:

-umístění

-pásma hygienické ochrany třech stupňů

-Úprava a dezinfekce vody: (zdroj povrchová voda)

-Mechanická (sedimentace, filtrace)

-Chemická (aerace, koagulace)

- fyzikálně- chemických

-biologická (dezinfekce- zničení patogenních mikroorganizmů jestli jsou ve vodě)

  1. Půda a zdraví

-Znečištění:

- kontaminanty přirozeného původu (odumřelé části rostlin, živočichů a jejich výmětů)

- kontaminanty antropogenního původu

- střevní nakažlivé nemoci (salmonela, Enterobacteriaceae)

- původci infekce ran a botulizmu (tetanus)

- Mycobacterium tuberculosis

-odpadní látky antropogenního původu:

-zemědělství (umělá hnojiva, pesticidy)

-průmysl (odpadní vody, nesprávné skladování a odstraňování odpadů)

- doprava (olovo)

- samočištění půdy= schopnost rozkládat látky, které se do ní dostanou jako odpady přirozeného, nebo antropogenního původu

-Xenobiotika= látky, které jsou připravené synteticky, nevyskytují se přirozeně v přírodě (např. plasty)

-Prevence:

-místa a zařízení na shromažďování odpadů

- vytváření příznivých poměrů v půdě

-vhodné místa na pohřbívání lidí

- uskladňování nebezpečného odpadu (toxický, radioaktivní)

-Komplex opatření proti kontaminaci půdy- 3 etapy:

-hygienicky vhodné shromažďování na místě jejich vzniku

- vhodný způsob odsunu na místo zneškodnění

- vyhovující zneškodnění

-hospodaření s odpady

- řízené skládky- organizované, divoké skládky- neorganizované

  1. Hygiena výživy- náplň, definice pojmů

-A. fyziologie výživy:

-Prosazování hlavních zásad zdravé výživy v závislosti od

-základních fyziologických charakteristik (věk, pohlaví, gravidita, kojení)

-ŽP (klimatické podmínky, práce)

-potřeby energie

-navrhování správného poměru výživných látek

-sledování hygienické problematiky

- vypracování doporučených výživových dávek pro obyvatele ČR

-B. Hygiena poživatin:

-vypracování limitů zdravotní bezchybnosti

- sledování zdravotní bezchybnosti a biologické hodnoty

- sledování alimentárních nákaz a otrav a vypracování návrhů na jejich prevenci

-kontrola a hodnocení dodržování zásad osobní hygieny

-Poživatiny= potraviny, nápoje, pochutiny a voda

-potraviny= poživatelné části rostlinných a živočišných těl, plody rostlin, produkty zvířat

-Pochutiny= většinou rostlinného původu (káva, čaj, koření)

-Živiny= látky, které se do organismu dostávají výživou a které člověk potřebuje (tuky, cukry, bílkoviny, vitamíny)

Témata, do kterých materiál patří