Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-umělé předměty (modely, makety, a j.),

-přístroje,

-filmy,

-diapozitivy,

-osobní příklad.

  1. Dotazník- zásady tvorby

-Dotazník je:

-nástroj na sběr informací od jedinců o

-Zdraví a nemoci

-Příčinách nemocí

-chování

-Použití:

- hodnocení zdravotního stavu obyvatel

-zjišťování zdravotních rizik

-sledování efektivity prevence

-zjišťování informovanosti a zdravotního uvědomění

-Cíl komunikace:

-výchova- nutí respondenta analyzovat a hodnotit své zdraví, nemoc, okolí, situace, životní styl

-získání co nejvíc potřebných, pravdivých a spolehlivých údajů o

-zdraví respondenta

- zdravotním riziku

- nemoci

- znalostech

-zvycích a návycích

-Před začátkem práce s dotazníkem je potřebné si ujasnit:

-co je cílem studie

-jaké informace jsou potřebné

-od koho

-jaký druh otázek se použije

- jaký druh- forma dotazníku se použije

-Postup při koncipování dotazníku:

-definovat předmět výzkumu, základní znaky a vztahy mezi nimi

- zjistit, jestli povaha sledovaného fenoménu umožňuje použití dotazníku

-schopnost respondentů odpovídat na otázky

-vytvořit systém otázek, kterými se získají potřebné informace

-Formální struktura- univerzální používaná struktura:

-název dotazníku

-název instituce

-zdůvodnění

-informace o ochraně osobních údajů- anonymitě

-poděkování za spolupráci

-hlavní otázky týkající se dané problematiky

-otázky týkající se respondenta (věk, pohlaví, bydliště, vzdělání,…)

-Postup při přípravě dotazníku:

-1. Plánování využití dotazníku:

-výhody a nevýhody dotazníku pro daný problém

- stanovení cílů

-očekávané odpovědi musí splnit vytyčené cíle

-2. Testování položek v dotazníku:

-hodnocení srozumitelnosti

- výběr 10-20 oso na zjištění jejich názoru na dotazník

- úprava dotazníku

-trvání vyplnění dotazníku max 45 min.

-3. Organizační příprava:

-název dotazníku

-úvod

-název, adresa instituce

-instrukce pro respondenta

-informace o využití výsledků

-grafická a estetická úprava

-k dotazníku zasílanému poštou připojit obálku se zpáteční adresou a známkou

-4. Výběr respondentů:

-podle stanovených cílů- hodná populace a jedinci

-výběr: náhodný, systematický

-Rozdělení dotazníku:

-Podle obsahu:

-obecné (subjektivní pocity, fyzická a psychická způsobilost, návyky)

-specializované (jeden problém, nemoc, syndrom)

-Podle rozsahu:

-krátké, stručné

-rozsáhlé

-podle formy odpovědí:

-otevřené

-uzavřené

  1. Intervenční program

-Příprava a realizace:

- vypracování projektu

- vytvoření koordinačního týmu

- představitelé - řídící pracovníci s právem rozhodovat

- města, obce

- institucí financující program

- nestátní organizace

- zdravotnická pracoviště

- vytvoření realizačního týmu

- zdravotní pracovníci, sociální pracovníci, psychologové, odborníci na komunikaci

- informace o programu pro veřejnost

Témata, do kterých materiál patří