Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-9.) Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb

-10.) Celoživotní vzdělávání zdravot pracovníků

-11.) Elektronizace zdravotnictví

-12.) Rozvoj zdravotní gramotnosti

-13.) Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel

  1. Výchova ke zdraví

= speciální obor lékařských věd a zdravotnictví, kterého cílem je utváření znalostí, postojů a návyků obyvatel a rozvíjení jednání zaměřeného na zachování zdraví, jednotlivců i populačních skupin společnosti

-Cíl- upevňování, ochrana, podpora a motivace aktivní účasti obyvatel na péči o své zdraví a tím i zdraví celé společnosti

-Kategorie cílů VkZ:

-Kognitivní- předávání informací- vysvětlování, ověřování pochopení informace- rozšiřování vědomostí pacienta

- Afektivní- postoje, hodnoty, názory, životní přesvědčení

- Behaviorální- dovednosti a činnosti

-Zaměření výchovy ke zdraví:

- zdravotní výchova je celoživotní proces

- součást VKZ je informace o funkcích lidského těla

- Pomoc lidem správně rozpoznat a vyjádřit své emoce

-poučení o plnění pokynů lékaře

-Poučení o významu způsobu života

- pomoc rodinám vyrovnat se s nemocí člena rodiny

-Rozdělení výchovy ke zdraví:

-Příklad- Výživa (princip: koncepce prevence):

-Primární- vzdělání o racionální výživě

-Sekundární- úprava stravovacích návyků při nadváze

-Terciární- úprava stravovacích návyků při chronických nevyléčitelných stavech (potravinové alergie)

-Zdravá populace- děti:

-Primární- osobní hygiena, výživa, pohybová aktivita, osobní vztahy

-Sekundární- zábrana přechodu nemoci do chronického stádia, invalidity- obnova zdraví- jak nemoci čelit

-Terciární- rehabilitační programy- jak se vyhnout zbytečným problémům a komplikacím

  1. Pojetí, přístupy výchovy ke zdraví

-Charakteristiky pojetí VKZ:

-týká se tělesné, duševní, sociální, emocionální, duchovní a společenské stránky jedince

-Celoživotní proces

- ve všech fázích zdraví

- zaměření jednotlivce, rodiny, skupiny občanů, komunity

- soběstačnost, zlepšování ŽP a životního stylu

- formální a neformální učení- spektrum metod

- mnoho cílů

-Pojetí VKZ:

-1. Medicínské:

-cíl- zabránění vzniku medicínou definovaným nemocem a invaliditě (infekční, nádorová, kardiovaskulární)

-Intervence- prevence a zmírnění nemoci

-Metoda- přesvědčení využívání autority

-2. Behaviorální:

-Cíl- změna postoje a chování lidí- zdravý životní styl (názor, že kouření je antisociální, povzbuzování k cvičení)

-Intervence- kombinace s medicínou- pravidelné návštěvy prenatální poradny- změna chování

-Metody- tradiční; kritika odborníků- nejednotné názory, vnucování názorů středních vrstev nižším vrstvám- neetické; pocity viny v pacientovi

-3. Vzdělávací:

-Cíl- poskytování informací, pochopení před rozhodnutím

Témata, do kterých materiál patří