Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-plakát -brožura -kniha -zdravotně-výchovní časopis -lektorská složka -zdravotně-výchovní symbol -zdravotně-výchovní noviny – přílohy v časopisech, denním tisku -C. Metoda přímé zkušenosti a názorných pomůcek -skutečné předměty (prostředky osobní hygieny, sportovní předměty, prostředky první pomoci a j.), -umělé předměty (modely, makety, a j.), -přístroje, -filmy, -diapozitivy, -osobní příklad. Dotazník- zásady tvorby -Dotazník je: -nástroj na sběr informací od jedinců o -Zdraví a nemoci -Příčinách nemocí -chování -Použití: - hodnocení zdravotního stavu obyvatel -zjišťování zdravotních rizik -sledování efektivity prevence -zjišťování informovanosti a zdravotního uvědomění -Cíl komunikace: -výchova- nutí respondenta analyzovat a hodnotit své zdraví, nemoc, okolí, situace, životní styl -získání co nejvíc potřebných, pravdivých a spolehlivých údajů o -zdraví respondenta - zdravotním riziku - nemoci - znalostech -zvycích a návycích -Před začátkem práce s dotazníkem je potřebné si ujasnit: -co je cílem studie -jaké informace jsou potřebné -od koho -jaký druh otázek se použije - jaký druh- forma dotazníku se použije -Postup při koncipování dotazníku: -definovat předmět výzkumu, základní znaky a vztahy mezi nimi - zjistit, jestli povaha sledovaného fenoménu umožňuje použití dotazníku -schopnost respondentů odpovídat na otázky -vytvořit systém otázek, kterými se získají potřebné informace -Formální struktura- univerzální používaná struktura: -název dotazníku -název instituce -zdůvodnění -informace o ochraně osobních údajů- anonymitě -poděkování za spolupráci -hlavní otázky týkající se dané problematiky -otázky týkající se respondenta (věk, pohlaví, bydliště, vzdělání,…) -Postup při přípravě dotazníku: -1. Plánování využití dotazníku: -výhody a nevýhody dotazníku pro daný problém - stanovení cílů -očekávané odpovědi musí splnit vytyčené cíle -2. Testování položek v dotazníku: -hodnocení srozumitelnosti - výběr 10-20 oso na zjištění jejich názoru na dotazník - úprava dotazníku -trvání vyplnění dotazníku max 45 min. -3. Organizační příprava: -název dotazníku -úvod -název, adresa instituce -instrukce pro respondenta -informace o využití výsledků -grafická a estetická úprava -k dotazníku zasílanému poštou připojit obálku se zpáteční adresou a známkou -4. Výběr respondentů: -podle stanovených cílů- hodná populace a jedinci -výběr: náhodný, systematický -Rozdělení dotazníku: -Podle obsahu: -obecné (subjektivní pocity, fyzická a psychická způsobilost, návyky) -specializované (jeden problém, nemoc, syndrom) -Podle rozsahu: -krátké, stručné -rozsáhlé -podle formy odpovědí: -otevřené -uzavřené Intervenční program -Příprava a realizace: - vypracování projektu - vytvoření koordinačního týmu - představitelé - řídící pracovníci s právem rozhodovat - města, obce - institucí financující program - nestátní organizace - zdravotnická pracoviště - vytvoření realizačního týmu - zdravotní pracovníci, sociální pracovníci, psychologové, odborníci na komunikaci - informace o programu pro veřejnost - výběr cílové populace - zjištění výchozího stavu (dotazníky) - intervenční aktivity - zjištění dosaženého stavu - zpracování získaných dat - interpretace výsledků - návrhy a opatření dalšího programu -Obsah a forma projektu intervenčního programu: -Struktura obsahové části: -název projek

Témata, do kterých materiál patří