Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Vrozené a dědičné faktory

- vrozené vady; diabetes; mentální nemoci; nádory

4. Stravování a výživa

- retardace růstu; průjmové nemoci a malnutrice; nádory; diabetes; zubní kazy

5. Infekční agens

- AIDS; průjmová onemocnění, Tbc; malárie; spalničky

6. Životní prostředí

- přírodní/antropogenní nebezpečí; lokální/globální nebezpečí; globální změny ŽP a zdraví

7. Zdravotní péče

- Preventivní medicína- kontrola fertility; zvyšování odolnosti proti nemocem

- Kurativní medicína- porodnická a neonatální péče; akutní zdravotní péče

- Obnovovací péče- léčení léky; rehabilitace; korektivní chirurgie

- Paliativní péče- odstraňování příznaků zhoršující komfort; terminální péče

  1. Rovnosti a nerovnosti ve zdraví

-Nerovnost ve zdraví:

= vyjádření systematických a závažných rozdílů, kterým je možné zabránit (určitá forma nespravedlnosti)

-Co jsou nerovnosti ve zdraví?

-závislost mezi bídou a zdravím

-rozdíly mezi zdravotním stavem bohatých a chudých

- Rizikové psychosociální faktory- ukončené vzdělání, druh zaměstnání, stres

- Rizikové behaviorální faktory- kouření, nadměrná konzumace alkoholu

- Indikátory zdraví:

- Ztracené roky života= nedožité roky života populace ve vztahu k očekávanému dožití té samé populace

- výpočet pro jednotlivé věkové skupiny, pohlaví a nemoci

- obraz závažnosti nemoci

- ztracené roky života v dobrém zdraví

- očekávané dožití bez invalidity

- incidence, prevalence, úmrtnost

- Znevýhodněné skupiny populace:

- osoby vystavené působení zdraví škodlivých faktorů životního a pracovního prostředí

- osoby se zdravotním postižením: nižší vzdělání, zaměstnatelnost

- Měření sociálních nerovností:

- minulost- podle hlavy rodiny (příjem, bydlení, dostupnost vzdělání)

- současnost- etnická příslušnost, pohlaví, věk, oblast, náboženství

- Determinanty rozdílů ve zdraví:

-přírodní a biologické rozdíly

- zdraví poškozující svobodně zvolené chování

- zdraví poškozující chování když je výběr životního stylu omezený

- nedostatečný přístup k zdravotním službám

- Rovnost ve zdraví:

= předpokládá, že každý by měl mít možnost dosáhnout svůj plný zdravotní potenciál a nikdo nemá být znevýhodnění při dosažení tohoto potenciálu

-Rovnost ve zdraví znamená:

- vytváření stejných příležitostí na získávání a zachování zdraví

-Rovnost ve zdravotní péči:

-stejná dostupnost pro stejné potřeby

- stejné využívání pro stejné potřeby

- stejná kvalita péče pro všechny

- Příčiny nerovnosti:

- nedostatečný příjem, rasa, pohlaví, náboženství, věk, pojištění

- rozmístění a vybavení zdravotního zařízení

-HDA- Health Development Agency

- cíl- program rozvoje zdraví lidí do r. 2015; vypracování důkazů pro politiky a praktiky na odstraňování nerovnosti

Témata, do kterých materiál patří