Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Měření sociálních nerovností: -minulost- podle hlavy rodiny (příjem, bydlení, dostupnost vzdělání) - současnost- etnická příslušnost, pohlaví, věk, oblast, náboženství -Determinanty rozdílů ve zdraví: -přírodní a biologické rozdíly - zdraví poškozující svobodně zvolené chování - zdraví poškozující chování když je výběr životního stylu omezený - nedostatečný přístup k zdravotním službám - Rovnost ve zdraví: = předpokládá, že každý by měl mít možnost dosáhnout svůj plný zdravotní potenciál a nikdo nemá být znevýhodnění při dosažení tohoto potenciálu -Rovnost ve zdraví znamená: - vytváření stejných příležitostí na získávání a zachování zdraví -Rovnost ve zdravotní péči: -stejná dostupnost pro stejné potřeby - stejné využívání pro stejné potřeby - stejná kvalita péče pro všechny - Příčiny nerovnosti: - nedostatečný příjem, rasa, pohlaví, náboženství, věk, pojištění - rozmístění a vybavení zdravotního zařízení -HDA- Health Development Agency - cíl- program rozvoje zdraví lidí do r. 2015; vypracování důkazů pro politiky a praktiky na odstraňování nerovnosti - zaměření- prevence nízké porodní hmotnosti, sociální podporu v těhotenství, … -politika odstraňování nerovností: -zlepšování zdraví nejchudších; odstraňování nerovnosti v zdraví mezi sociálními skupinami -Principy podpory rovnosti ve zdraví: -umožnění osvojovat si zdravý způsob života - mezinárodní usměrňování a spolupráce - využívání výsledků výzkumu - dostupnost zdravotnických služeb Hodnocení zdravotního stavu obyvatel- ukazatelé -Zjišťování zdravotního stavu obyvatelstva: - šetření obyvatelstva -rutinní sběr statistických dat -Ukazatelé- Indikátory: -A. Výskytu nemoci v populaci -B. Výsledku nemoci (prognózy) -C. Zdraví populace -A. Indikátory výskytu nemoci: -Nemocnost-morbidita -Incidence= indikátor dynamiky nemoci -Prevalence= objem nemoci v určitém čase - Bodová- okamžitá: k určitému datu - Intervalová: za určité období - Průměrná délka nemoci (v populaci) -Úmrtnost(mortalita)- význam: rozhodování o prioritách ve zdravotnictví a společnosti -B. Indikátory výsledku nemoci: -Smrtnost- letalita- hodnocení výsledků závislé na: povaze nemoci; závažnost výskytu nemoci; zdravotní stav pacienta před začátkem nemoci - Přežívání (např.5-leté)- od stanovení diagnózy- vždy smrtelné (AIDS)- míra efektivnosti léčby -Práce neschopnost- celková (všechny příčiny) - Jednotlivé nemoci, populač. Skupiny, místa, pracoviště - Remise - Relaps - Sekundární nemocnost (2. Vlna incidence) - Invalidita -C. Indikátory zdraví populace: -Očekávané dožití- -Při narození: průměrný počet let, kterých se dožije novorozenec za předpokladu přetrvání současného trendu úmrtnosti - V určitém věku: průměr počet dalších let života, kterých se dožije osoba určitého věku = ukazatel současných podmínek zdraví a úmrtnosti -Pravděpodobně ztracené roky života= nedožité roky života populace ve vztahu k očekávanému dožití stejné populace -Rizikovost- počet osob s rizikovými hodnotami vyšetření -Hospitalizovanost (indikátor závažnosti nemoci) -Kvalita života- úroveň subjektivního pocitu lidí, že mohou samostatně fyziky, emocionálně a sociálně existovat Prevence nemocí -A. Celospolečenská: -Primární- opatření směřující k tomu, aby nevznikaly v prostředí zdraví škodlivé faktory a snižoval se jejich výskyt -Opatření: -Technická - Organizační -Ekonomická - Výchova a vzdělání: odborníci, veřejnost - Legislativní -Sekundární- Odstraňování determinantů negativně ovlivňující zdraví lidí a vytváření podmínek k realizaci zdravotnické prevence -B. Zdravotnická: - Primární: -Zjišťování vlivu faktorů prostředí a způsobu života na zdraví - Stanovování limitů a zásad optimalizace prostředí a způsobu života - Příprava legislativních úprav - Zdravotní dozor - výchova ke zdraví - Sekundární: - Vyhledávání rizikových faktorů prostředí zdraví - Screening

Témata, do kterých materiál patří