Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-Neovlivnitelné: genetika

-Obezita ženského typu: Gynoidní typ, typ hruška

-ukládání tuku v oblasti hýždích a stehnech

-Obezita mužského typu: Androidní typ, typ jablko

-ukládání tuku v oblasti břicha

  1. Podpora zdraví

= proces, který umožňuje lidem lépe kontrolovat a zlepšovat vlastní zdraví

-realizace programu Zdraví pro všechny

-respektování vztahů mezi ŽP a PP a člověkem

-Mezinárodní dokumenty:

-Zdraví pro všechny do roku 2000- globální strategie (Alma- Ata, 1977)

-sociální cíl vlád a SZO- všichni občané světa- úroveň zdraví, která umožní vést sociálně- ekonomicky produktivní život

-cíle:

- zajištění rovnosti ve zdraví

-prodloužení střední délky života

-zlepšení zdravotního stavu obyvatel

-zvýšení kvality života

- 1980- evropská strategie- hlavní oblasti:

-životní styl a zdraví

- rizikové faktory zdraví a prostředí

- Ottawská charta podpory zdraví (1986)

-Podpora zdraví- jednotlivec nebo skupina- schopnost zjistit a uvědomit si svoje plány; uspokojovat potřeby a změnit prostředí, nebo se mu přizpůsobit

-Předpoklady zdraví- mír, bydlení, vzdělání, potrava, příjem, rovnost, …

-Zaměření na dosažení rovnosti ve zdraví:

- snižování rozdílů v zdravotním stavu

-zajištění stejných příležitostí a zdrojů

- příznivé prostředí, ….

- Koordinovaná spolupráce zainteresovaných

-Jakartská deklarace (1997)

- Podpora zdraví jako klíčová investice

- Efektivita podpory zdraví

- Aktualizované strategie:

- zdravá veřejná politika

- zdraví podporující prostředí

- posílení komunitních akcí, …

- Lublaňská charta o reformování zdravotní péče- principy:

- Hodnoty: důstojnost, rovnost, solidarita, profesionální etika

- zaměření na zdraví

- soustředění na lidi

- soustředění na kvalitu

- jasné financování

-orientace na primární prevenci a primární zdravotní péči

  1. Veřejné zdravotnictví

= věda a umění ochraňovat a zlepšovat zdraví lidí prostřednictvím:

-výzkumu

-výchovy ke zdraví

-strategií prevence nemocí

- používá metody orientované na populaci při:

- výzkumu

- výuce

- službách

-Obory:

-Biologie- chemie- biofyzika- antropologie

- Medicína (hygiena, epidemiologie, výchova ke zdraví, sociální lékařství)

- Ošetřovatelství

- Sociologie

- Statistika- informatika- komunikace

- právo

- technické vědy

- VZ je charakterizováno:

- interdisciplinárním přístupem, který je orientován na tělesné, duševní a environmentální aspekty zdraví komunit populace

- Hlavní zaměření:

- Prevence nemocí a úrazů

-Cíl:

-Zlepšování kvality života cílové populace:

- prevencí nemoci a podporou zdraví

-Hlavní strategie VZ (WHO, 1980)

-Prevence nemocí

- zlepšování zdravotní péče

- podpora chování, které zvyšuje úroveň zdraví

- Kontrola- usměrňování prostředí z hlediska zdravotních rizik

- Nové VZ:

- Sociální a politický prvek zaměřený na:

Témata, do kterých materiál patří