Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-Intervence- pomoc zdravotníků při realizaci záměrů cílové populace

-Metody- nezaujaté podávání informací, vyjasněn postojů, svobodné rozhodování o chování; zaměření na jednotlivce

-4. Řízení cílovou populací:

-Cíl- určení lidmi co chtějí vědět, rozhodování podle vlastních zájmů a přesvědčení

-Intervence- zájmové oblasti určují lidé a ne zdravotník

-Metody- často se očekává vedení od zdravotníků

-5. Sociální:

-Cíl- změn životních podmínek- možnost volby zdravějšího způsobu života- rovnost přístupu

-Intervence- zaměření na veřejnost a politiky+ činnosti politické, sociální s politickým dopadem

-Metody- politický opatření vedoucí ke snížení nezaměstnanosti, podávání celozrnného pečiva ve školách a nemocnicích

-Realizace v praxi:

-kombinace přístupů podle situace a cílové populace

-uvědomění i možných přístupů k VKZ

-pochopení silných a slabých stránek různých přístupů

-pomoc sestrám v různých situacích určit vlastní přístup a metody a jejich kombinace

-Přístupy VKZ:

-Předškolní věk- děti neumí číst ani psát, vnímání okolního světa jim musí být zprostředkováno co nejjednodušeji, názorně, konkrétně. Základní metodou implikace a dovedností je příběh. Nejefektivnější jsou interaktivní postupy, jako jsou hry, doplňovačky, omalovánky výtvarná tvorba. Hlavními tématy jsou: zásady správné výživy, Pohybová aktivita, denní režim, osobní hygiena,…

- Školní věk- dítě prochází velkým zlomem ve svém vývoji. Jsou postupně schopné složitějších myšlenkových pochodů, vytváří si vlastní názory, vyhledává informace. I zde je významná metoda využití příběhu, nebo výpověď formou vlastní kresby, eseje o zdraví. Hlavními tématy jsou: Zdravý životní styl, sexuální výchova, správný režim práce a odpočinku

- Dorostový věk- je těžší je motivovat k zájmu o vlastní zdraví. Dospělí pro ně nejsou autoritou. Je zde více důležité vybírat témata zajímavá pro tento věk využívat zábavné metody (návštěvy, exkurze). Hlavními tématy jsou: Zdravý životní styl, sexuální výchova, správný režim práce a odpočinku).

  1. Etika výchovy ke zdraví

-Etické aspekty VKZ:

-osobní příklad

-rovnováha kontroly a moci mezi pracovníkem a klientem

-individuální zodpovědnost a sociální změna

-Oprávnění k zákroku

-odporující si zájmy

-Osobní příklad:

-lidé spíš přijmou radu a pomoc od zdravotníka, která je sám příkladem dobrého zdraví

- příklady táhnou

- pokud má zdravotník evidentní zdravotní problém- dát najevo, že si jeho vědom a využít vlastní zkušenosti- pochopení pro pacienta

-Kdo rozhoduje?

-Sestra:

-nátlak, přesvědčování

- poskytování rad

-poskytování informací- právo rozhodovat pacienta

-naslouchání, poskytování informací na požádání bez vyjádření vlastního názoru

Témata, do kterých materiál patří