Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Hodnoty: důstojnost, rovnost, solidarita, profesionální etika

- zaměření na zdraví

- soustředění na lidi

- soustředění na kvalitu

- jasné financování

-orientace na primární prevenci a primární zdravotní péči

  1. Zdraví 21; Zdraví 2020

-Deklarace zdraví lidí ve světě:

- 51. Světové zdravotnické shromáždění

-nejvýše možná úroveň dobrého zdraví- základní právo jedince

- zlepšování zdraví a pohody

-snižování sociálního a ekonomických nerovností

-posilování, přizpůsobování a vhodné reformy zdravotnictví

- obecná dostupnost

- budování na vědeckých základech

- požadovaná kvalita a rozsah podle dostupných zdrojů

-Hlavní prvky pro evropský region SZO:

- Dlouhodobý záměr- dosáhnout úplný potenciál zdraví pro všechny

- 2 hlavní směry:

- podporovat a ochraňovat zdraví lidí po celý život

- snižovat výskyt nových případů závažných nemocí a poškození a vyhýbat se utrpení, které způsobí

- 3 základní hodnoty:

- zdraví jako základní lidské právo

- rovnost ve zdraví a solidarita

- účast a zodpovědnost jednotlivců, skupin, institucí, komunit

-4 hlavní strategie:

-mezirezortní spolupráce při zlepšování determinantů zdraví a hodnocení dopadu na zdraví

- programy a investice do rozvoje zdraví a zdravotní péče

- integrovaná primární zdravotnická péče orientovaná na rodinu a komunitu

- proces rozvoje zdraví za účasti všech relevantních partnerů

- 21 cílů globální strategie Zdraví 21:

-1. Solidarita v zájmu zdraví

-2. Rovnost v zdraví

-3. Zdravý start do života

-4. Zdraví mladých lidí do 18 let

-5. Zdravé stárnutí

-6. Zlepšení duševního zdraví

-7. Snížení výskytu infekčních nemocí

- Eliminace nemocí

- Kontrola nemocí

-8. Snížení výskytu nepřenosných nemocí

-9. Snížení výskytu úrazů a nehod

-10. Zdravé a bezpečné prostředí

-11. Zdravější způsob života

-12. Zmenšení škod z alkoholu, drog, tabáku

-13. Zařízení pro zdraví

-14. Mnohorezortní zodpovědnost za zdraví

-15. Integrovaný rezort zdravotnictví

-16. Řízení v zájmu kvality péče

-17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů

-18. Rozvoj lidských zdrojů pro zdraví

-19. Výzkum a znalosti v oblasti zdraví

-20. Mobilizace partnerů pro zdraví

-21. Politika a strategie Zdraví 21

-Aplikace v ČR:

- Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR- Zdraví pro všechny v 21. Století

- Národní strategie ochrany a podpor zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020)

-Akční plány Zdraví 2020:

-1.) Podpora pohybové aktivity

-2.) Správná výživa a stravovací návyky

-3.) Duševní zdraví

-4.) Omezování rizikového chování

-5.) Snižování zdravot rizik ze život. a prac. prostředí

-6.) Zvládání inf. onemocnění

-7.) Rozvoj programů zdravotního skríningu v ČR

-8.) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče,

Témata, do kterých materiál patří