Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tní zdraví. Dospělí pro ně nejsou autoritou. Je zde více důležité vybírat témata zajímavá pro tento věk využívat zábavné metody (návštěvy, exkurze).Hlavními tématy jsou: Zdravý životní styl, sexuální výchova, správný režim práce a odpočinku). Etika výchovy ke zdraví -Etické aspekty VKZ: -osobní příklad -rovnováha kontroly a moci mezi pracovníkem a klientem -individuální zodpovědnost a sociální změna -Oprávnění k zákroku -odporující si zájmy -Osobní příklad: -lidé spíš přijmou radu a pomoc od zdravotníka, která je sám příkladem dobrého zdraví - příklady táhnou - pokud má zdravotník evidentní zdravotní problém- dát najevo, že si jeho vědom a využít vlastní zkušenosti- pochopení pro pacienta -Kdo rozhoduje? -Sestra: -nátlak, přesvědčování - poskytování rad -poskytování informací- právo rozhodovat pacienta -naslouchání, poskytování informací na požádání bez vyjádření vlastního názoru -Individuální zodpovědnost- sociální změna: -Tradice: přizpůsobit lidi prostředí- posun ke zdravější životosprávě - převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví- pomoc zdravotníka -používání relativních informací -Odporující zájmy: -profesní názor kontra názor veřejnosti - osobní preference kontra předpisy - zájmy menší hlasitější skupiny kontra platné nory většiny -svoboda jednotlivce- zájmy většiny (kouření) Realizace výchovy ke zdraví v praxi- v komunitě -Fáze výchovy ke zdraví: -1. Hodnocení vzdělávacích potřeb: -charakteristika pacientů, klientů (pohlaví, věk, etnická skupina) - životní a sociální podmínky (ŽP, zaměstnanost) - zdravotní postoje, rozdílné názory -zábrany při využívání vědomostí a dovedností v praxi -2. Plánování: - definice problému - charakteristika cílové populace - potřeby klientů- způsob zjištění - cíle VKZ - překážky - pomoc při realizaci - stávající prostředky k realizaci - podrobná plán výchovné činnosti -3. Realizace: - posluchači -místo -použité pomůcky, studijní materiály - vlastní činnosti- časový rozvrh - odůvodnění způsobu provádění jednotlivých činností -4. Hodnocení výchovných činností: -problémy při měření vědomostí, postojů a chování - metody hodnocení efektivity - plán hodnocení- skupiny, jednotlivci Metody výchovy ke zdraví -Forma VkZ – konkrétní způsob, jakým se dostává obsah k lidem: -metody, -pomůcky, -organizační uspořádání podmínek, ve kterých se VkZ uskutečňuje -Metoda VkZ– cílevědomý promyšlený postup odevzdávání znalostí a získávání dovedností. -Metody: -1. Metoda individuálního působení: -individuální beseda, -individuální instruktáž, -konzultace (+ pís. mat.), -telefonická konzultace (anonymní), -osobní korespondence -2. Metoda skupinového působení: -přednáška, -skupinová diskuse, -beseda za okrouhlým stolem, -kvíz, -klubová činnost, -kurzy, -školení -3. Metoda hromadného působení: -televize, -film, -rozhlas, -tisk, -přednáška, -setkání s odborníky, -živé noviny, -divadlo, -výstava, -A. Metoda mluveného slova: -Zásady: -mluvit spisovně, -srozumitelně, -krátké věty, -nepoužívat latinská slova, -přiměřená rychlost, -zřetelná výslovnost, -zdůrazňování významnějších slov, -udržování vizuálního kontaktu, -ověřování reakce posluchače, -monologické -dialogické -přednáška -diskuse -rozhovor -beseda -reprodukce mluveného slova (rozhlas, televize, film, CD nosiče) -B. Metoda tištěného slova: -heslo -leták -článek

Témata, do kterých materiál patří