Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- výběr cílové populace

- zjištění výchozího stavu (dotazníky)

- intervenční aktivity

- zjištění dosaženého stavu

- zpracování získaných dat

- interpretace výsledků

- návrhy a opatření dalšího programu

-Obsah a forma projektu intervenčního programu:

-Struktura obsahové části:

-název projektu

-úvod

-cíle

-cílová skupina

-očekávání a význam

-metodiky

-personální, materiální a finanční předpoklady

-plán vyhodnocení

-výstupy

-Formální stránka projektu:

-název

-řešitel, řešitelské pracoviště, spoluřešitelé

-spolupracovníci

-začátek a konec řešení projektu

-délka jednotlivých etap

-cíle

-stručný popis metodik

-očekávané přínosy

-finanční náklady celého projektu a jednotlivých etap

  1. Výchova ke zdraví ve skupině

-Práce se skupinou:

-pomoc při probouzení zdravotního uvědomění

-ujasnění vlastních postojů

- rozhodování

-pomoc při změně chování

-Charakteristika práce se skupinou:

-Skupinová práce:

- aktivita členů skupiny

-vyučující řídí skupinu

- změna postojů

-spoluúčast na plánování a obsahu kurzu

-Tradiční učení:

-pasivita čl. skupiny

-učitel- předávání vědomostí

-cíl: rozšíření znalostí

-čl. skup. nerozhodují o obsahu kurzu

-Požadavky na vedoucího skupiny:

-pomoc při identifikaci a ujasnění zájmů skupiny

-atmosféra pro otevřené vyjadřování a důvěru

- používání různých metod

-Požadavky na člena skupiny:

-účast na výběru obsahu kurzu

-volba svého podílu účasti na kurzu

-identifikace cílů a potřeb

-Skupinová výuka:

-Velikost skupiny: 8 – 12; větší rozdělit do skupinek

-Čas: cca 90 min.; krátké přestávky, změna činnosti; den v týdnu – názor účastníků

-Místo: neutrální území – podle možnosti ne ve zdravotnickém zařízení; křesla, polštáře, hudba

-Rozsazení účastníků kurzu: kruh, odstranění mechanických překážek komunikace – rozhovor mezi členy skupiny

-Uvedení skupiny do chodu: osobní přivítání, nabídka činnosti – čaj, letáky; představení ve dvojicích (výměna informací a vzájemné představení), sdílení počátečních pocitů a očekávání - dotazník

-Dotazník (zaškrtávat s čím se účastník ztotožňuje):

-obávám se, že nebudu mít co říct

-obávám se, že budu příliš mluvit

-bojím se, abych ze sebe neudělal hlupáka

-budu se stydět přidat se k ostatním

-bojím se rozrušení

-bojím se nudy

-chci poznat lidi, s kterými mám stejné problémy

-rád se bavím s jinými lidmi

-mám rád smysluplné argumenty

-chci se dostat z domu mezi lidi

-chci se dostat do jiného prostředí

-rád poslouchám názory jiných

-Schopnost diskutovat:

-podnětné materiály
-brainstorming: zaznamenání nápadů, roztřídění do různých kategorií s klíčovou charakteristikou (pozitivní, úniková)
-diskuse v kruhu: bez přerušování dokud všichni neskončí, bez komentáře, svobodná volba,

Témata, do kterých materiál patří