Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Zdraví, aspekty zdraví, příčiny nemocí

-Zdraví:

= stav úplné tělesné, mentální a sociální pohody nejen nepřítomnosti nemoci nebo postihnutí

= je to schopnost pozitivně reagovat na změny prostředí

= je výsledkem vzájemného působení organismu a prostředí

-Zdraví je základem každodenního života

-pozitivní zdraví- je stav přesahující asymptomatický stav (stav bez příznaků nemoci)

-veřejné zdraví- je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin; je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek

-hodnocení (negativního) zdraví:

-nemocnost- incidence (= počet nových onemocnění za určité období na určitém území) a prevalence (= počet všech onemocnění nových i starých);

-úmrtnost (mortalita); smrtnost (letalita- kolik lidí na dané onemocnění zemřelo, ukazuje úspěšnost léčení); práceneschopnost; invalidizace

- Aspekty zdraví:

1. Subjektivní- vnitřní pocity, vlastní názor na vlastní zdraví, přičemž vychází z (nepřítomnost obtěžujících projevů- bolest, horečka,…; pozitivní znaky- radost ze života)

2. Objektivní- názor jiných lidí, především lékařů na zdraví jedince a to na základě příslušných odborných vyšetření

3. Sociální- dobrý stav znamená plné společenské a pracovní zařazení do sociálního a ekonomického prostředí; možnost udržovat sociální kontakty

- Příčiny nemocí:

- podstatou nemoci je narušení některých struktur a funkcí orgánů, nebo systémů, které se projevují: výchylkou intenzity a změnou kvality

-Etiologie= je věda o původu a příčinách nemoci (monokauzální- nemoc má jen jednu příčinu; multifaktorová- nemoc má více příčin

-Rizikové faktory vzniku nemoci mohou pocházet:

1. Organismus- biologické faktory, vrozené, genetické, věk, pohlaví

2. Prostředí- přírodní nebo antropogenní faktory, fyzikální, chemické a biologické, sociální opora

3. Organismus a prostředí- nezdravý způsob života, nepřiměřená výživa, alkoholizmus, drogy

  1. Determinanty zdraví

= faktor, který pozitivně nebo negativně ovlivňuje zdraví lidí

-Moderní VZ- 2 hlavní témy:

- Sociální a materiální nerovnosti ve společnosti- nerovnosti ve zdraví- výzkum determinantů nerovností

- dlouhodobé změny ve struktuře a podmínkách- sociální, ekonomické, přírodní

- Modely DZ:

- biomedicínská aspekt (bakteriologie, molekulární a genetické vědy)

- přístup z hlediska životního stylu

- široký socio- ekonomický přístup

- Aspekt zdraví populace- veřejné zdraví ovlivňované schopností společnosti vytvářet bohatství a způsobem jeho rozdělování (hl. determinanty- kulturní, sociální a ekonomické)

1. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí a zdraví

- zaměstnanost; pracovní podmínky; bydlení; vzdělání

2. Chování- životní styl

- pozitivní vliv (výživa a pohyb); negativní vliv (kouření; abuzus alkoholu; závislosti)

Témata, do kterých materiál patří