Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Vyhledávání prvních změn zdravotního stavu. Lékařské preventivní prohlídky -Terciální: -Včasná diagnostika, léčba a rehabilitace nemocí - Odborné usměrňování způsobu života nemocných- poradny Příčiny a prevence neinfekčních nemocí -Chronické neinfekční nemoci byly dříve označovány jako civilizační nemoci -Mezi chronické neinfekční nemoci patří: -Kardiovaskulární onemocnění -Nádorová onemocnění -Diabetes mellitus -Nemoci pohybového aparátu -Onemocnění dutiny ústní -Alergie -Obezita -Všeobecné rizikové faktory: -kouření -nadměrné užívání alkoholických látek -obezita -přejídání -nevhodné složení přijímané potravy -nadměrný stres a celková psychická zátěž -Kardiovaskulární onemocnění: -mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění patří: -Ateroskleróza -onemocnění tepen charakterizované tvorbou tukových, vazivových a ateromových plátů, usazováním cholesterolu ve vnitřní vrstvě tepenné stěny tzv. kornatění tepen které vede k zužování tepen -nejčastější formy, ve kterých se tyto patologické změny mohou v konečném důsledku manifestovat jsou: -Akutní infarkt myokardu (uzávěr věnčité tepny) -Mozková mrtvicev(uzávěr nebo prasknutí mozkové tepny) -ICHDK (postižení tepen DK) -Náhlé úmrtí v důsledku výdutě aorty (aneurysmatu) -Hypertenze -Nádorová onemocnění: -Benigní -Maligní - Příčiny: - Vnitřní faktory: Věk, genetika, různá onemocněné snižující odolnost vůči nádorům - Vnější faktory: Chemické karcinogenní látky (nitrosaminy, těžké kovy), Fyzikální karcinogenní působení (ionizační záření, UV záření), Biologické karcinogenní faktory (některé viry) -Diabetes mellitus: -I. typu - inzulín se nevytváří vůbec -II. typu - nedostatečné působení inzulinu -Gestační diabetes - těhotenský - Onemocnění pohybového aparátu: -Osteoporóza - řídnutí kostí -Příčina: Nedostatek vápníku, hormonální změny v přechodu - estrogen podporuje tvorbu kostní hmoty a jeho množství u žen v menopauze klesá -Prevence: Aktivní pohyb, vhodné složení stravy, medikamentózní léčba (nese velkou řadu vedlejších účinků, jejich následky se na zdraví mohou podepsat více než osteoporóza) -Onemocnění DÚ: -Zubní kaz -Záněty dásně -Úrazy -Alergie: -přecitlivělost organizmu na alergen -S rychlým nástupem účinku(anafylaxe) -S opožděným nástupem účinku (ekzém) -Extrémní stav je anafylaktický šok, který je charakterizován přehnaně intenzivní a bouřlivou reakcí organizmu která se projevuje těžkou dušností, poklesem TK, oběhovým selháním a v konečném důsledku může vést ke stavu neslučitelného se životem -Obezita: -nadměrné hromadění energetických zásob v podobě tuku -Primární -Sekundární (v důsledku jiného onemocnění) -Příčiny: -Ovlivnitelné: přejídání, nedostatek pohybu -Neovlivnitelné: genetika -Obezita ženského typu: Gynoidní typ, typ hruška -ukládání tuku v oblasti hýždích a stehnech -Obezita mužského typu: Androidní typ, typ jablko -ukládání tuku v oblasti břicha Podpora zdraví = proces, který umožňuje lidem lépe kontrolovat a zlepšovat vlastní zdraví -realizace programu Zdraví pro všechny -respektování vztahů mezi ŽP a PP a člověkem -Mezinárodní dokumenty: -Zdraví pro všechny do roku 2000- globální strategie (Alma- Ata, 1977) -sociální cíl vlád a SZO- všichni občané světa- úroveň zdraví, která umožní vést sociálně- ekonomicky produktivní život -cíle: - zajištění rovnosti ve zdraví -prodloužení střední délky života -zlepšení zdravotního stavu obyvatel -zvýšení kvality života - 1980- evropská strategie- hlavní oblasti: -životní styl a zdraví - rizikové faktory zdraví a prostředí - Ottawská charta podpory zdraví (1986) -Podpora zdraví- jednotlivec nebo skupina- schopnost zjistit a uvědomit si svoje plány; uspokojovat potřeby a změnit prostředí, nebo se mu přizpůsobit -Předpoklady zdraví- mír, bydlení, vzdělání, potrava, příjem, rovnost, … -Zaměření na dosažení rovnosti ve zdraví: - snižování rozdílů v zdravotní

Témata, do kterých materiál patří