Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- zaměření- prevence nízké porodní hmotnosti, sociální podporu v těhotenství, …

-politika odstraňování nerovností:

-zlepšování zdraví nejchudších; odstraňování nerovnosti v zdraví mezi sociálními skupinami

-Principy podpory rovnosti ve zdraví:

-umožnění osvojovat si zdravý způsob života

- mezinárodní usměrňování a spolupráce

- využívání výsledků výzkumu

- dostupnost zdravotnických služeb

  1. Hodnocení zdravotního stavu obyvatel- ukazatelé

-Zjišťování zdravotního stavu obyvatelstva:

- šetření obyvatelstva

-rutinní sběr statistických dat

-Ukazatelé- Indikátory:

-A. Výskytu nemoci v populaci

-B. Výsledku nemoci (prognózy)

-C. Zdraví populace

-A. Indikátory výskytu nemoci:

-Nemocnost-morbidita

-Incidence= indikátor dynamiky nemoci

-Prevalence= objem nemoci v určitém čase

- Bodová- okamžitá: k určitému datu

- Intervalová: za určité období

- Průměrná délka nemoci (v populaci)

- Úmrtnost (mortalita)- význam: rozhodování o prioritách ve zdravotnictví a společnosti

-B. Indikátory výsledku nemoci:

-Smrtnost- letalita- hodnocení výsledků závislé na: povaze nemoci; závažnost výskytu nemoci; zdravotní stav pacienta před začátkem nemoci

- Přežívání (např.5-leté)- od stanovení diagnózy- vždy smrtelné (AIDS)- míra efektivnosti léčby

-Práce neschopnost- celková (všechny příčiny)

- Jednotlivé nemoci, populač. Skupiny, místa, pracoviště

- Remise

- Relaps

- Sekundární nemocnost (2. Vlna incidence)

- Invalidita

-C. Indikátory zdraví populace:

- Očekávané dožití-

-Při narození: průměrný počet let, kterých se dožije novorozenec za předpokladu přetrvání současného trendu úmrtnosti

- V určitém věku: průměr počet dalších let života, kterých se dožije osoba určitého věku

= ukazatel současných podmínek zdraví a úmrtnosti

-Pravděpodobně ztracené roky života= nedožité roky života populace ve vztahu k očekávanému dožití stejné populace

-Rizikovost- počet osob s rizikovými hodnotami vyšetření

-Hospitalizovanost (indikátor závažnosti nemoci)

-Kvalita života- úroveň subjektivního pocitu lidí, že mohou samostatně fyziky, emocionálně a sociálně existovat

  1. Prevence nemocí

-A. Celospolečenská:

-Primární- opatření směřující k tomu, aby nevznikaly v prostředí zdraví škodlivé faktory a snižoval se jejich výskyt

-Opatření:

-Technická

- Organizační

-Ekonomická

- Výchova a vzdělání: odborníci, veřejnost

- Legislativní

-Sekundární- Odstraňování determinantů negativně ovlivňující zdraví lidí a vytváření podmínek k realizaci zdravotnické prevence

-B. Zdravotnická:

- Primární:

-Zjišťování vlivu faktorů prostředí a způsobu života na zdraví

- Stanovování limitů a zásad optimalizace prostředí a způsobu života

- Příprava legislativních úprav

- Zdravotní dozor

- výchova ke zdraví

- Sekundární:

- Vyhledávání rizikových faktorů prostředí zdraví

Témata, do kterých materiál patří