Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- zlepšování zdraví

- prodlužování života

- zlepšování kvality života celé populace prostřednictvím:

-podpory zdraví

- prevence nemocí

- jiných forem zdravotních intervencí

-Hlavní funkce VZ (WHO, 1999)

-prevence a kontrola infekčních a neinfekčních- chronických nemocí

- podpora zdraví

- zdraví při práci

- ochrana životního prostředí

- péče o vysoce rizikové občany

-Hlavní oblasti VZ:

- Hygiena, Epidemiologie, Biostatistika, Výživa, Dentální zdraví, ….

  1. Orgány ochrany veřejného zdraví

1. Ministerstvo zdravotnictví:

- je ústředním orgánem státní správy pro:

-zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví

-zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost

-zacházení s návykovými látkami

-vyhledávání a ochrana přírodních zdrojů,

-zdravotní pojištění

2. Ministerstvo vnitra:

-je nadřízeno Policii ČR

-řídí hasičský záchranný sbor ČR

- je ústředním orgánem státní správy pro:

-veřejný pořádek

-bezpečnost silničního provozu

- jména příjmení, matriky

- požární ochrana

-zbraně a střelivo

- státní hranice

3. Ministerstvo obrany:

-je ústředním orgánem státní správy pro:

- zabezpečování obrany ČR

- řízení armády ČR

- správu vojenských újezdů

4. Krajské hygienické stanice:

-kompetence:

-vydávat rozhodnutí, povolení a plnit úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví

- vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností stanovenými předpisy Evropských společností

- sídla: 14, v jednotlivých samosprávných krajích

  1. Programy WHO

-Koncepční programy:

- Zdraví pro všechny do roku 2000

- Ottawská charta

- Lublaňská charta

- Jakartská deklarace

-Zdraví pro všechny do roku 2000- globální strategie (Alma- Ata, 1977)

-sociální cíl vlád a SZO- všichni občané světa- úroveň zdraví, která umožní vést sociálně- ekonomicky produktivní život

-cíle:

- zajištění rovnosti ve zdraví

-prodloužení střední délky života

-zlepšení zdravotního stavu obyvatel

-zvýšení kvality života

- 1980- evropská strategie- hlavní oblasti:

-životní styl a zdraví

- rizikové faktory zdraví a prostředí

- Ottawská charta podpory zdraví (1986)

-Podpora zdraví- jednotlivec nebo skupina- schopnost zjistit a uvědomit si svoje plány; uspokojovat potřeby a změnit prostředí, nebo se mu přizpůsobit

-Předpoklady zdraví- mír, bydlení, vzdělání, potrava, příjem, rovnost, …

-Zaměření na dosažení rovnosti ve zdraví:

- snižování rozdílů v zdravotním stavu

-zajištění stejných příležitostí a zdrojů

- příznivé prostředí, ….

- Koordinovaná spolupráce zainteresovaných

-Jakartská deklarace (1997)

- Podpora zdraví jako klíčová investice

- Efektivita podpory zdraví

- Aktualizované strategie:

- zdravá veřejná politika

- zdraví podporující prostředí

- posílení komunitních akcí, …

- Lublaňská charta o reformování zdravotní péče- principy:

Témata, do kterých materiál patří