Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

pracovníků -11.) Elektronizace zdravotnictví -12.) Rozvoj zdravotní gramotnosti -13.) Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel Výchova ke zdraví = speciální obor lékařských věd a zdravotnictví, kterého cílem je utváření znalostí, postojů a návyků obyvatel a rozvíjení jednání zaměřeného na zachování zdraví, jednotlivců i populačních skupin společnosti -Cíl- upevňování, ochrana, podpora a motivace aktivní účasti obyvatel na péči o své zdraví a tím i zdraví celé společnosti -Kategorie cílů VkZ: -Kognitivní- předávání informací- vysvětlování, ověřování pochopení informace- rozšiřování vědomostí pacienta - Afektivní- postoje, hodnoty, názory, životní přesvědčení -Behaviorální- dovednosti a činnosti -Zaměření výchovy ke zdraví: - zdravotní výchova je celoživotní proces - součást VKZ je informace o funkcích lidského těla - Pomoc lidem správně rozpoznat a vyjádřit své emoce -poučení o plnění pokynů lékaře -Poučení o významu způsobu života - pomoc rodinám vyrovnat se s nemocí člena rodiny -Rozdělení výchovy ke zdraví: -Příklad- Výživa (princip: koncepce prevence): -Primární- vzdělání o racionální výživě -Sekundární- úprava stravovacích návyků při nadváze -Terciární- úprava stravovacích návyků při chronických nevyléčitelných stavech (potravinové alergie) -Zdravá populace- děti: -Primární- osobní hygiena, výživa, pohybová aktivita, osobní vztahy -Sekundární- zábrana přechodu nemoci do chronického stádia, invalidity- obnova zdraví- jak nemoci čelit -Terciární- rehabilitační programy- jak se vyhnout zbytečným problémům a komplikacím Pojetí, přístupy výchovy ke zdraví -Charakteristiky pojetí VKZ: -týká se tělesné, duševní, sociální, emocionální, duchovní a společenské stránky jedince -Celoživotní proces - ve všech fázích zdraví - zaměření jednotlivce, rodiny, skupiny občanů, komunity - soběstačnost, zlepšování ŽP a životního stylu - formální a neformální učení- spektrum metod - mnoho cílů -Pojetí VKZ: -1. Medicínské: -cíl- zabránění vzniku medicínou definovaným nemocem a invaliditě (infekční, nádorová, kardiovaskulární) -Intervence- prevence a zmírnění nemoci -Metoda- přesvědčení využívání autority -2. Behaviorální: -Cíl- změna postoje a chování lidí- zdravý životní styl (názor, že kouření je antisociální, povzbuzování k cvičení) -Intervence- kombinace s medicínou- pravidelné návštěvy prenatální poradny- změna chování -Metody- tradiční; kritika odborníků- nejednotné názory, vnucování názorů středních vrstev nižším vrstvám- neetické; pocity viny v pacientovi -3. Vzdělávací: -Cíl- poskytování informací, pochopení před rozhodnutím -Intervence- pomoc zdravotníků při realizaci záměrů cílové populace -Metody- nezaujaté podávání informací, vyjasněn postojů, svobodné rozhodování o chování; zaměření na jednotlivce -4. Řízení cílovou populací: -Cíl- určení lidmi co chtějí vědět, rozhodování podle vlastních zájmů a přesvědčení -Intervence- zájmové oblasti určují lidé a ne zdravotník -Metody- často se očekává vedení od zdravotníků -5. Sociální: -Cíl- změn životních podmínek- možnost volby zdravějšího způsobu života- rovnost přístupu -Intervence- zaměření na veřejnost a politiky+ činnosti politické, sociální s politickým dopadem -Metody- politický opatření vedoucí ke snížení nezaměstnanosti, podávání celozrnného pečiva ve školách a nemocnicích -Realizace v praxi: -kombinace přístupů podle situace a cílové populace -uvědomění i možných přístupů k VKZ -pochopení silných a slabých stránek různých přístupů -pomoc sestrám v různých situacích určit vlastní přístup a metody a jejich kombinace -Přístupy VKZ: -Předškolní věk- děti neumí číst ani psát, vnímání okolního světa jim musí být zprostředkováno co nejjednodušeji, názorně, konkrétně. Základní metodou implikace a dovedností je příběh. Nejefektivnější jsou interaktivní postupy, jako jsou hry, doplňovačky, omalovánky výtvarná tvorba.Hlavními tématy jsou:zásady správné výživy, Pohybová aktivita, denní režim, osobní hygiena,… - Školní věk- dítě prochází velkým zlomem ve svém vývoji. Jsou postupně schopné složitějších myšlenkových pochodů, vytváří si vlastní názory, vyhledává informace. I zde je významná metoda využití příběhu, nebo výpověď formou vlastní kresby, eseje o zdraví.Hlavními tématy jsou: Zdravý životní styl, sexuální výchova, správný režim práce a odpočinku - Dorostový věk- je těžší je motivovat k zájmu o vlas

Témata, do kterých materiál patří