Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5) Karel Hynek Mácha- Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Máj(1836) Autor: Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) Básnické dílo českého spisovatele a prozaika. Příběh se odehrává: okolí Bezdězu Hlavní postavy:VilémJarmilaotec Viléma – nečestný, špatný Ostatní postavy jsou epizodické (př; žalářník, člen loupežnické družiny) Charakteristika celkováObsah:Děj je zasazen do krásné májové přírody v okolí hradu Bezděz. Vilém zabije svého soka v lásce. V době vraždy ale neví, že to byl jeho otec. Za to je uvězněn a odsouzen k smrti. Jarmila se to dozví od Vilémova přítele a spáchá sebevraždu (utopí se v jezeře). Vilém ve vězení přemýšlí o svém životě. Vzpomíná na Jarmilu, na dětství, na dobu kdy ho otec vyhnal. Vraždu cítí jako spravedlivou mstu. Cítí se nevinen a vinu dává společnosti, zejména jeho otci - to ten ho v mládí vyhnal z domu, kvůli němu se pak stal loupežníkem, a to on mu Jarmilu svedl. Loučí se se svým životem a od smrti nečeká nic jiného než prázdnotu, bojí se smrti. Ve vězení celý svůj příběh vypráví žalářníkovi, který s ním soucítí a lituje ho. Ráno je pak odveden na popraviště doprovázen vojáky a modlícím se davem. Vilém cestou na pahorek prochází májovou krajinou, vidí krásné jezero, hory, atd. Loučí se světem. Je mu líto, že musí odejít. Na pahorku byl popraven a vpleten do kola pro výstrahu. O 7 let později místem tragédie prochází poutník, se kterým se Mácha ztotožňuje. Vzpomíná na své mládí. Lituje osudu těchto dvou mladých lidí. Myšlenka díla: Úvaha nad smyslem života, autor do básně vložil svoji rozervanost, obviňuje společnost. Básník se na konci díla ztotožňuje s hlavní postavou (Hynek – představující samotného Máchu). Hynka zasáhne, když uvidí kostlivce v kole a ztotožňuje se s Vilémem. Znaky: Lyrickoepická báseň (převládá epika) „Tragédie tří lidí“Skládá se z věnování, 4 zpěvů a 2 meziher (intermezz)Předmluva (vlastenecká), která je ironickáoriginální změny pojmenování: májový večer - večerní májzvukomalba (řetězůřinčí hřmot), hudebnost veršemetrum: novočeský jambdynamické líčení přírodyoxymoróny - zbortěné harfy tón; umřelé hvězdy svitmetafory - co jiskry plynoumetonymie - Hrdličin zval ku lásce hlaspersonifikace- o lásce šeptal tichý mech; břeh je objímal kol a kol Lyrickoepická báseň – druh básně, ve které se prolínají lyrické a epické prvky Lyrické prvky- pocity, myšlenky, nálada autora Epické prvky- příběh, děj, hrdina Romantismus – literární směr, ve kterém se jedná o životní pocit a postoj člověka vznik 1789 Francie a 1848 Evropadůraz na city a fantaziiprotiklad snu a skutečnostipocit osaměníúnik do vlastního nitrahrdina splývá s autorem, je vyjímečný a neschopný se přizpůsobit (vyvrženec společnosti)tématem je nešťastná láska Metrum- dvouslabičná básnická stopa, se stávající z první slabiky krátké a druhé dlouhé, případně přízvučné a nepřízvučné (zápis: U-) Oxymoróny- spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje, př:„Mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón.“ Metafory- přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět Metonymie- přenos označení na jiný objekt na základě souvislosti Personifikace- dva významy, označuje připisování lidských vlastností neživým věcempř: stromy šeptají

Témata, do kterých materiál patří