Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


55. Talasémie - rozdělení, genetika, typy mutací a molekulární biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

53) Talasémie – rozdělení, genetika, typy mutací a molekulální biologie

Charakteristika:

  • Talasémie (thalassaemia, thalassemia) patří mezi heterogenní skupinu vrozených hematologických onemocnění.

  • největší výskyt zaznamenám ve Středomoří, Středním východě a Asii

  • Homozygoti s klinickým obrazem těžké talasémie (talasémia major)

  • Heterozygoti s mírným klinickým obrazem (talasémia minor)

Alfa Talasémie dělena do 4 skupin:

  1. Tiché nosičství – 1 postižený gen

postižený má normální hladinu hemoglobinu a erytrocytů

Projev: mikrocytóza (malé erytrocyty)

Diagnostika: narození dítě s talasémií – chorobou hemoglobinu H nebo talasémií minor a genetické vyšetření DNA

  1. Alfa thalassemia minor – 2 postižené geny

nemocní mají chronickou lehkou mikrocytární (malý MCV - střední objem erytrocytu), hypochromní (snížené množství krevního barviva v červené krvince) anémii

Projev: anémie - bezpříznaková, nereagující na substituční terapii železem

Diagnostika: potvrzení diagnózy genetickým vyšetřením DNA

  1. Choroba hemoglobinu H – postiženy 3 geny

velká redukce alfa řetězů - dochází k výraznému přebytku beta řetězců. Beta řetězce se shlukují do teramerů (skupina 4 beta řetězců) do tzv. hemoglobinu H.

Projev: středně těžká až těžká anémie a splenomegalie (zvětšení sleziny),

kombinace projevů anémie, zvětšení jater, sleziny, žloutenka..

  1. Alfa thalasemia major (také nazývána Choroba hemoglobinu Barts nebo Hydrops fetalis) – postiženy všechny 4 geny – jedná se o nejzávažnější variantu alfa talasémie. Nejsou produkovány žádné alfa řetězce a proto nemůže vzniknout ani HbA ani fetální Hb F

Projevy: anemický plod již v časté fázi těhotenství, zvětšení srdce a jater

Diagnostika: Diagnoza stanovena většinou pozdě – v posledních měsících těhotenství, na základě nálezu hydropsu plodu při ultrazvukovém vyšetření.

V 80-ti % případů má zároveň matka toxémii („otravu krve“) a může se u ní vyvinout i těžké poporodní krvácení (hemoragie). Plody postižené alfa talasémia major jsou obvykle potraceny, narodí se mrtvé, nebo umírají krátce po porodu.

Alfa Talasémie - genetika: Způsobena delecí nebo mutací v jednom ze čtyř genů pro tvorbu alfa globinových řetězců. Čím více genů je postiženo, tím méně alfa řetězců se produkuje.

Beta Talasémie:

  1. Beta thalassemia minor – jeden gen je normální, zdravý a druhý gen je mutovaný

nejčastější forma

Projev:zcela bezpříznaková (thalassemia minima) nebo pouze mikrcytóza či lehká anémie-nereaguje na substituční terapii železem

  1. Beta thalassemia intermedia – postižená osoba má dva abnormální geny, ale stále ještě produkuje určité množství beta řetězců.

Projev: rozsah anémie a zdravotních obtíží dle druhu mutace, pacienti s thalassemia intermedia potřebují krevní transfúze spíše příležitostně, než pravidelně.

Témata, do kterých materiál patří