Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAE-OPAKOVANI_prubezny_test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.65 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Průběžný test

Soubor úkolů k průběžnému testu z předmětu Makroekonomie(chybí 1.4)

Téma 1 a 2: Úvod do makroekonomie, dějiny ekonomie, základní makroekonomické pojmy

1.1 Doplňte správně uvedená tvrzení: (kvízová - 1 bod za každou doplněnou mezeru)

 1. Teorií tzv. hlavního proudu ekonomie je v současné době NEOKEYNESIÁNSTVÍ s kritiky zprava (Chicagská škola)

 2. Na otázky „co, jak a pro koho vyrábět?“ odpověděl A. Smith formulací své představy o působení NEVIDITELNÉ RUKY (politiky) trhu.

 3. Doporučení teoretické ekonomie pro hospodářskou praxi jsou zprostředkována HOSPODÁŘSKOU POLITIKOU.

 4. Produkt vyrobený za plného využití všech vstupů se nazývá POTENCIONÁLNÍ PRODUKT.

 5. Pokud úroveň zahraničního HDP roste, naše vývozy ROSTOU. Pokud roste úroveň domácího HDP, naše dovozy ROSTOU(ceteris paribus).

1.2 Co z následujícího zvýší naše importy ze zahraničí? (kvízová – 5 b.)

 1. Snížení stupně mezinárodní specializace

 2. Snížení našeho reálného HDP

 3. Zvýšení úrovně HDP v zahraničí

 4. Zhodnocení koruny

1.3 Rozdíl mezi potenciálním a skutečným produktem se nazývá (kvízová – 5b.)

 1. Reálný produkt

 2. Mezera produktu

 3. Nominální produkt

 4. Produktový diferenciál

1.2 Vyjmenujte jednotlivé prvky tzv. čtyř sektorové ekonomiky a popište úlohu těchto prvků v ekonomickém koloběhu. (teoretická – 5 b.)
-domácnost, firmy, stát, zahraničí (dovoz a vývoz)

- 2 sektor: domácnost (C), firmy (I)
- 3 sektor: domácnost (C), firmy (I), stát (G)
- stát vybírá daně od firem a domácností a naopak jim poskytuje transfery
- 4 sektor: domácnost (C), firmy (I), stát (G), zahraničí (Export, Import)
- část spotřeby dom.tvoří zboží z dovozu, firmy vyrábějí část produkce na vývoz
- výrobní faktory jsou využívané na jiném trhu, než kam směřuje finální produkce

1.3 Co je to tzv. magický čtyřúhelník hospodářské politiky? Vyjmenujte jednotlivé posuzované makroekonomické cíle a uveďte příklad substituce těchto cílů. (teoretická – 5 b.)
-
změny HDP, podíl salda běžného účtu platební bilance na HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace (změna HDP, podíl platební bilance na HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace)
- Substituce:
1) klesající nezaměstnanost -> obyvatelé mají více peněz a chtějí nakupovat v zahraničí (tlak větší poptávky může vyvolat tlak na rostoucí inflaci – jednotlivé cíle mohou jít proti sobě)
2) nízká míra nezaměstnanosti -> obyvatelstvo má u sebe více peněz

?? 1.4 Uveďte alespoň dvě konkrétní opatření hospodářské politiky v současné realitě ČR. (teoretická – 5 b.)
- podpora drobného a středního podnikání
- zvýšení daně
- sestavuje státní rozpočet
- na straně agregátní nabídky, na straně agregátní poptávky

Téma 3: Makroekonomické agregáty

3.1 Doplňte správně uvedená tvrzení: (kvízová - 1 bod za každou doplněnou mezeru)

Témata, do kterých materiál patří