Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Matematika 1 (FAST-BA006)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BA006 - Matematika 1, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
M01 - Základy lineární algebry Neznámý 31.05.2018 23:40 7
M02 - Lineární prostory a operátory Neznámý 31.05.2018 23:40 4
M03 - Vektorová algebra a analytická geometrie Neznámý 31.05.2018 23:40 4
M04 - Reálná funkce jedné reálné proměnné Neznámý 31.05.2018 23:40 16
M05 - Diferenciální počet I, Limita a spojitost funkce Neznámý 31.05.2018 23:40 4
M06 - Diferenciální počet I, Derivace funkce Neznámý 31.05.2018 23:41 4
M07 - Neurčitý integrál Neznámý 31.05.2018 23:41 3
M08 - Určitý integrál Neznámý 31.05.2018 23:41 3
M09 - Reálná funkce dvou a více proměnných I Neznámý 31.05.2018 23:41 3
M10 - Reálná funkce dvou a více proměnných II Neznámý 31.05.2018 23:41 4

Další informace

Cíl

Pochopit základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné a geometrické interpretace některých pojmů. Zvládnout derivování a naučit se řešit úlohu průběhu funkce.Schopnost počítat s maticemi, umět provádět elementární úpravy a vyčíslení determinantů, umět řešit soustavy lineárních algebraických rovnic, zvládnout Gaussovu eliminační metodu řešení soustav.

Osnova

1. Reálná funkce jedné reálné proměnné, explicitní a parametrické zadání funkce. Složená a inverzní funkce.2. Některé elementární funkce, cyklometrické funkce. Hyperbolické funkce. Polynom a jeho základní kořenové vlastnosti, rozklad polynomu v reálném oboru.3. Racionální funkce. Posloupnost a její limita.4. Limita a spojitost funkce, základní věty. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam, pravidla pro derivování.5. Derivace složené a inverzní funkce. Diferenciál funkce. Rolleova a Lagrangeova věta.6. Derivace vyšších řádů, diferenciály vyšších řádů. Taylorova věta.7. L`Hospitalovo pravidlo. Asymptoty grafu funkce. Průběh funkce.8. Základy maticového počtu, elementární úpravy matice, hodnost matice. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic Gaussovou eliminační metodou.9. Determinanty druhého řádu. Definice determinantů vyšších řádů pomocí Laplaceova rozvoje. Pravidla pro počítání s determinanty. Cramerovo pravidlo pro řešení systému lineárních algebraických rovnic.10. Inverzní matice. Jordanova metoda výpočtu. Maticové rovnice. Reálný lineární prostor, báze a dimenze lineárního prostoru. Lineární prostory aritmetických a geometrických vektorů.11. Vlastní čísla a vektory matice. Souřadnice vektoru. Skalární a vektorový součin vektorů, počítání v souřadnicích.12. Smíšený součin vektorů. Rovina a přímka v prostoru, úlohy polohy.13. Úlohy metrické. Plochy.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Základní znalosti z matematiky v rozsahu střední školy. Grafy základních elementárních funkcí (mocniny a odmocniny, kvadratická funkce, přímá a nepřímá úměra, absolutní hodnota, goniometrické funkce) a základní vlastnosti těchto funkcí. Umět provádět úpravy algebraických výrazů. Znát pojem geometrického vektoru a základy analytické geometrie v rovině. Umět určovat typy a základní prvky kuželoseček, kreslit jejich grafy.

Garant

doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.