Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vzorové příklady - cvičení 4

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (514.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

K141 HYA 

cvičení 4 

Vzorové příklady - 4.cvičení 

Vzorový příklad  4.1. V kruhovém přivaděči se mění průřez z hodnoty D1= 2 m na D2= 3 m (obrázek 1). 
Ve 

vstupním  průřezu  byla  při  ustáleném  proudění  změřena  průřezová  rychlost 

v1 = 3 m.s

-1

.  V

ypočítejte  průtok  a  průřezovou  rychlost  ve  výstupním  průřezu.  Dále 

určete  režim  proudění  u  obou  průměrů  potrubí  (zjistěte,  je-li  proudění  laminární  či 
turbulentní (T = 12°C)). 

[Výsledek: 9,425 m3.s-1; 1,333 m.s-1; turbulentní proudění]

Obrázek 1 

Ř e š e n í 

definiční  rovnice  průřezové  rychlosti  získáme  objemový  průtok  Q  a  z podmínky 

kontinuity (Q = konst., tj. v1.S1 = v2.S2) následně rychlost v2: 
 

1

3

2

2

1

1

1

1

.

425

,

9

4

2

3

4

s

m

D

v

S

v

Q

1

2

2

2

2

2

.

333

,

1

4

3

425

,

9

4

s

m

D

Q

S

Q

v

 

určení  režimu  proudění  v potrubí  nám  poslouží  vztah  pro  Reynoldsovo  číslo 

D

v.

Re

.  

Kritérium Reynoldsova čísla Re:  

2320

Re

laminární proudění;  

2320

Re

turbulentní prodění. 

Kinematická viskozita vody při teplotě 12°C: 

1

2

6

.

10

24

,

1

s

m

  (viz. Tab.1) 

Pro naše potrubí platí:  

2320

10

.

1

,

4838

10

.

24

,

1

2

.

3

Re

3

6

1

1

1

D

v

turbulentní proudění 

2320

10

.

3225

10

.

24

,

1

3

.

333

,

1

Re

3

6

2

2

2

D

v

turbulentní proudění 

K141 HYA 

cvičení 4 

Vzorový příklad  4.2. Ke stěně nádrže je připevněno vodorovné potrubí, u kterého se mění průměr. Voda 

horní  nádrži  je  nad  osou  potrubí  ve  výšce  H  =  1,5  m  a  na  dolním  konci  vytéká 

kapalina  do  volna  (obrázek  2).  Průměry  a  délky  jednotlivých  potrubí  jsou: 
D1 = 0,24 m,  L1  =  3  m,  D2  =  0,1  m,  L2=  1  m,  D3  =  0,12  m,  L3  =  2  m.  Vypočítejte 

Témata, do kterých materiál patří