Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Makroekonomie 1 (FP-Bmak1P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Bmak1P - Makroekonomie 1, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Economie Neznámý 19.01.2018 15:33 1
Ekonomika_makro Neznámý 19.01.2018 15:32 3
MAEK Neznámý 19.01.2018 15:32 3
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript Neznámý 19.01.2018 15:32 4
vymezeni zak. pojmu Neznámý 19.01.2018 15:32 4

Další informace

Cíl

Zvládnutí makroekonomie v rozsahu požadovaném na vysokých školách ekonomického zaměření. Pochopení makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů. Cílem tohoto předmětu je také porozumět možnostem a účinnosti hospodářské politiky státu.

Osnova

Osnova předmětu: 1. Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.4. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely - klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.6. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.7. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.8. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.9. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskálnípolitika.11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.Osnova cvičení:1. Úvod do předmětu 2. Trh a tržní mechanismus3. Model AS–AD4. Měření výkonu ekonomiky5. Dvou-sektorový model důchod-výdaje6. Trh peněz a peněžní multiplikátor7. Trh práce a změny na tomto trhu8. Měření inflace9. Příčiny a fáze hospodářského cyklu, hospodářský cyklus ČR10. Typy fiskální politiky a způsoby její aplikace11. Typy monetární politiky a důvody jejich uplatnění, politika ČNB12. Platební bilance, měnové kursy13. Zápočtová písemná práce

Literatura

KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9. (CS)SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2.vyd.Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)HOLMAN,R. a kol. Ekonomie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999. 726 s. ISBN 80-7179-255-1. (CS)SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2. (CS)HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)

Požadavky

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy

Garant

Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D.Ing. et Ing. Martina Skalická DušátkováIng. Vladimíra Kučerová, Ph.D.