Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Economie je vedou o volbě. Studuje jak lidé volí mezi různými využití vzácných nebo omezených výrobních zdrojů.

Matematická ekonomie-D.Allen
Operační analýza -Danzing
Ekonometrie(statistika)-Frisch

"Ekonomicky přístup k lidskému chování " Becker(1930) ukázal jakými mocnými nástrojů se při obecně analýze společnosti mohou stát pojmy nabídka a poptávka, konkurence a rovnováha.

Nezastupitelnou metodou ekonomického zkoumání je analýza umožňující myšlenkové dělení celku na jednotlivé části. Poznáním části se vytvářejí předpoklady pro dokonalejší pochopení a poznání fungování složitého celku. Tento celistvý pohled se opírá o využití metody syntézy. ==> klamy z kompozice-co je poznano jako pravdivé a charakteristické pro část, se přisuzuje jako pravdivé a charakteristické i celku.

Modelová přístup. Model je cely postup kdy stanovuje předpoklady, v nejlepším případě behavoriální. Z těchto předpokladů odvodime konzistentnim(bez skrytých vnitřních rozporu omezeních) způsobem závěry . (Soustava rovnic-statistika-ověřit platnost).

Milníkem v oblasti mikra byl vznik hodnotové teorie letního užitku. Menger a Jevons publikovali teorii mešního užitku-lze odvodit optimální situaci spotřebitele při jeho omezeném důchodu. Tato situace je vyjádřena zákonem vyrovnání relativních MU.

Dovršením teorie MU byla pak teorie mezní produktivity( J.B.Clark)-výrobce musí vlastně stejně jako spotřebitel dosáhnout co nejvyššího užitku z využití výrobních faktorů.

  1. Užitečnost je vhodnost předmětu k nějaké záměrně činnosti člověka. Užitečné předměty – statky.

Ekonomická vzácnost obsahuje dva aspekty: užitečnost a omezenost

Volný statek – předmět který je užitečný ale zároveň dostupný

Dělba práce znamená specializaci účastníků výroby na jednotlivé pracovní činnosti nebo pracovní operace. Vysoký stupeň dělby práce vyvolává vznik trhu==>je hlavním faktorem vzniku trhu.

Peníze jsou zvláštním svátkem, který zprostředkovává výměnu ostatních statku, usnadňuje tuto výměnu a odstraňuje nutnost zprostředkujících výměn. Nejsou užitečný sami po sobě. Jejich užitečnost spočívá v tom že lze vyměnit na jakýkoliv užitečný statek.

Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází k směně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží.

Podle územního hlediska-místní, národní, světové
Podle počtu zboží – dílčí (jediný druh zboží), agregátní
Podle předmětu koupě a prodeje - peněz, výrobních faktoru, produktu apod.

Výrobní faktory:
Půda – je produktem přírody a není volným statkem
Práce-lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky. Výsledkem použití je mzda
Kapitál-výsledek předchozí výroby. Výsledkem použití je zisk nebo úrok.

Peníze, které domácnosti od firem dostanou – důchody domácnosti. Firmy od domácnosti – příjmy firem.

Témata, do kterých materiál patří