Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Economie je vedou o volbě. Studuje jak lidé volí mezi různými využití vzácných nebo omezených výrobních zdrojů. Ekonometrie(statistika)-Frisch "Ekonomicky přístup k lidskému chování " Becker(1930) ukázal jakými mocnými nástrojů se při obecně analýze společnosti mohou stát pojmy nabídka a poptávka, konkurence a rovnováha. Nezastupitelnou metodou ekonomického zkoumání je analýza umožňující myšlenkové dělení celku na jednotlivé části. Poznáním části se vytvářejí předpoklady pro dokonalejší pochopení a poznání fungování složitého celku. Tento celistvý pohled se opírá o využití metody syntézy. ==> klamy z kompozice-co je poznano jako pravdivé a charakteristické pro část, se přisuzuje jako pravdivé a charakteristické i celku. Modelová přístup. Model je cely postup kdy stanovuje předpoklady, v nejlepším případě behavoriální. Z těchto předpokladů odvodime konzistentnim(bez skrytých vnitřních rozporu omezeních) způsobem závěry . (Soustava rovnic-statistika-ověřit platnost). Milníkem v oblasti mikra byl vznik hodnotové teorie letního užitku. Menger a Jevons publikovali teorii mešního užitku-lze odvodit optimální situaci spotřebitele při jeho omezeném důchodu. Tato situace je vyjádřena zákonem vyrovnání relativních MU. Dovršením teorie MU byla pak teorie mezní produktivity( J.B.Clark)-výrobce musí vlastně stejně jako spotřebitel dosáhnout co nejvyššího užitku z využití výrobních faktorů. Užitečnost je vhodnost předmětu k nějaké záměrně činnosti člověka. Užitečné předměty – statky. Ekonomická vzácnost obsahuje dva aspekty: užitečnost a omezenost Volný statek – předmět který je užitečný ale zároveň dostupný Dělba práce znamená specializaci účastníků výroby na jednotlivé pracovní činnosti nebo pracovní operace. Vysoký stupeň dělby práce vyvolává vznik trhu==>je hlavním faktorem vzniku trhu. Peníze jsou zvláštním svátkem, který zprostředkovává výměnu ostatních statku, usnadňuje tuto výměnu a odstraňuje nutnost zprostředkujících výměn. Nejsou užitečný sami po sobě. Jejich užitečnost spočívá v tom že lze vyměnit na jakýkoliv užitečný statek. Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází k směně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží. Podle předmětu koupě a prodeje - peněz, výrobních faktoru, produktu apod. Výrobní faktoryKapitál-výsledek předchozí výroby. Výsledkem použití je zisk nebo úrok. Peníze, které domácnosti od firem dostanou – důchody domácnosti. Firmy od domácnosti – příjmy firem. Základní pravidla pro fungování tržní ekonomiky: dodržování smluv, (odrazuje obchodování) ochrana soukromého vlastnictví (odrazuje od investování), volný přístup na trhy (konkurence je potlačena ). Základní funkce ceny-informační, motivační, aplikační Racionalitu lidského chování znamená že je člověk schopen nalézt ty cesty, po kterých dojde ke svým cílům efektivně, tj. z min náklady Náklady příležitosti -пример с учебой и работой. Utopené náklady-пример с домом и шумом, наклады которые понесёт человек когда примет какое то решение. Rozsah činnosti měl být zvětšen tehdy a jen tehdy jsou-li mezní výnosy z toho vyplývající vyšší než mezní náklady s tím spojené. Mezní náklady udávají přírůstek celkových náklady vyvolány zvýšením produkce o jednotku. Mezní výnosy-přírůstek celkových výnosy. Uspokojení spotřebitele z celého množství statku nazývámecelkovým uzitkem (tu) Přírůstek uspokojení z další dodatečné jednotky statku nazývámemezním uzitkem (mu) Mu s rostoucí spotřebou klesá -zákon klesajícího mezního užitku Kardinalisticky přístup -spotřebitel dokáže vyjádřit užitek v peněžních jednotkách.Ordinalistický přístup-která kombinace má pro spotřebitele větší užitek Statek, který se stává vzácnější má větší relativní hodnotu substituce. Jeho mezní užitek roste ve vztahu k mezní u užitku statku, který se stává hojnějším. Mezní míra substituce je poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat statek x a statek y, aniž se mění celkový užitek MRS=y/x=MUx/MUy Přímka spotřebních možnosti (linie rozpočtu) představuje ty možnosti které spotřebitel muže mít při daných omezeních. Y/X=Px/Py S růstem ceny křivka poptávky klesá Důchodový efekt-при росте цены определенного товара потребитель как бы имеет меньший доход чем раньше и ограничит покупки не только этого товара, но и других. Poptávané množství je číslo, poptávka je funkce. Změna poptavaneho množství se projeví posunem po poptávkové křivke, a změna poptávky znamená posun cele křivky!!!! •Specifické faktory Podřádné zboží -низкосортные. Statek který jsou spotřebitele do značně míry nuceni kupovat, nebo nemají dostatek peněžních prostředku - Dokonale neelastická- E=0 Faktory Epd: •Nezbytnost vs LuxusPoptávka po nezbytně zboží je neelastická, po luxusním je elastická. •Dostupnost substitutů- čím větší je dostupnost substitutů zboží, tím vyšší je cenová elasticita poptávky •Podíl výdajů daného zboží v rozpočtu spotřebitele -Epd klesá s pohybem ceny dolů po křivce poptávky •Čas -dlouhodobá Epd > krátkodobá Epd Zvýšení ceny nemění TR když je poptávka jednotkově elastická.

Témata, do kterých materiál patří