Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nabídka se muže změnit v případě těchto necenových faktorů:
•Změna nákladů
•Počet firem nabízející zboží
•Očekávání výrobců
•Změna cen ostatního zboží
•Počasí apod.

Růst produkce statku zvyšuje poptávku po specifických výrobních faktorech nutných k jeho výrobě, protože jejich množství je omezeno, rostou ceny těchto specifických výrobních faktorů. ! Růst produkce tak vyvolává rostoucí náklady, proto má dlouhodobá nabídka rostoucí průběh!!!

 1. Dokonale konkurenční trh-firma nemá možnost stanovit ceny a pasivně přibírá takovou cenu, jaké se utvořila na dokonale konkurenčním trhu. Podmínky DKT:
  •Velké množství prodávajících a kupujících
  •Dokonalá informovanost kupujících
  •Homogenní produkt
  •Volný vstup na trh
  •Nulové náklady na změnu dodavatele

Poptávka DKT dokonale elastická потому что там много фирм маленьких и каждая из этих фирм образует только минимальную часть набидки, одна фирма не может повлиять на рыночную цену.

Cena, kterou jsou kupující ochotni max. zaplatit je daná jejich mezním užitkem

Poptávka v rovnováze když P=MU
Nabídka P=MC

Nedostatek – poptávané množství převyšuje nabízené. Vzniká, když je cena nižší než rovnovážná. Přebytek – naopak

Efektivní rozdělení výrobních faktoru je takové, kdy není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží. Současné žádný ekonomicky subjekt nemůže zlepšit svou situaci, aniž se zhorší situace jiných subjektu.

Přebytek spotřebitele – rozdíl mezi celkovým užitkem statku a objemem výdajů na jeho nákup.
Přebytek výrobce – rozdíl mezi celkovými příjmy firmy a součtem mezních nákladů.

 1. Nedokonalou konkurenci lze charakterizovat jako trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající (firma), který muže ovlivnit cenu

Příčiny vzniku nedokonale konkurenčního prostředí :
- Rozdílná ekonomická síla jednotlivých výrobců v důsledku koncentrace
- Odlišné nákladové a poptávkové podmínky jednotlivých odvětví
- Vysoké bariéry vstupu
- Vysoká diferenciace produktu
- Patentová práva
- Cla
- Vysoké dopravní náklady

Monopol je taková situace kdy na trh daného produktu dodává jediná firma. Je vystaven konkurenci substitutu daného statku. Čím vzdálenější jsou tyto substituty, tím větší je tržní síla monopolu.

Administrativní monopol-je-li vstup na trh vázán na povolení státu, a dá-lípou stát toto povolení pouze jediné firmě, získá tato firma administrativni monopol.
Přirozený monopol vzniká z důvodu přirozených bariér vstupu na trh. Vztahuje se pouze k rozvodu, nikoliv k výrobě.

Monopol dosahuje ekonomického zisku.

Křivka nabídky v monopolu neexistuje, resp. Je představována fixní nabídkou, odpovídající rovnovážné u množství produkce, stanovenému firmou v podmínkách monopolu.

Témata, do kterých materiál patří