Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní pravidla pro fungování tržní ekonomiky: dodržování smluv, (odrazuje obchodování) ochrana soukromého vlastnictví (odrazuje od investování), volný přístup na trhy (konkurence je potlačena ).

Základní funkce ceny-informační, motivační, aplikační

Racionalitu lidského chování znamená že je člověk schopen nalézt ty cesty, po kterých dojde ke svým cílům efektivně, tj. z min náklady

Náklady příležitosti -пример с учебой и работой. Utopené náklady-пример с домом и шумом, наклады которые понесёт человек когда примет какое то решение.

Rozsah činnosti měl být zvětšen tehdy a jen tehdy jsou-li mezní výnosy z toho vyplývající vyšší než mezní náklady s tím spojené. Mezní náklady udávají přírůstek celkových náklady vyvolány zvýšením produkce o jednotku. Mezní výnosy-přírůstek celkových výnosy.

  1. Uspokojení spotřebitele z celého množství statku nazýváme celkovým uzitkem (tu)

Přírůstek uspokojení z další dodatečné jednotky statku nazýváme mezním uzitkem (mu)

Mu s rostoucí spotřebou klesá -zákon klesajícího mezního užitku

Kardinalisticky přístup -spotřebitel dokáže vyjádřit užitek v peněžních jednotkách. Ordinalistický přístup-která kombinace má pro spotřebitele větší užitek

Statek, který se stává vzácnější má větší relativní hodnotu substituce. Jeho mezní užitek roste ve vztahu k mezní u užitku statku, který se stává hojnějším.

Mezní míra substituce je poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat statek x a statek y, aniž se mění celkový užitek

MRS=y/x=MUx/MUy

Přímka spotřebních možnosti (linie rozpočtu) představuje ty možnosti které spotřebitel muže mít při daných omezeních. Y/X=Px/Py

S růstem ceny křivka poptávky klesá

Substituční efekt-когда растёт цена одного товара потребитель заменяет его на похожий другой.
Důchodový efekt-при росте цены определенного товара потребитель как бы имеет меньший доход чем раньше и ограничит покупки не только этого товара, но и других.

Poptávané množství je číslo, poptávka je funkce. Změna poptavaneho množství se projeví posunem po poptávkové křivke, a změna poptávky znamená posun cele křivky!!!!

Změny poptávky ovlivňují faktory :
•Průměrná úroveň důchodu
•Spotřebitelská substituce
•Ceny a dostupnost přibližných statků či komplementů
•Velikost trhu
•Individuální vkus, preference
•Specifické faktory

Podřádné zboží -низкосортные. Statek který jsou spotřebitele do značně míry nuceni kupovat, nebo nemají dostatek peněžních prostředku

- Dokonale elastická poptávka -E=nekonečno
- Elastická -E>1
- Jednotkové elastická -E=1
- Neelastická -E <1
- Dokonale neelastická- E=0

Témata, do kterých materiál patří