Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Faktory Epd:

•Nezbytnost vs Luxus
Poptávka po nezbytně zboží je neelastická, po luxusním je elastická.
•Dostupnost substitutů- čím větší je dostupnost substitutů zboží, tím vyšší je cenová elasticita poptávky
•Podíl výdajů daného zboží v rozpočtu spotřebitele -Epd klesá s pohybem ceny dolů po křivce poptávky
•Čas -dlouhodobá Epd > krátkodobá Epd

Zvýšení ceny zvyšuje TR pouze tehdy, když je poptávka neelastická
Zvýšení ceny snižuje TR když je poptávka elastická
Zvýšení ceny nemění TR když je poptávka jednotkově elastická.

Důchodová elasticita Eid-vyjadřuje citlivost reakce spotřebitele v nakupovaném množství statku na změnu důchodu. Еid= %измен.Q/%измен.I

Normální statek : Eid>0

Luxusní-Eid>1

nezbytný normální statek 0<Eid<1

podřadný(méněcenný)Eid<0.

Křížová Ecd vyjadřuje citlivost poptavaneho množství statku na změnu ceny statku jiného, který je však obsažen v daném spotřebním koši spotřebitele. Ecd=%zmena Q poptavaneho zboží/ % změna P jiného zboží.
Ecd>0 substituty ; Ecd<0 komplementy.

  1. Rozhodování firem zahrnuje rozhodování o objemu produkce, o cenách a o kombinaci používaných výrobních faktorů. Na rozhodování firem má podstatný vliv časový horizont:

Ve velmi krátkém období nelze měnit objem žádného vstupu a tedy ani objem výroby.
V krátkém období muže firma muže měnit objem pouze některých vstupů,ostatní konst.
V dlouhém období jsou všechny vstupy proměnlivé,což se projevuje možností výraznějšího zvýšení objemu výroby
Ve velmi dlouhém období se promítá vliv veděckotechnického pokroku, který umožňuje výrazné rozšíření objemu výroby.

Náklady představují množství vstupu násobené cenou jednotky vstupu; jsou informace pro výrobce, zda setrvat v dané činnosti nebo zda odejít do jiné příležitosti.

Explicitní náklady platí výrobce za používání cizích výrobních faktorů
Implicitní -odrážejí obětované příležitosti výrobcových vlastních výrobních faktorů.
Ekonomické náklady =expl.+impl.
Účetní náklady-pouze expl.
Účetní zisk -je rozdíl mezi celkovým příjmem a účetními náklady.
Ekonomický zisk =celkový příjem -expl.-impl.naklady

Normální zisk =účetní zisk -ekonomicky zisk

Semifixní náklady jsou v podstatě fixní náklady, které se však od určitého objemu výroby skokem zvyšují (náklady na najem další výrobní linky )
Semivariabilní náklady jsou náklady, které při určitém objemu výroby skokově vzrostou a dále se s rostoucím objemem výroby mění jako VC.(daň z příjmu nebo telefonní poplatky)

Celkové náklady jsou náklady na objem produkce. Průměrně náklady jsou náklady na jednotku produkce. Так же примерные фиксированные и вариабельные

Mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů vyvolány zvýšením produkce o jednotku.

Témata, do kterých materiál patří