Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Monopol je taková situace kdy na trh daného produktu dodává jediná firma. Je vystaven konkurenci substitutu daného statku. Čím vzdálenější jsou tyto substituty, tím větší je tržní síla monopolu. Administrativní monopolPřirozený monopol vzniká z důvodu přirozených bariér vstupu na trh. Vztahuje se pouze k rozvodu, nikoliv k výrobě. Monopol dosahuje ekonomického zisku. Křivkanabídkyv monopoluneexistuje, resp. Je představována fixní nabídkou, odpovídající rovnovážné u množství produkce, stanovenému firmou v podmínkách monopolu. Neexistuje jedinečný vztah mezi cenou a množstvím. L=1 monopol V porovnání s DKT nabízí monopol menší množství a za vyšší cenu. Cílem cenově diskriminace je získání přebytku spotřebitele a jeho přeměna v dodatečný zisk firmy. Podstatou cenové diskriminace je stanovení rozdílných cen stejných výrobku, aniž by k tomu vedly nákladové důvody. Regulace monopolu:•Antitrustové zákonodárství (zakazují určité konkrétní chování firem)•Ekonomická regulace (je představována pravidly nebo zákony, kterými stát ovlivňuje nebo kontroluje činnost firem)•Daňová politika(zvýšení daní sice snižuje zisky monopolu, ale не влияет прямо на количество продуктов)•Převedení monopolu do státního vlastnictví •Cenové regulace (představuje centralizované stanovení ceny konkrétních statků) Oligopol. Charakteristickým rysem oligopolu je:- Existence několika firem v odvětví s velkou mírou koncentrace - Zpravidla diferencované produkt - Bariéry vstupu znemožňující příchod nových firem. Každá firma natolik silná, ze muže stanovit cenu vyšší než mezní náklady Charakteristickým rysem oligopolu je tak vzájemná závislost firem, vedoucí k tzv.strategickému rozhodování. Smluvní oligopol vzniká když na trhu existuje několik málo přibližně stejně silných firem prodávající stejné nebo velmi podobné statky. Dohody mezi firmami tohoto typu označovány jako "kartelove dohody" Oligopol s dominantní firmouvzniká tam kde je pro silnou firmu výhodné přenechat část trnů slabším konkurentům. Určování ceny dominantní firmy je stejně jako v podmínkách monopolu. Významným rozdílem je však to, že v odvětví není pouze jediná firma a existuje, i když omezena, možnost vstupu do odvětví. Cena se ustanovuje. A nižší úrovni a objem je větší než u monopolu, takže Oligopol realizuje vyšší než normální zisk. Monopolistická konkurence je v rámci nedokonale konkurence tržní strukturou nejvíce připomínající dokonalou konkurenci tím, že uvažuje velký počet firem na trhu a značnou mobilitu firem mezi jednotlivými trhy. Nedokonale konkurenčním rysem je výroba diferencovaného produktu a schopnost firmy stanovit jeho cenu. V rámci svého produktu má firma monopolní postavení a monopolní sílu. - Nízké bariéry vstupu firem do odvětví Nejvýznačnější vlastnost MK je diferenciace produktuKaždá firma má svouobchodní značkuV krátkém období realizace monopolního ziskuV dlouhém – monopolní zisk stlačený na nulu v důsledku pohybu firem mezi odvětvím. V dl.období jako dokonalá konkurence, ale na rozdíl od ni však prodává za vyšší cenu než DKF. Monopson-jen jeden kupující , a on je schopen ovlivnit cenu Baumolův model firmy max.obratVysvětluje chování firmy v nedokonale konkurenci, které je podmíněno cílovou funkcí manažerů v podobě maximalizace celkového příjmu. Výrobní faktory: půda, práce a kapitál a technologie a management. Odlišnosti•Zpravidla se obchoduje odlišným způsobem a v daleko větších objemech než na trhu spotřebního zboží S každým přírůstkem var.faktoru se přírůstky produkce nejprve zvyšují a pak klesají - projevují se klesající výnosy z variabilního faktoru. Klesá vybavenost var.faktoru fixními faktory a tady klesá i jeho schopnost zvyšovat produkci. Funkce celkového produktu (Mezní produkt vf (MP)-je přírůstek produkce, dosaženy zvýšením daného faktoru o jednotku, při ostatních faktorech neměnných. Zákon klesajících výnosů-při postupném zvětšování spotřeby jednoho výrobního faktoru v kombinace s pevně danými množství u jiných výrobních faktorů začne výnosnost on jistého bodu klesat. Poptávka - jaký je výnos a jaký je náklad Mezní fyzicky produktPříjem z mezniho produktu ( MRP) - dodatečný příjem který firma získává prodejem produktu vytvořeného zapojením dodatečné jednotky vstupu do výroby, ost. vstupy jsou konst. MRP= MP*P Mezní náklady na výrobní faktorKřivka nabídky vodorovná přímka (написать на ней MFC=AFC) horizontální Rovnováha MRP=MFC Je-li MRP > MFC firma najímání další jednotku výrobního faktoru, a rozšiřuje výrobu na úroveň kdy poklesne příjem z mezního produktu na vyšší mezních nákladů na výrobní faktor.Je-li MRP<MFC firma snižuje nájem daného vf, a omezuje výrobu, příjem z mezního příslušného faktoru roste až na úroveň mezních nákladů na daný faktor. ! Firma zvyšuje množství najímaného vf dokud se příjem z mezního produktu tohoto vf nevyrovná s úrovni ceny vf.MRP práce= mzdové sazba MRP půdy = sazba pozemkové rentyMRP kapitálu = úroková míra Trh práceSubstitučníDůchodovýV případě poptávky po volném času působí tedy oba dva efekty proti sobě, nikoli stejnoměrně (jako u jiných poptávek). Růst mzdy bude člověka motivovat, aby chtěl méně volného času(substituční) ale zároveň si bude chtít dopřát více volné

Témata, do kterých materiál patří