Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

AVC-má tvar "U", jako i funkce AC

MC protíná AVC a AC v jejich minimech!!!!! Kr. Období

Dlouhé období -bod O se nazývá minimum dlouhodobých průměrných nákladu. Nalevo od bodu O-interval úspor z rozsahu, napravo-interval ztrát ze změn objemu výroby.

Hlavní faktory úspor z rozsahu:
•Vyšší specializace a dokonalejší dělba práce při vyšších objemech výroby
•Dokonalejší organizace výroby při vyšších objemech výroby
•Dostatek kapitálu na nové technologie u velkých firem
•Dokonalejší využití surovin a materiálu ve formě tzv. vedlejších výrobku u větších firem
•Lepší podmínky pro rozvoj výrobku a technologií u větších firem

Právě velké firmy jsou schopny využít úspor z rozsahu, tj. nákladových úspor vyvolaných zvyšováním objemu produkce, avšak jen do určitého bodu, kdy se už projevuje.

Bod zvratu je bod (množství produkce), od kterého začíná firma vytvářet zisk. V tomto bodě dojde k vyrovnání nákladu s příjmy. Analýza bodu zvratu vychází z těchto veličin : množství práce, ceny výrobku, VC a FC.

Výrobce je ochoten krátkodobě nést ekonomickou ztrátu pouze do výše FC.

•Ve dlouhém období je pro firmu nepřijatelná situace, kdy celkové náklady jsou větší než celkové příjmy( firmy z trhu odejdou-poklesne nabídka-růst ceny do bodu, kdy se vyrovná s průměrnými náklady p=ac)
•Dlouhodobě není možné aby AR byly větší než AC(vznikly ekonomicky zisk láká firmy-výrobce aby vstoupily na daný trh->růst nabízeného množství->pokles ceny na úroveň průměrných nákladů)
•je-li cena vyšší než AC ekonomicky zisk láká na trh nové firmy, což posléze sníží cenu. Je-li cena nižší než AC-firmy odejdou z trhu což vede k růstu ceny

Pojem dlouhodobá rovnováha vyjadřuje ze na trzích se prosazuje tendence k nulové mu ekonomickému zisku. Kladný ekonomicky zisk je přechodnou situací.

DO: k zastavení činnosti přikročí výrobce, když příjem nepokrývá VC. Z trhu odchází , když příjem po delší dobu nepokrývá veškeré ekonomické náklady, tj. VC a FC.

V kr.období je firma v rovnováze (tj. nemá podnět ke změnám své produkce), jsou-li MR=MC a firma muže dosahovat ekon.zisk. V dl.období -MR =MC a firma dosahuje nulového ekonomického zisku

Faktory ovlivňující Eps:
•Možnost a náklady skladování (čím obtížnější a nákladnějších skladování tím menší je Es)
•charakter použité technologie a výrobního procesu(čím obtížnější je vyrábět danými technologiemi tím menší je Es)
•fixní náklady ( čím větší je FC tím menší je Es)
•čas (Es se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu)

Nepružnost znamená v podstatě závislost, věrnost
Nepružnost je výhodná při zvyšování, nevýhodná pro snižování ceny
Pružnost je naopak.

Nejlepší strategií vzhledem k pružnosti nabídky je usilování o to, aby poptávka po jeho zboží byla nepružná, přitom ale bedlivě sledovat zásoby (ty jsou v případě nepružné poptávky velmi neprodejné!).

Témata, do kterých materiál patří