Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ho času (důchodový). Substituční efekt při nižších mzdách, důchodový při vysokých. Poptávka po práce je určena množstvím práce, které firma najímání při různých úrovních ceny práce. MRPl=MFCl=w Na straně nabídky nedokonalosti :- Kolektivní smlouvy Kdo je nezaměstnaný:1) ten, kdo se hlásí na úřad práce -registrovaná nezaměstnanost u= U/L *100U-počet registrovaných L-počet pracovních sil u-míra nezaměstnanosti 2)pomocí výběrového šetření pracovních sil využívající metodiku Mezinárodní organizace práce, podle které jsou nezaměstnaní všechny osoby starší 15 let splňující tři podmínky: - Nebyly zaměstnané - Hledaly aktivně práci různými způsoby - Byly připravené k nástupu do práce nejpozději do 14 dnů u'=U'/L *100U'-statisticky odhad počtu nezaměstnaných L-počet pracovních sil u'-míra nezaměstnanosti Trh kapitálu: Kapitál-výrobní faktory, které vznikají v průběhu výroby a jsou dále jako vstupy uplatňovány v další výrobě.Charakteristikou vlastnosti kapitálu je to, že je současné vstupem i výstupem. Investice do kapitálu vyžaduje obětování přítomné spotřeby v zájmu zvýšení budoucí potřeby. Kapitál je stav,investice je tok, který doplňuje, popřípadě zvětšuje stav kapitálu. K přenesení ceny kapitálového statku do ceny finálního statku sloužíodpisy. Если у фирмы нет денег чтобы купить статек, то фирмы используют службы finančních zprostředkovatelů. Finanční zprostředkovatele jsou instituce, které řídí tok úspor k firmám. Poptávka na trhu peněžního kapitálu: MRP=MFCJedná-li se o dokonale konkurenční trh jsou mezní náklady na kapitál rovny úrokové sazbě (MFC=ir)Poptávka je určena příjmem z mezního produktu kapitálu a je závislá na vyšší úrokové míry. S růstem úrokové míry klesá poptávka po kapitálu. Nabídka na trhu peněžního kapitálu :Je určena vyšší a tvorbou úspor. Z krátkodobého hlediska - v krátkém období je dána přesná výše úspor a tím je dána i nabídka. Z dlouhodobého hlediska-domácnosti reagují na změny úrokové sazby různou vyšší úspor. Úroková míra plní dvě významné funkceÚroková míra je nájemní cenou úvěrového kapitálu. Platí jej ti, kdo chtějí investovat těm, kdo spoří, tj. Spořitelům.Primárním zdrojem kapitálu jsou úspory domácnosti a firemVelikost úrokové míryFaktory ovlivňující velikost úvěrového kapitálu: - Riziko Trh půdyPozemková renta-je důchod, plynoucí z vlastnictví půdy v příběhu jejího využívání. Tři skupiny podnětu, které v tržní ekonomicevedou státní orgány k zasahování do tržního hospodářství:a) neefektivní alokace výrobních faktoru a finální produkce b) přerozdělování příjmu c) konflikt mezi efektivitou a hodnotovým systémem společnosti Vládní selháníHlavní oblasti vládního selhání:- Sledování vlastních zájmu, nevyužijí politického kapitálu Spotřební daň. Břemeno daní платят и потребитель и производитель. Нo rozdělení břemenozávisí na relativní strmosti křivek poptávky a nabídkyJe-li poptávka hodně strmá a nabídka málo, dopadá břemeno daně více na spotřebitele. A naopak. Пример с сигаретами и данью на 4 кроны дороже Cenový strop- je jedním ze zásahů státu do cenového systému. Продавцы не смеют ставить цену выше, чем государство установило ценовый строп. Политики хранят людей перед высокими ценами. Subvence k ceně (cenová podlaha) - stanovení minimálních cen, za nichž bude statek prodáván spotřebitelům. Nástrojem k udržení min.cen jsousubvence, které stát doplácí výrobcům k ceně statku. Na úrok daňových poplatníků zvyšuje cenu výrobci a snižují spotřebiteli. Prospěch ze subvencí mají ti, kdo tvoří malou skupinu, ti totiž na daních zaplatí menší podíl subvencí, než jaký z nich mají prospěch. Subvence k ceně vyvolávají neefektivnost. Proč tolik zemi subvencuje zemědělské produkty? Zemědělci dokážou na vlády vyvíjet silný tlak a subvencování si vynutit, zatímco daňový poplatníci se nedokážou účinné bránit. Nebo že zemědělská výroba má dlouhý produkční cyklus a nemůže se přizpůsobovat změnám v poptávce tak pružné jako průmysl a služby. Externality. V případech kdy trhy zcela efektivně nefungují mluvíme o externalitách.Externalita nastává když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamyšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům. Náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné subjekty, aniž by ti, kteří způsobili náklady, či získali příjmy, za ně platili. Podstatou vzniku je porušení něčího práva, vznikají když na někoho přenesete nějaký náklad a on s tím nesouhlasí (záporná externalita) nebo když vám někdo brání v dosažení úplného výnosu vaši činnosti a vy s tím nesouhlasíte (kladná). Externality vyvolávají neefektivnost-vedou k výrobě takového množství statku, které není optimální. Záporné externality vznikají, pokud činnost jednoho subjektu přináší náklady subjektu jinému, které mu nejsou hrazený.Vyvolává nesoulad mezi soukromými a společenskými náklady. Společenské náklady jsou veškeré náklady vyvolávané výrobou daného statku. Protože jsou výrobcům daří přenášet část nákladů na jiné, jsou jejich soukromé náklady menší než společenské náklady. Důsledkem je, že výrobci vyrábějí větší množství, než by vyráběli, kdyby museli nést náklady. Soukromě optimální množství statku je větší než společensky optimální množství. Kladné externalitySoukromé optimální množství statku je menší než společensky optimální množství. Transakční náklady-náklady spojené s vyjednáváním, uzavíráním a dodržováním smluv. Coaseho teorémParetov

Témata, do kterých materiál patří