Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Alternativní ekonomické systémy

= různé mechanismy, které může společnost použít k alokaci svých vzácných zdrojů.

Zvyková ekonomika – tradice, které starší předávají mladším (starověký Egypt, dnešní Indie)

Příkazová ekonomika - vláda plně rozhoduje o výrobě a rozdělování. Vláda: diktátorská nebo demokratická. Předepisuje lidem co mají dělat, vyrábět, jak se má vyrábět ocel, potraviny,… kdo má žít v chudobě, bohatství,…

Tržní ekonomika - o tázkách co, jak a pro koho rozhoduje systém cen, trhů, zisků a ztrát, pobídek a odměn. Firmy vyrábějí ty statky, které poskytují nejvyšší zisky (co), výrobními technikami, které mají nejnižší náklady (jak) spotřeba lidí vychází z jejich rozhodnutí, jak utratit mzdy a majetkové důchody, vytvářené jejich prací a vlastním majetkem (pro koho) – počátek kapitalismu v Anglii

Smíšená ekonomika – má prvky trhu, příkazů i zvyků. Nikdy neexistovala 100% zvyková, příkazová nebo tržní ekonomika. Všechny společnosti mají ekonomiku smíšenou.

Hranice produkčních možností

=maximální množství dvojice statků nebo služeb, která mohou být vyrobena danými zdroji příslušné ekonomiky.

Př: máslo a děla: Můžeme za rok vyrobit maximální množství másla, ale už nám nezbyde žádný zdroj na výrobu děl. Nebo můžem vyrobit za rok maximální počet děl a nezbyde nám už na máslo. To jsou dva extrémy. Mezi nimi se nachází mnoho jiných možností. Jsme ochotni vzát se určitého množství másla, můžeme mít určitý počet děl. Když se vzdáme ještě více másla, můžeme mít ještě více děl.

Efektivnost – Jestliže ekonomika operuje na hranici produkčních možností, vyrábí efektivně. Efektivnost znamená absenci plýtvání neboli co nejefektivnější využívání zdrojů ekonomiky k uspokojení potřeb a přání lidí.

Ekonomika vyrábí efektivně, když nemůže vyrábět více jednoho statku, aniž by vyráběla méně jiného statku.

Jestliže jsme pod hranicí produkčních možností, znamená to nevyužité zdroje a neefektivnosti (bod H)

Dostat se nad hranici produkčních možností, je nereálné (bod I)

Zákon klesajících výnosů

Vztah mezi vstupy a výstupy ve výrobním procesu

=když přidáváme postupně další dávky některých vstupů a přitom oudržujeme ostatní vstupy neměněné, budeme dostávat stále menší přírůstky výstupu.

Př: jestliže bude jeden zemědělec obdělávat stoarovou farmu, tak bude nějaký ten menší výnos, jestliže mu jich přidáme dalších pět, tak se výnos zvětší. Pole budou rychleji obdělaná atd. Jestliže přidáme dalších pár, pole budou ještě rychleji a lépe upravené, o dobytek se postarají atd. Jestliže tam ale přidáme dalších tisíc zemědělců, už výstup nebude takový. Budou se tam mačkat, pošlapou úrodu, denně třikrát zorají…. Všeho moc škodí.

Graf zákona klesajících výnosů

Témata, do kterých materiál patří