Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • Státní regulace se snaží s různou mírou úspěchu udržet pod kontrolou takové externality, jako je znečišťování vody a vzduchu, povrchová těžba, nebezpečné odpady, závadné léky a potraviny, radioaktivní látky.

Spravedlnost

 • I nejefektivnější tržní systém může vést k nerovnosti (Př: kočka bohatého člověka dostane mléko, které potřebuje chudé dítě pro své zdraví)

 • Stát dohlíží na důchodové nerovnosti, které mohou být politicky nebo eticky nepřijatelné

Opatření

 1. Progresivní zdanění – vláda odebere větší díl důchodu bohatým, než chudým. (Př: důchodové, dědické daně)

 2. Transferové platby – platby, za které lidé nemusí poskytovat žádné služby (pomoc pro osobny pokročilejšího věků, slepé, tělesně postižené, pro lidi s malými dětmi, pojištění proti nezaměstnanosti). Vláda též někdy poskytuje lidem s nízkými důchody potravinářské lístky, dotuje lékařskou péči a poskytuje levné bydlení.

Stabilita

Vláda napomáhá ekonomické stabilitě

Kapitalismus byl od svého vzniku postihován vysokou inflací a nezaměstanosti.

 • Opatrným používáním peněžních a fiskálních pravomocí vlády lze ovlivňovat úroveň produktu, nezaměstnanosti a inflace.

 • Fiskální pravomoce vlády: daně a státní výdaje

 • Monetární pravomoce: regulace bank a finančního systému za účelem určování nabídky peněz,m úrokových sazeb a úvěrových podmínek.

Zdroje nedostatků

 1. Nákladové podmínky – úspory z rozsahu- každá firma se snaží řešit optimálně, racionálně výrobu, nejmenší náklady na jeden výrobek, management atd…, z toho pak vyplývá nejefektivnější provozní velikost firmy (fúze) až po vznik event. Oligopolu, monopolu.

 2. Překážky v konkurenci

  • Právní omezení

   • Patenty (autor investice má dočasné monopolní postavení)

   • Omezení vstupu – plyn, voda, elektrika, odpadky,…

   • Cla, kvóty – silné omezení vstupu na domácí trh. Cena výrobku je pak mnohem vyšší.

  • Diferenciace produktu / monopolistická konkurence – zvyšuje stupeň monopolu

   • Situace, kdy by mohl fungovat tržní mechanismus, ale nefunguje

   • Firma nás přesvědčí, že její výrobek je prostě nejlepší- Přitom lidi by se při tržním mechanismu měli ohlížet na to, co je nejlevnější, aby uspokojili svou potřebu.

Agregátní nabídka (AS)

=vyjadřuje celkovou nabídku zboží a služeb v ekonomice, vyjádřenou v peněžní podobě

 • Vztahuje se k rozsahu celkového národního produktu, který firmy v daném období vyrábějí a prodávají

 • Závisí na cenové úrovni, na výrobní kapacitě firem a na úrovni nákladů

 • Firmy by rády prodaly vše co mohou vyrobit, za vysoké ceny. Za určitých podmínek se však mohu ceny a úroveň výdajů snížit, a tak firmy získají prodejem méně, než odpovídá jejich kapacitě.

 • Nerozhodující vztah k nabídce mají VSTUPY (jakmile dojde k nárustu cen vstupů, kledá nabídka)

 • Změna je regulována technickými a inovačními změnami

 • Důležitá je i preference vkusu

Témata, do kterých materiál patří