Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ému za účelem určování nabídky peněz,m úrokových sazeb a úvěrových podmínek. Zdroje nedostatků Nákladové podmínky – úspory z rozsahu- každá firma se snaží řešit optimálně, racionálně výrobu, nejmenší náklady na jeden výrobek, management atd…, z toho pak vyplývá nejefektivnější provozní velikost firmy (fúze) až po vznik event. Oligopolu, monopolu. Překážky v konkurenci Právní omezení Patenty (autor investice má dočasné monopolní postavení) Omezení vstupu – plyn, voda, elektrika, odpadky,… Cla, kvóty – silné omezení vstupu na domácí trh. Cena výrobku je pak mnohem vyšší. Diferenciace produktu / monopolistická konkurence – zvyšuje stupeň monopolu Situace, kdy by mohl fungovat tržní mechanismus, ale nefunguje Firma nás přesvědčí, že její výrobek je prostě nejlepší- Přitom lidi by se při tržním mechanismu měli ohlížet na to, co je nejlevnější, aby uspokojili svou potřebu. Agregátní nabídka a agregátní poptávka Agregátní nabídka (AS) =vyjadřuje celkovou nabídku zboží a služeb v ekonomice, vyjádřenou v peněžní podobě Vztahuje se k rozsahu celkového národního produktu, který firmy v daném období vyrábějí a prodávají Závisí na cenové úrovni, na výrobní kapacitě firem a na úrovni nákladů Firmy by rády prodaly vše co mohou vyrobit, za vysoké ceny. Za určitých podmínek se však mohu ceny a úroveň výdajů snížit, a tak firmy získají prodejem méně, než odpovídá jejich kapacitě. Nerozhodující vztah k nabídce mají VSTUPY (jakmile dojde k nárustu cen vstupů, kledá nabídka) Změna je regulována technickými a inovačními změnami Důležitá je i preference vkusu Růst AS Poklesem výrobních nákladů Technickými, technologickými, inovačními změnami Hospodářskou politiku státu (např. daňové úlevy a jiné impulsy pro investice a podnikání) Pokles AS Růstem výrobních nákladů (např. v důsledku růstu cen vstupů) Stagnací produktivity práce a kapitálu Zásahy státu (např. zvýšení daní,…) Pružnost AS AS má schopnost reagovat na cenové změny Krátkodobá agregátní nabídka (AS1) Existují-li v ekonomice volné zdroje (půdy, práce a kapitálu), stoupá AS mírně vpravo Odráží závislos mezi cenovou hladinou a produktem v období jednoho roku nebo dvou let Když se úroveň agregátní poptávky zvyšuje, jsou firmy ochotny nabízet stále více výstupu, jestliže mohou s růstem výstupu zvyšovat také své ceny. Firmy mají určité náklady, které jsou v krátkém období fixní, tak je pro ně výhodné, zvyšovat ceny a prodávat dodatečný výstup. Dlouhodobá agregátní nabídka (AS2) Křivka AS je vertikální, jestliže představuje potenciální produkt neboli výstup ekonomiky při plné zaměstnanosti, tzn., nejsou k dispozici volné zdroje Agregátní poptávka (AD) =součet poptávky (výdajů) jednotlivých spotřebitelů po zboží a službách =transformace důchodů na spotřební a investiční výdaje Agregátní výdaje Celková suma výdajů na statky a služby – součet spotřeby ( C) Vládní výdaje na zboží a služby (G) Hrubé soukromé investice (I) Reinvestice (např. koupím novou mašinu za starou rozbitou) Čisté investice – investice navíc Investice bytů a nemovitostí NEPATŘÍ sem : portfoliové investice Čísté vývozy (Export – Import) – (X) Y = C+I+G+X = velikost čistého národního produktu, který by byl vyroben při každé všeobecné úrovni cen Substituční efekt – příliš vysoké ceny (snažíme se nahradit zboží substitutem – náhrada kvalitního zboží za méně kvalitní)

Témata, do kterých materiál patří