Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

íslušný diskont Spravuje měnové rezervy Reguluje činnost ostatních bank Ostatní banky – komerční bankovnictví Univerzální (poskytuje všechny služby (např. KB) Specializované (hypoteční banky, …) Peníze, inflace, úročitel, odúročitel Úroková míra ČNB = diskontní sazba (nejdůležitější informace na bankovním trhu) Mezibankovní ú.s. Mezinárodní FIBOR – F= Frankfurt LIBOR – L= London TIBOR – T= Tokio NIBOR – N= New York Prima Rate – pro velmi významného klienta banka půjčí jen o málo dráhž než sama nakoupila (podobné jako u disk. Sazby ČNB) U nás jsou depozita úročena složenýmúročitelem N=čas I= úrok p.a. (např 0,1 = 10%) Odúročitel Když rozhodujeme o budoucím CashFlow (tok peněz) Fisherův efekt (f) Trh práce, nezaměstnanost Trh práce není pružný z hlediska pružnosti mezd 80% nabízí svojí pracovní sílu na trhu práce Faktory nabídky práce LA – lidé kteří jsou zaměstnaní A-B – nedobrovolná nezaměstnanost (asi 70% nezaměstnaných v produktivním věku 18-65) – evidováni na úřadu práce C – důchodový efekt – obvykle stačí mzda muže, ženy vychovávají děti atd…. Obrázek ukazuje, co se stane, když se mzdy nepřizpůsobují, aby vyčistily trh. Při příliš vysoké mzdě na úrovni WAje WA – A pracovníků zaměstnaných a A – B pracovníků nedobrovolně nezaměstnaných. Od určité hranice mzdové sazby (bod C) se zvyšuje preference volného času před pracovní dobrou. Pod bodem C jsou nízké příjmy a ty znamenají i práci žen. S růstem reálné mzdy nabídka práce klesá. Substituční efekt – lidé jsou na úkor svého volného času nabízet další práci Nabídka práce: Poptávka pro práci je dána: firmami, státem (policie, zdravotnictví, školství,…) Determinanty ovlivňující trh práce Počet obyvatelstva Procento ekonomicky aktivních lidí Dána pracovní doba Konkurence na trhu práce Čím menší kvalifikace a vetší možnost zapracování na podobné místo – tím menší mzdy – konkurence Kompenzace mezd Čistá ekonomická renta – mzda vysoce kvalifikovaných lidí, kteří nemají moc konkurentů Lékaři, matematici – nekonkurenční trh Učitelé, programátoři – konkurence (kolik nám zbyde na útratu) Míra nezaměstnanosti U = počet lidí ev. Na úřadu práce L = ekonomicky aktivní = skutečně zaměstnaní Formy nezaměstnanosti Frikční – krátkodobá nezaměstnanost (např. nelíbí se nám šéf, dám výpověď a za chvíli si najdu novou práci) Cyklická – důsledek reálného hospodářského cyklu = výkyvy (př. Sklárny) a nebo při hospodářské krizi (př. ŠKODA – zastavuje vyýrobu) Nižší zaměstnanost – nižší daňové příjmy do rozpočtu – ale potřebujeme vyšší transferové platby Strukturální – nesoulad mezi nabídkou a poptívkou v důsledku změn Vyčerpáme zdroje (např. při těžbě dojde surovina) Je potřeba aktivní politika státu Rekvalifikace Vytváření nových pracovních sil Vytváření nových průmyslových zón Sezónní– není to považováno za nezaměstnanost, je to risk podnikatele (provozovateli horské chaty nenapadne sníh)

Témata, do kterých materiál patří