Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Země měli různé teorie. Rozlišovali se na:

 1. Nominalistické – dáme penězům zákonný oběh, preferuji, že jakýkoliv papír ze zákona bude oběžný

 2. Metalistické

  1. Monometalismus – spojuje vše jen se zlatem, jiný kov nepřipouští

  2. limetalismus – připouští více kovů

Knapova peněžní teorie: vůbec nepotřebujeme zlato

Podstata peněz

 1. množství

 2. funkce důchodu

 3. tržba peněz

 4. posuzuje penězům reálnou hodnotu

Druhy peněz

 1. komoditní – příjmáme zboží za zboží (=Barter)

 2. hotovostní – nemají žádnou vazbu na zlato

  1. kovové

  2. papírové

 3. bezhotovostní (žirální) – vklady

  1. bez výpovědi – peníze s největší likviditou

  2. s výpovědí

 4. náhražky – šeky, směnky

Funkce peněz

 • měřítko hodnoty

 • prostředek směny

 • prostředek k tezauraci směny (k uchování hodnoty)

 • úvěrový prostředek

 • platební prostředek

 • zúčtovací jednotka

Členění peněz na peněžní agregáty u Centrální banky

 • M1= co musí CB nejvíce regulovat, aby nedošlo k inflaci, oběžní peníze(mince, bankovky), cestovní šeky

 • M2 = M1 + malá termínová depozita, dohody o krátkodobých odkupech aktiv, depozitní účty

 • M3 = M2 + velká termínová depozita, podíly na vzájemných fondech, termínová eurodolarová depozita

 • L = M3 + cenné papíry, státní obligace, CP státu, pokladniční poukázky (L=nejméně likvidní forma depozit)

Fisherova rovnice směny

 • vztah GNP k peněžním agregátům

 • vyrovnání toku výrobků a služeb a toku peněž k jejich nákupu

Y = rálný produkt

P = úroveň cenové hladiny

M = množství peněz v oběhu

V = rychlost obratu jedné peněžní jednotky

Úroveň cenové hladiny je zívislá

 • přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti obratu

 • nepřímo úměrně na objemu reálného produktu

Kdyby se ta rovnice nerovnala, vyvoláme inflaci nebo deficitní trh

Trh peněz

 • když se zvýší poptávka, zvýší se značně úrok – „drahé peníze“

 • Kdy žse zvýší nabídka peněz, dostaneme se na nižší úrokovou míru – „levné peníze“

Dilema centrálních bank

 1. Kriterium peněžní zásoby

 • Udržení množství peněz v ekonomice

 • Jestliže se zvýší poptávka po penězích, zvýší se úrok, ale množství zůstane stále stejné

 1. Kriterium úrokové míry

  • Konstantní úroková míra – pokud se zvýší poptávka a banka chce udržet úrokovou míru, musí připustit tvýšení množství peněz do oběhu

  • Expanze oživení – levnější úvěry

   • Může dojít k přeinvestování s odkladem placení – je to špatné – může dojít k inflaci

   • Pouze když se bude jednat o investice do reálné ekonomiky a zvýší se tím zaměstnanost, je to přípustné (=pouze když je velká nezaměstnanost a recesní deflační mezery)

Progres generování vkladů

 • Co nemůže udělat banka, udělá systém bank

´r = míra rezerv

PŘ: 10% PMR – vložíme 100

 • 10kč jde do ČNB

 • 90kč může banka použít třeba na úvěry

Dvoustupňová bankovní soustava

Témata, do kterých materiál patří