Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Důchodový efekt – nízké reálné důchody, klesá poptávka – omezení spotřeby Růst AD Růstem důchodů (popř. poklesem sklonu k úsporám) Podporou spotřeby nebo investic (např. daňové úlevy, nízké úrokové sazby na úvěry,…) Racionální očekávání zvýšení inflace (př: dokud mají peníze cenu, rychle si koupím auto) Zvyšují se zisky firem Množství peněz v oběhu Zvyšování státních výdajů Populační exploze Pokles AD Poklesem zájmu, počtu kupujících Poklesem důchodů (popř. větší sklon k úsporám Omezování spotřeby a investic zásahy státu (např. zvýšení daní, …) 3 stavy ekonomiky Makroekonomická rovnováha E – bod rovnováhy K makroekonomické rovnováze dochází při takové cenové hladině, kdy firmy o své vůli vyrábějí a prodávají produkt Q=3000 a kupující si přejí nakoupit právě toto množství Nalézáme reálný GDP a cenovou hladinu, která by uspokojovala kupující i prodávající. Recesní deflační mezera Hluboko pod hranicí produkčních možností Inflační mezera Vysoké ceny, inflace Způsobuje to zvyšování státních zakázek Různé sklony křivek Př: chleba : ten já budu kupovat pořád, protože je potřeba a je jedno kolik bude stát – sklon se mi téměř nemění Knihy: kupuji jen zřídka, sklony mohou být různé Konkurenční trh Stoupne-li poptávka, mírně se zvýsí cena a více se zvýší množství. Nabídkový šok =znázorněný jako prudký posund křivky AS vzhůru, má za následek vyšší ceny a současně snížení produktu. Nabídkové šoky proto vedou ke zhoršování, pokud jde o všechny hlavní cíle makroekonomické politiky. Důsledkem prudkého zvýšení cen ropy, surovin a práce, bylo zvýšení nákladů pro podnikatele. V důsledku výšších cen ropy a dalších vstupů si firmy účtovali více. – rovnováha se z E1 posunula do E2 – nižší produkt a vyšší ceny. Měření výkonnosti ekonomiky, domácí produkt, národní důchod GDP = suma všech finálních výrobků a služeb vyrobených a poskytnutých v ekonomice za určité období (obvykle 1 rok) Součet korunové hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých vývozů Růst cenové hladiny a závislost na inflaci jsou dalším faktorem, který může ukazatel GDP zkreslit – porovnáváme-li hmotné a peněžní výsledky Nominální GDP – ukazatel v běžných, tržních (skutečných) cenách daného roku Reálný GDP – ukazatel ve srovnatelných (stálých) cenách (např, cenách určitého výchozího, základního roku). To znamená, že se v ukazateli neprojevuje inflace. Zvýšení reálného GDP ukazuje zvýšení fyzického objemu produktu během určitého období a vylučuje zvýšení cen Celý svět používá ceny z roku 1989 (ceny výchozího roku – rok nula) ČR používá ceny z roku 1994 (ceny výchozího roku – rok nula) HDP – teritoriální produkce na území ČR (produkty i od zahraničních firem) HNP – národnostní produkce i mimo ČR (produkty jen z národ. kapitálu – domácí firmy) Měření cenové hladiny Výcházíme z cenových indexů Index spotřebitelských cen (CPI) Koš (tržní) spotřebitelských statků a služeb (asi 370 položek) Q…. množství P…. cena (P0-předchozí rok, P1-současný) Index cen výrobců (PPI) Zahrnuje asi 3400 položek a měří ceny na prvním stupni výroby V dlouhodobém horizontu indexy PPI a CPI většino odrážejí stejnou míru inflace, avšak krátkodobě index PPI často signalizuje nadcházející změny v CPI. Implicitní cenový d

Témata, do kterých materiál patří