Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Růst AS

 • Poklesem výrobních nákladů

 • Technickými, technologickými, inovačními změnami

 • Hospodářskou politiku státu (např. daňové úlevy a jiné impulsy pro investice a podnikání)

Pokles AS

 • Růstem výrobních nákladů (např. v důsledku růstu cen vstupů)

 • Stagnací produktivity práce a kapitálu

 • Zásahy státu (např. zvýšení daní,…)

Pružnost AS

AS má schopnost reagovat na cenové změny

Krátkodobá agregátní nabídka (AS1)

 • Existují-li v ekonomice volné zdroje (půdy, práce a kapitálu), stoupá AS mírně vpravo

 • Odráží závislos mezi cenovou hladinou a produktem v období jednoho roku nebo dvou let

 • Když se úroveň agregátní poptávky zvyšuje, jsou firmy ochotny nabízet stále více výstupu, jestliže mohou s růstem výstupu zvyšovat také své ceny.

 • Firmy mají určité náklady, které jsou v krátkém období fixní, tak je pro ně výhodné, zvyšovat ceny a prodávat dodatečný výstup.

Dlouhodobá agregátní nabídka (AS2)

 • Křivka AS je vertikální, jestliže představuje potenciální produkt neboli výstup ekonomiky při plné zaměstnanosti, tzn., nejsou k dispozici volné zdroje

Agregátní poptávka (AD)

=součet poptávky (výdajů) jednotlivých spotřebitelů po zboží a službách

=transformace důchodů na spotřební a investiční výdaje

Agregátní výdaje

 • Celková suma výdajů na statky a služby – součet spotřeby ( C)

 • Vládní výdaje na zboží a služby (G)

 • Hrubé soukromé investice (I)

  • Reinvestice (např. koupím novou mašinu za starou rozbitou)

  • Čisté investice – investice navíc

  • Investice bytů a nemovitostí

  • NEPATŘÍ sem : portfoliové investice

 • Čísté vývozy (Export – Import) – (X)

Y = C+I+G+X

= velikost čistého národního produktu, který by byl vyroben při každé všeobecné úrovni cen

Substituční efekt – příliš vysoké ceny (snažíme se nahradit zboží substitutem – náhrada kvalitního zboží za méně kvalitní)

Důchodový efekt – nízké reálné důchody, klesá poptávka – omezení spotřeby

Růst AD

 • Růstem důchodů (popř. poklesem sklonu k úsporám)

 • Podporou spotřeby nebo investic (např. daňové úlevy, nízké úrokové sazby na úvěry,…)

 • Racionální očekávání zvýšení inflace (př: dokud mají peníze cenu, rychle si koupím auto)

 • Zvyšují se zisky firem

 • Množství peněz v oběhu

 • Zvyšování státních výdajů

 • Populační exploze

Pokles AD

 • Poklesem zájmu, počtu kupujících

 • Poklesem důchodů (popř. větší sklon k úsporám

 • Omezování spotřeby a investic zásahy státu (např. zvýšení daní, …)

3 stavy ekonomiky

 1. Makroekonomická rovnováha

  • E – bod rovnováhy

  • K makroekonomické rovnováze dochází při takové cenové hladině, kdy firmy o své vůli vyrábějí a prodávají produkt Q=3000 a kupující si přejí nakoupit právě toto množství

  • Nalézáme reálný GDP a cenovou hladinu, která by uspokojovala kupující i prodávající.

 2. Recesní deflační mezera

  • Hluboko pod hranicí produkčních možností

 3. Inflační mezera

  • Vysoké ceny, inflace

  • Způsobuje to zvyšování státních zakázek

Témata, do kterých materiál patří