Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pro měření GDP se používají následující 3 způsoby

 1. Produkční metoda

= výrobky a služby, které byly za určité období vyrobeny a poskytnuty za použití národních výrobních faktorů a jsou vyjádřeny v běžných cenách

 • Jsou zde zahrnuty pouze finální výrobky a služby – výrobky určené pro spotřebu. Tzn: není zde zahrnut meziprodukt!! (výrobky určené k dalšímu zpracování)

 • Součet přidaných hodnot každé výrobní etapy ze všech odvětví (hodnota, kterou přidají zpracováním jednotlivý výrobci)

 • Po připočtení čistého vlastnického důchodu ze zahraničí, dostaneme GNP.

 1. Výdajová metoda

= vyčíslení výdajů jednotlivých sektorů na nákup finálních výrobků a služeb - užití

 • Je zde agregována pouze hodnota finálních nákupů a vylučují se veškeré výdaje na meziprodukt.

 • Musíme sečíst:

  • Výdaje domácnosti na spotřebu ( C)

   • Výdaje na dlouhodobou spotřebu (zařízení bytu, auto, atd…)

   • Výdaje na krátkodobou spotřebu (potraviny, oblečení, atd…)

   • Výdaje na služby (lékařské, právnické, nájemné, atd…)

  • Soukromé hrubé domácí investice (I)

   • Reinvestice

   • Čisté investice (investice na rozšíření kapitálových statků)

   • Zvyšování zásob surovin a hotových výrobků na skladě

   • Výstavba rodinných domů a bytů

   • NEPATŘÍ sem: např. nákupy cenných papírů

  • Výdaje státu na nákup výrobků a služeb (G)

   • Výdaje státu na nákup finální produkce

   • NEPATŘÍ sem: transferové platby

  • Čistý export (export – import) (X)

   • Rozdíl mezi vývozi a vlastnickým důchodem ze zahraničí a dovozy a vlastnickým důchodem do zahraničí

 1. Důchodová metoda

= měření příjmu domácností. Součet jejich důchodů tvoří NÁRODNÍ DŮCHOD (ND)

Do výpočtu se zahrnují následující důchody

 • Hrubé mzdy (před zdaněním) – odměny za práci – w

 • Renty – důchody vlastníků půdy, nemovitosti – r

 • Hrubé zisky korporací (před zdaněním) – z

 • Čisté úroky (rozdíl mezi získanými a placenými úroky) – i

 • Důchody ze samozaměstnání – y

Připočteme-li k národnímu důchodu

 • Amortizaci (=opotřebení) – náhrada opotřebovaného kapitálu - a

 • Nepřímé daně – n

Dostaneme důchodovou metodu pro výpočet GDP

Poznámka:

Máme 3 typy investicí

 • Hrubé investice – hodnota všech vyrobených statků, které nejsou prodány za účelem finální spotřeby (budovy, stavby, stroje, zařízení, …)

 • Reinvestice - obnovovací investice

 • Čisté investice – hrubé investice minus reinvestice (amortizace)

Osobní důchod (PI – personal income)

Představuje veškeré důchody - ať v podobě výdělků z výrobních faktoru nebo z transferů – které domácnosti skutečně obdrží.

PI = ND –soc. pojištění

-nerozdělené zisky korporací

-daně ze zisku korporací

+transferové platby

Disponobilní důchod (DI)

=kolik mají soukromé osoby a rodiny k dispozici ročně na útratu (to, co skutečně dostane do rukou veřejnost, aby s tím disponovala jak se jí líbí)

Témata, do kterých materiál patří