Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

enými úroky) – i Důchody ze samozaměstnání – y Připočteme-li k národnímu důchodu Amortizaci (=opotřebení) – náhrada opotřebovaného kapitálu - a Nepřímé daně – n Dostaneme důchodovou metodu pro výpočet GDP Poznámka: Máme 3 typy investicí Hrubé investice – hodnota všech vyrobených statků, které nejsou prodány za účelem finální spotřeby (budovy, stavby, stroje, zařízení, …) Reinvestice - obnovovací investice Čisté investice – hrubé investice minus reinvestice (amortizace) Osobní důchod (PI – personal income) Představuje veškeré důchody - ať v podobě výdělků z výrobních faktoru nebo z transferů – které domácnosti skutečně obdrží. PI = ND –soc. pojištění -nerozdělené zisky korporací -daně ze zisku korporací +transferové platby Disponobilní důchod (DI) =kolik mají soukromé osoby a rodiny k dispozici ročně na útratu (to, co skutečně dostane do rukou veřejnost, aby s tím disponovala jak se jí líbí) DI = PI – osobní dan+ DI = C + S (spotřeba + úspory) Průměrný sklon ke spotřebě (podíl spotřeby k disponibilnímu důchodu) – APC Průměrný sklon k úsporám - APS Index útrap =součet míry inflace a součet míry nezaměstnanosti (v roce 2004 v SR 2x více než v ČR) Enviromentální ukazatele Čistý ekonomický blahobyt (NEW) =upravená míra GNP, která obsahuje pouze spotřební a investiční položky, jež přímo přispívají k ekonomickému blahobytu. GNP + hodnota volného času (jsem více bohatá a rozhodnu se pracovat méně hodin pro svůj blahobyt + zvyšování kvality výrobků + výrobky a služby produkované pro svou rodinu + výrobky z šedé ekonomiky -záporné externality (znečištění ovzduší, vody, půdy) -výdaje na obranu, armádu Dvousektorová ekonomika Pojetí makroekonomické rovnováhy Makroekonomická rovnováha = rovnováha na – trhu statků a služeb -trhu práce a ostatních výrobních faktorů -trhu kapitálu a peněz Klasický model Obsažen v monetarismu (ekonomický směr liberální ekonomie) Předpokládá se, že ceny reagují na nabídku a poptávku, a to na všech trzích Úroková míra ovlivňuje proces úspor (čím je vyšší, tím více lidé spoří a vzniknou volné zdroje pro investice): I=S Převaha poptávky po investicích – zvýší se úrokové sazby – z toho se odvíjí tvorba úspor – rovnováha na trhu kapitálu Pokles nebo růst investičních výdajů – růst nebo pokles výdajů na spotřebu Y=C+S Celkové výdaje = součet investic a spotřeby AS je svislá, vyjadřuje rychlé přizpůsobení cen a mezd Pokles agregátní poptávky (AD´) způsobí, že cenová hladina se sníží (P´), ale ke snížení reálného GDP nedojde Vytvoří se potenciální za využití výrobních faktorů (např. práce) bez ohledu na to, jaká je hladina poptávky Posun AD do AD´ je stav, kdy Q=Q´, tedy produkt se nezměnil, snížila se cenová hladina a je zajištěna plná zaměstnanost 2 závěry: Neexistují ztráty a nevyužité zdroje (vyrobený produkt Q se nachází na úrovni potencionálního produktu Q´ Makroekonomická politika nemůže ovlivnit hladinu nezaměstnanosti a produktu – pracovní síla může při běžné mzdové sazbě nalézt zaměstnání Uznává jedinou formu nezaměstnanosti – frikční (dobrovolná – sám odejdu na krátkou dobu z práce, např. nelíbí se mi šéf) Keynesiánský model Vychází z předpokladu silně omezené elasticity cen AD se skládá ze spotřebitelské a investiční poptávky Y=C+S (důchod můžeme vynaložit buď na spotřebu nebo uspořit) – funkce spotřeby I=S

Témata, do kterých materiál patří