Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jestliže náklady vytlačují ceny vzhůru během období vysoké nezaměstnanosti a slabého využití zdrojů, jde o inflaci tlačenou náklady.

Důsledky inflace

Inflace má přerozdělovací efekty

 • Postihuje především příjemce fixních důchodů (stipendia, starobní důchod, invalidní,… vše ze státního rozpočtu)

 • Se změnou fixních a disponibilních důchodů se změní priority domácností na spotřebu

 • Nepříznivě ovlivňuje úroveň mezd a platů

 • Má sociální dopady a mění strukturu spotřeby

 • Znamená pokles hodnoty vkladů (ztrácí věřitelé a získávají dlužníci)

 • Nepostihuje majitele hmotných statků

 • Při pevném měnovém kurzu znamená převahu zahraniční nabídky a to zeslabuje ekonomický růst v zemi

 • Přestaneme věřit bankám (žádné výnosy), začneme spotřebovávat – nakupujeme – dojde ke krachu bank

Inflace a nezaměstnanost – vzájemně to spolu souvisí

Phillipsova křivka

Phillipsova křivka = popisuje vztah mezi nezaměstnaností a inflací.

Klíčovým předpokladem je, že existuje inverzní vztah = jestli chceme udržet inflaci na nízké úrovni, potřebujeme větší nezaměstnanost

A-D = přirozená míra nezaměstnanosti

B-C = přeplacení lidí – skoková inflace

Období nízké nezaměstnanosti ovlivňuje Phillipsovu křivku (obr. 2)

Ekonomika se nejdříve nachází v bode A. Poté expanduje a nezaměstnanost klesá ve druhém obdoví v bode B pod přirozenou míru. Výsledkem je, že inflace roste nad setrvačnou míru.

S postupem času se však vyšší inflace stává anticipovanou a je zabudována do nové krátkodobé Phillipsovy křivky, takže při téže míře nezaměstnanosti jako v bodě B je vyšší míra inflace.Když se ekonomika ve čtvrtém období vrátí k přirozené míře v bodě D, je nyní zatížena vyšší setrvačnou a skutečnou mírou inflace

Je to pravda pouze v případě, že nezaměstnanost je větší než 4%

N úkor jednoho řešímedruhé

A-B = nezam. Se snižuje, ale inflace se zvyšuje

B-C

C-D = inflace se snižuje, ale nezam. Zvyšuje

Ekonomický růst

= roste-li reálný hrubý domácí produkt a národní důchod (na 1ob.) v čase.

Rozdíl:

Y= reálný produkt

T=čas

Koeficient růstu

Tempo růstu

nebo

Tempo růstu

Růst produktivity práce

Ekonomická síla

Ekonomická úroveň reál. GDP / 1 ob. V USD (počet eko. Aktivních lidí)

K-kapitál, L- práce, N-zdroje

Reálný důchod

 • Množství faktorů - kvantitativní

  • Růst K

  • Růst L

 • Kvalitativní změny

  • Zdokonalení (zlepšení)

   • Zdokonalení výrobních faktorů (kapitál, pracovní síla, úroveň řízení, organizace, inovace)

Intenzivní produkční funkce

Funkce státu

4 makroekonomické cíle

 1. Vysoký produkt (přírustek produktu)

  • Kvalita, rychlý růst HNP, HDP, ND, čistý eko. Blahobyt, přírustky produktu, kvalita produktu -> produktové ukazatele

 1. Zaměstnanost, pracovní síla

  • Míra zaměstnanosti, př. Míra zaměstnanosti, kolik lidí v produktivním věku nabízí svoji práci

  • Prvovýroba, druhovýroba, terciální sféra

 2. Stabilita cenové úrovně

  • Inflace, čistá inflace, inflace na spotřební koš

  • Úroková míra, investice

 3. Ekonomická aktivita země se zahraničím

  • Vnější ekonomika, vyhodnocení zahraničního obchodu, měnová bilance

Témata, do kterých materiál patří