Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Magický N-úhelník =znázornění základních cílů hospodářské politiky jednotlivých zemí Jakou hospodářskou politiku stát za daných okolností aplikuje… Čím je plocha obrazce větší, tím je i celkově úspěšnější hosp. politika státu. Prorůstová fiskální a monetární politikaZdrženlivá fiskální a monetární politika Ekonomika – čím víc ma východ, tím více je řízená státem. Západní země mají většinou liberální eko. Nejliberálnější eko – Británie (nejmenší zásahy) Sociální tržní eko – Německo, Dánsko, Švédsko, Holansko Nemají státní sektor Chrání občana cyklickými výkyvy eko Založena čiste na soukromém vlastnicví (žádný státní sektor) Komplexní sociální záchranná síť (povinné připojištění penzijní, proti nezaměstnanosti, zdravotní,…) Extenzivní regulace práce – ochrana před propouštěním, práva společné ochrany pro dělníky Autonomní politika CB – centrální banka je nezávislá, nedělá co chce vláda, hlídá výkyvy Holanský systém – pokročilejší než německý, větší soc. zabezpěčení Francie, Španělsko, Itálie – podniky, které krachují se zestátňují – mají státní sektor Efekty Volba vlády pro zdrženlivou nebo prorůstovou eko. Při hrozbě inflace většina zemí zvolí zdrženlivou politiku Nikdo nemůže říct, která politika je lepší. Fiskální politika = rozpočtová a daňová politika, nejdůležitější část rozpočtové soustavy Státní rozpočet = centralizovaný peněžní fond, je vytvořen, používán státními orgány Finanční plán - každoročně schvalován parlamentem (závazný finanční plán) Funkce státního rozpočtu Alokační – shromažďování finančních prostředků na realizaci veřejných … Distribuční – zmírnění soc. a důchodové nerovnosti – přerozdělení Stabilizační (=regulační) – zjištění míry nezaměstnanosti a inflace, přímé zásahy státu Příjmy a výdaje SR Příjmy Daně Přímé – závislé na příjmu, majetku Nepřímé Univerzální (DPH, obratová daň) Selektivní (daň uvalená na specifické zboží) Spotřební (uhlovodíková paliva a maziva, víno, pivo. Líh, tabák atd) Clo Daně a poplatky sociálního a nemocenského pojištění Výdaje Reálné – za výdaj poskytujeme protislužbu (státní správa, školství,…) Transferové – žádnou protislužbu neposkytujeme (podpora v nezaměstnanosti, invalidní důchody, mateřská, …) Příjmy (aktiva) a výdaje (pasiva) tvoří bilanci, která se většinou nerovná Řešení deficitu SR Restriktivní zásahy (sektory školství, zdravotnictví) Zeškrtávají se tak dlouho, až ten sektor nemůže fungovat Emitace státních dluhopisů Věřitelem se stávají domácnosti a podnikatelé Jestliže se prodají do zahraničí, musíme počítat z výnosem Monetizace dluhu Vláda donutí banku, která není nezávislá, aby dala na objem dluhu další pěníze do oběhu, tj. přidání do příjmu – růst inflace Použití fondu národního majetku (rarita, použila to jen ČR) Peníze z privatizace Deficit SR Cyklický Důsledek hospodářského (recese, deprese)

Témata, do kterých materiál patří