Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Znamená pokles hodnoty vkladů (ztrácí věřitelé a získávají dlužníci) Nepostihuje majitele hmotných statků Při pevném měnovém kurzu znamená převahu zahraniční nabídky a to zeslabuje ekonomický růst v zemi Přestaneme věřit bankám (žádné výnosy), začneme spotřebovávat – nakupujeme – dojde ke krachu bank Inflace a nezaměstnanost – vzájemně to spolu souvisí Phillipsova křivka Phillipsova křivka = popisuje vztah mezi nezaměstnaností a inflací. Klíčovým předpokladem je, že existuje inverzní vztah = jestli chceme udržet inflaci na nízké úrovni, potřebujeme větší nezaměstnanost A-D = přirozená míra nezaměstnanosti B-C = přeplacení lidí – skoková inflace Období nízké nezaměstnanosti ovlivňuje Phillipsovu křivku (obr. 2) Ekonomika se nejdříve nachází v bode A. Poté expanduje a nezaměstnanost klesá ve druhém obdoví v bode B pod přirozenou míru. Výsledkem je, že inflace roste nad setrvačnou míru. S postupem času se však vyšší inflace stává anticipovanou a je zabudována do nové krátkodobé Phillipsovy křivky, takže při téže míře nezaměstnanosti jako v bodě B je vyšší míra inflace.Když se ekonomika ve čtvrtém období vrátí k přirozené míře v bodě D, je nyní zatížena vyšší setrvačnou a skutečnou mírou inflace Je to pravda pouze v případě, že nezaměstnanost je větší než 4% N úkor jednoho řešímedruhé A-B = nezam. Se snižuje, ale inflace se zvyšuje B-C C-D = inflace se snižuje, ale nezam. Zvyšuje Ekonomický růst = roste-li reálný hrubý domácí produkt a národní důchod (na 1ob.) v čase. Rozdíl: Y= reálný produkt T=čas Koeficient růstu Tempo růstu nebo Tempo růstu Růst produktivity práce Ekonomická síla Ekonomická úroveň reál. GDP / 1 ob. V USD (počet eko. Aktivních lidí) K-kapitál, L- práce, N-zdroje Reálný důchod Množství faktorů - kvantitativní Růst K Růst L Kvalitativní změny Zdokonalení (zlepšení) Zdokonalení výrobních faktorů (kapitál, pracovní síla, úroveň řízení, organizace, inovace) Intenzivní produkční funkce Funkce státu 4 makroekonomické cíle Vysoký produkt (přírustek produktu) Kvalita, rychlý růst HNP, HDP, ND, čistý eko. Blahobyt, přírustky produktu, kvalita produktu -> produktové ukazatele Zaměstnanost, pracovní síla Míra zaměstnanosti, př. Míra zaměstnanosti, kolik lidí v produktivním věku nabízí svoji práci Prvovýroba, druhovýroba, terciální sféra Stabilita cenové úrovně Inflace, čistá inflace, inflace na spotřební koš Úroková míra, investice Ekonomická aktivita země se zahraničím Vnější ekonomika, vyhodnocení zahraničního obchodu, měnová bilance Nástroje politiky Fiskální politika – stát přerozděluje důchody, transferové platby Monetární – úvěrová a peněžní politika Vnější obchodní a měnová politika Důchodová politika – kombinace fiskální a monetární politiky, zaměřenou na ovlivnění inflace prostřednictvím cenových a měnových opatření. (Lidé za důchod neposkytují žádnou protislužbu)

Témata, do kterých materiál patří