Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Nástroje politiky

 1. Fiskální politika – stát přerozděluje důchody, transferové platby

 2. Monetární – úvěrová a peněžní politika

 3. Vnější obchodní a měnová politika

 4. Důchodová politika – kombinace fiskální a monetární politiky, zaměřenou na ovlivnění inflace prostřednictvím cenových a měnových opatření. (Lidé za důchod neposkytují žádnou protislužbu)

Magický N-úhelník

=znázornění základních cílů hospodářské politiky jednotlivých zemí

Jakou hospodářskou politiku stát za daných okolností aplikuje…

Čím je plocha obrazce větší, tím je i celkově úspěšnější hosp. politika státu.

Prorůstová fiskální a monetární politika Zdrženlivá fiskální a monetární politika

Ekonomika – čím víc ma východ, tím více je řízená státem. Západní země mají většinou liberální eko.

Nejliberálnější eko – Británie (nejmenší zásahy)

Sociální tržní eko – Německo, Dánsko, Švédsko, Holansko

 • Nemají státní sektor

 • Chrání občana cyklickými výkyvy eko

 1. Založena čiste na soukromém vlastnicví (žádný státní sektor)

 2. Komplexní sociální záchranná síť (povinné připojištění penzijní, proti nezaměstnanosti, zdravotní,…)

 3. Extenzivní regulace práce – ochrana před propouštěním, práva společné ochrany pro dělníky

 4. Autonomní politika CB – centrální banka je nezávislá, nedělá co chce vláda, hlídá výkyvy

  • Holanský systém – pokročilejší než německý, větší soc. zabezpěčení

Francie, Španělsko, Itálie – podniky, které krachují se zestátňují – mají státní sektor

Efekty

Volba vlády pro zdrženlivou nebo prorůstovou eko.

Při hrozbě inflace většina zemí zvolí zdrženlivou politiku

Nikdo nemůže říct, která politika je lepší.

Fiskální politika

= rozpočtová a daňová politika, nejdůležitější část rozpočtové soustavy

Státní rozpočet = centralizovaný peněžní fond, je vytvořen, používán státními orgány

Finanční plán - každoročně schvalován parlamentem (závazný finanční plán)

Funkce státního rozpočtu

 1. Alokační – shromažďování finančních prostředků na realizaci veřejných …

 2. Distribuční – zmírnění soc. a důchodové nerovnosti – přerozdělení

 3. Stabilizační (=regulační) – zjištění míry nezaměstnanosti a inflace, přímé zásahy státu

Příjmy a výdaje SR

Příjmy

 • Daně

  • Přímé – závislé na příjmu, majetku

  • Nepřímé

   • Univerzální (DPH, obratová daň)

   • Selektivní (daň uvalená na specifické zboží)

   • Spotřební (uhlovodíková paliva a maziva, víno, pivo. Líh, tabák atd)

 • Clo

 • Daně a poplatky sociálního a nemocenského pojištění

Výdaje

 • Reálné – za výdaj poskytujeme protislužbu (státní správa, školství,…)

 • Transferové – žádnou protislužbu neposkytujeme (podpora v nezaměstnanosti, invalidní důchody, mateřská, …)

Příjmy (aktiva) a výdaje (pasiva) tvoří bilanci, která se většinou nerovná

Témata, do kterých materiál patří