Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

alismus – připouští více kovů Knapova peněžní teorie: vůbec nepotřebujeme zlato Podstata peněz množství funkce důchodu tržba peněz posuzuje penězům reálnou hodnotu Druhy peněz komoditní – příjmáme zboží za zboží (=Barter) hotovostní– nemají žádnou vazbu na zlato kovové papírové bezhotovostní (žirální) – vklady bez výpovědi – peníze s největší likviditou s výpovědí náhražky – šeky, směnky Funkce peněz měřítko hodnoty prostředek směny prostředek k tezauraci směny (k uchování hodnoty) úvěrový prostředek platební prostředek zúčtovací jednotka Členění peněz na peněžní agregáty u Centrální banky M1= co musí CB nejvíce regulovat, aby nedošlo k inflaci, oběžní peníze(mince, bankovky), cestovní šeky M2 = M1 + malá termínová depozita, dohody o krátkodobých odkupech aktiv, depozitní účty M3 = M2 + velká termínová depozita, podíly na vzájemných fondech, termínová eurodolarová depozita L = M3 + cenné papíry, státní obligace, CP státu, pokladniční poukázky (L=nejméně likvidní forma depozit) Fisherova rovnice směny vztah GNP k peněžním agregátům vyrovnání toku výrobků a služeb a toku peněž k jejich nákupu Y = rálný produkt P = úroveň cenové hladiny M = množství peněz v oběhu V = rychlost obratu jedné peněžní jednotky Úroveň cenové hladiny je zívislá přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti obratu nepřímo úměrně na objemu reálného produktu Kdyby se ta rovnice nerovnala, vyvoláme inflaci nebo deficitní trh Trh peněz když se zvýší poptávka, zvýší se značně úrok – „drahé peníze“ Kdy žse zvýší nabídka peněz, dostaneme se na nižší úrokovou míru – „levné peníze“ Dilema centrálních bank Kriterium peněžní zásoby Udržení množství peněz v ekonomice Jestliže se zvýší poptávka po penězích, zvýší se úrok, ale množství zůstane stále stejné Kriterium úrokové míry Konstantní úroková míra – pokud se zvýší poptávka a banka chce udržet úrokovou míru, musí připustit tvýšení množství peněz do oběhu Expanze oživení – levnější úvěry Může dojít k přeinvestování s odkladem placení – je to špatné – může dojít k inflaci Pouze když se bude jednat o investice do reálné ekonomiky a zvýší se tím zaměstnanost, je to přípustné (=pouze když je velká nezaměstnanost a recesní deflační mezery) Progres generování vkladů Co nemůže udělat banka, udělá systém bank ´r = míra rezerv PŘ: 10% PMR – vložíme 100 10kč jde do ČNB 90kč může banka použít třeba na úvěry Dvoustupňová bankovní soustava V ČR od 1990 ČNB – cedulová banka Výhradním emitentem oběživa (papírových, kovových) Až budeme mít EURO, bude emitovat (vytvářet) pouze ty Eura s českým rubem Poskytuje úvěry bankám za př

Témata, do kterých materiál patří