Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jak se dá navrátit ekonomika do využití veškerých zdrojů

 • Pomocí progresivní daně rozdělil důchody – zvýšily se důchody, zvýšil potřebu podnikatelské sféry

 • Ovlivnil investice pomocí úvěrové politiky – mezní efekt. Inv. Je vyšší než dávání peněz do akcíí, obligací,…

 • Věřil fiskální politice (nevěřil monetární) – pomocí vládních programů chtěl zvýšit zaměstnanost

Investiční multiplikátor

=o kolik se změní důchod (národní produkt), jestliže se investiční výdaje změní o jednotku

=číslo, kterým musíme vynásobit změnu investic, abychom obdrželi výslednou změnu celkového produktu.

Vyjadřuje důchodotvorný účinek investic (každá investice rozšiřuje ekonomické možnosti

Jsou-li ceny a mzdy málo pružné, nemůže být křivka AS svislá.

 • Křivka AS mírně roste, roste tak dlouho, dokud roste agregátní poptávka a dokud jsou k dispozici nevyužité zdroje.

 • Růst agregátní poptávky zvyšuje úroveň zaměstnanosti, přičemž ceny rostou jen mírně.

 • Jednotlivým objemům reálného produktu odpovídá i odlišná úroveň zaměstnanosti (může docházet i k nedobrovolné dlouhodobé nezaměstnanosti). Chybí regulační mechanismus, který by obnovoval rovnováhu a soulad mezi úsporami a investicemi.

 • Produkt pozitivně reaguje na vyšší poptávku, tzv., že křivka AS je mírně rostoucí.

Neokeynesiánský kompromis

 • Vznik po 2. Světové válce

 • rozlišuje varianty, kdy v krátkém období existují nebo neexistují volné zdroje.

 • Jestliže existují volné zdroje (práce, kapitálu,…), platí keynesiánské pojetí křivky AS (=křivka se nachází v tzv. keynesiánském poli)

 • Jestliže nejsou k dispozici volné zdroje, lze aplikovat křivku agregátní nabídky klasického pojetí (=klasické pole

 • Oba případy jsou krajní (extrémní), tzn., že ve skutečnosti se křivka AS nachází mezi těmito póly.

Motivy preference likvidity

 • Důchod

 • Motiv opatrnosti – chceme volné peněžní prostředky, abychom mohli reagovat na případné zdražování vody apod.

  • Ca + mpc + YD

 • spekulační motivy – koupím si akcie a očekávám, že cena půjde nahoru (peníze se mi ale neobjeví v investici)

  • I=S

Peníze

 • S postupem času lidé nechtěli používat jako platidlo krávy a ostatní naturálie

 • Začlo se tedy používat drahé kamenní – malá hmotnost, velká hodnota, daly se dělit, atd. …

Zlatý standard – Vyspělá podoba peněžního oběhu, ve kterém je hodnota měny příslušné země vymezena zákonem, jako určité pevně stanovené množství zlata a nebo bankovek směnitelných za zlato v určitém kurzu stanoveném zákonem (bude možné měnit domácí měnu za zlato)

 1. Standard zlaté mince – oběh plnohodnotných zlatých mincí

 2. Standard zlatého slitku – povinností je prodávat a tezaurovat zlato ve zlatých slitcích

 3. Standard zlaté měny – monetární autorita směňovala domácí měnu za jinou, která podléhala zlatému standardu (měna byla definována množstvím zlata)

  • Zaniklo to prakticky v roce 1971, vypovězením brettonwoodských dohod USA.

Témata, do kterých materiál patří