Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Trh, Tržní mechanismus Trh = zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby učinili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá. Když dáme dohromady nejrůznější trhy… trhy pšenice, automobilů, půdy, práce, kapitálů a všeho ostatního, vznikne tržní mechanismus, který nastolí rovnováhu cen a výroby. Co, jak pro koho? Typy trhů Územní hlesidko Místní – vztahuje se bezprostředně k určitému místu (jarmark, městský trh) Národní – trh v rámci státního celku Světové – projev skutečnosti, že autonomie národních trhů je jen částečná Počet zboží Dílčí – prodává se a kupuje jediný druh zboží Agregátní – trh veškerého zboží Předmět koupě a prodeje Trh výrobních faktorů – půda, práce, kapitál Trh peněz Trh produktů – výrobky a služby Neviditelná ruka trhu =každý jednotlivec, který sobecky sleduje jen svůj vlastní prospěch, je veden jakoby neviditelnou rukou k tomu, aby napomáhal všeobecnému prospěchu. Smith byl přesvědčen, že v tomto nejlepším možném světě by jakékoliv vměšování státu do volné konkurence bylo takřka jistě škodlivé. Dokonalá konkurence =žádná firma, ani žádný spotřebitel nedosahují takové velikosti, aby mohli sami ovlivnit tržní cenu Př: trh pšenice: i největší obilní farma vyrábí jen zlomek světové produkce pšenice, a nemůže tedy ovlivnit cenu pšenice. Tří podmínky dokonalé konkurence Dokonalá informovanost kupujících o existenci a o cenách všech dodavatelů daného statku. Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní produkt = produkty, které jsou naprosto stejné. Nedokonalá konkurence =firma může ovlivnit cenu výrobků (např. monopol. Letecká společnost, ČD) Společnost se může pohybovat pod hranicí svých produkčních možností – neefektivní ekonomika Při dokonalé konkurenci bez tržních selhání dokáží trhy vyždímat z disponibilních zdrojů tolik užitečných statků a služeb, kolik je jen možné. Avšak tam, kde převládnou monopoly, znečištění životního prostředí a další tržní selhání, tam může dojít k zániku pozoruhodných efektivních vlastností neviditelné ruky. Tři funkce vlády =podpora efektivnosti, spravedlnosti a stability Efektivnost pokusy korigovat tržní selhání, jakým je monopol. Vláda nepřijímá veškeré projevy monopolní moci jako nevyhnutelné. Od devadesátých let federální vláda zaváděla protimonopolní zákony i ekonomickou regulaci. -záporné externality (Př: Firma používá vzácné zdroje, jako je čistý vzduch a vodu, aniž by platila lidem za to, že jejich vzduch nebo vodu znečistila) Externality (efekty přelévání) – vyskytují se, když firmy nebo lidé přenášejí na jiné subjekty náklady nebo přínosy, aniž tyto jiné subjekty dostanou za náklady řádně zaplaceno anebo aniž za přínos přiměřeně platí Státní regulace se snaží s různou mírou úspěchu udržet pod kontrolou takové externality, jako je znečišťování vody a vzduchu, povrchová těžba, nebezpečné odpady, závadné léky a potraviny, radioaktivní látky. Spravedlnost I nejefektivnější tržní systém může vést k nerovnosti (Př: kočka bohatého člověka dostane mléko, které potřebuje chudé dítě pro své zdraví) Stát dohlíží na důchodové nerovnosti, které mohou být politicky nebo eticky nepřijatelné Opatření Progresivní zdanění – vláda odebere větší díl důchodu bohatým, než chudým. (Př: důchodové, dědické daně) Transferové platby – platby, za které lidé nemusí poskytovat žádné služby (pomoc pro osobny pokročilejšího věků, slepé, tělesně postižené, pro lidi s malými dětmi, pojištění proti nezaměstnanosti). Vláda též někdy poskytuje lidem s nízkými důchody potravinářské lístky, dotuje lékařskou péči a poskytuje levné bydlení. Stabilita Vláda napomáhá ekonomické stabilitě Kapitalismus byl od svého vzniku postihován vysokou inflací a nezaměstanosti. Opatrným používáním peněžních a fiskálních pravomocí vlády lze ovlivňovat úroveň produktu, nezaměstnanosti a inflace. Fiskální pravomoce vlády: daně a státní výdaje Monetární pravomoce: regulace bank a finančního syst

Témata, do kterých materiál patří