Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Počet PS ∑Q Mezní produkt Ø Produkt 0 0 1 2000 2000 2000 2 3000 1000 1500 3 3500 500 1167 4 3800 300 956 5 3900 100 780

Trh = zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby učinili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá.

Když dáme dohromady nejrůznější trhy… trhy pšenice, automobilů, půdy, práce, kapitálů a všeho ostatního, vznikne tržní mechanismus, který nastolí rovnováhu cen a výroby.

 • Co, jak pro koho?

Typy trhů

Územní hlesidko

 • Místní – vztahuje se bezprostředně k určitému místu (jarmark, městský trh)

 • Národní – trh v rámci státního celku

 • Světové – projev skutečnosti, že autonomie národních trhů je jen částečná

Počet zboží

 • Dílčí – prodává se a kupuje jediný druh zboží

 • Agregátní – trh veškerého zboží

Předmět koupě a prodeje

 • Trh výrobních faktorů – půda, práce, kapitál

 • Trh peněz

 • Trh produktů – výrobky a služby

Neviditelná ruka trhu

=každý jednotlivec, který sobecky sleduje jen svůj vlastní prospěch, je veden jakoby neviditelnou rukou k tomu, aby napomáhal všeobecnému prospěchu.

Smith byl přesvědčen, že v tomto nejlepším možném světě by jakékoliv vměšování státu do volné konkurence bylo takřka jistě škodlivé.

Dokonalá konkurence

=žádná firma, ani žádný spotřebitel nedosahují takové velikosti, aby mohli sami ovlivnit tržní cenu

Př: trh pšenice: i největší obilní farma vyrábí jen zlomek světové produkce pšenice, a nemůže tedy ovlivnit cenu pšenice.

Tří podmínky dokonalé konkurence

 1. Dokonalá informovanost kupujících o existenci a o cenách všech dodavatelů daného statku.

 2. Nulové náklady na změnu dodavatele

 3. Homogenní produkt = produkty, které jsou naprosto stejné.

Nedokonalá konkurence

=firma může ovlivnit cenu výrobků (např. monopol. Letecká společnost, ČD)

Společnost se může pohybovat pod hranicí svých produkčních možností – neefektivní ekonomika

Při dokonalé konkurenci bez tržních selhání dokáží trhy vyždímat z disponibilních zdrojů tolik užitečných statků a služeb, kolik je jen možné. Avšak tam, kde převládnou monopoly, znečištění životního prostředí a další tržní selhání, tam může dojít k zániku pozoruhodných efektivních vlastností neviditelné ruky.

Tři funkce vlády

=podpora efektivnosti, spravedlnosti a stability

Efektivnost

 • pokusy korigovat tržní selhání, jakým je monopol.

Vláda nepřijímá veškeré projevy monopolní moci jako nevyhnutelné. Od devadesátých let federální vláda zaváděla protimonopolní zákony i ekonomickou regulaci.

-záporné externality (Př: Firma používá vzácné zdroje, jako je čistý vzduch a vodu, aniž by platila lidem za to, že jejich vzduch nebo vodu znečistila)

Externality (efekty přelévání) – vyskytují se, když firmy nebo lidé přenášejí na jiné subjekty náklady nebo přínosy, aniž tyto jiné subjekty dostanou za náklady řádně zaplaceno anebo aniž za přínos přiměřeně platí

Témata, do kterých materiál patří