Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

eflátor (IPD, ICD) Není vypočítán přímo, ale dělením nominálního a reálného produktu Y … finální produkt P … cena ICD – nejširším cenovým indexem, pokrývá veškerý výstup včetě spotřebního zboží, investičních statků a vládních služeb Hodnota ICD odráží jak změnu cen, tak i reakci trhu na tyto cenové změny, která se projevuje změnou spotřebních výdajů Deflátor GDP se používá pro úpravu nominální hodnoty výstupu a změnu cenových hladin Výhodou ICD – odráží všeobecnou cenovou úroveň, na rozdíl od indexu spotřebitelského nebo indexu cen výrobců, které jsou užší a zahrnují méně položek Nevýhodou je jeho pracnost v získání dat o veškerých statcích produkovaných v ekonomice. Explicitní cenové indexy (CPI, PPI) se získávají rychleji a je možné je častěji zveřejňovat. Pro měření GDP se používají následující 3 způsoby Produkční metoda = výrobky a služby, které byly za určité období vyrobeny a poskytnuty za použití národních výrobních faktorů a jsou vyjádřeny v běžných cenách Jsou zde zahrnuty pouze finální výrobky a služby – výrobky určené pro spotřebu. Tzn: není zde zahrnut meziprodukt!! (výrobky určené k dalšímu zpracování) Součet přidaných hodnot každé výrobní etapy ze všech odvětví (hodnota, kterou přidají zpracováním jednotlivý výrobci) Po připočtení čistého vlastnického důchodu ze zahraničí, dostaneme GNP. Výdajová metoda = vyčíslení výdajů jednotlivých sektorů na nákup finálních výrobků a služeb -užití Je zde agregována pouze hodnota finálních nákupů a vylučují se veškeré výdaje na meziprodukt. Musíme sečíst: Výdaje domácnosti na spotřebu ( C) Výdaje na dlouhodobou spotřebu (zařízení bytu, auto, atd…) Výdaje na krátkodobou spotřebu (potraviny, oblečení, atd…) Výdaje na služby (lékařské, právnické, nájemné, atd…) Soukromé hrubé domácí investice (I) Reinvestice Čisté investice (investice na rozšíření kapitálových statků) Zvyšování zásob surovin a hotových výrobků na skladě Výstavba rodinných domů a bytů NEPATŘÍsem: např. nákupy cenných papírů Výdaje státu na nákup výrobků a služeb (G) Výdaje státu na nákup finální produkce NEPATŘÍ sem: transferové platby Čistý export (export – import) (X) Rozdíl mezi vývozi a vlastnickým důchodem ze zahraničí a dovozy a vlastnickým důchodem do zahraničí Důchodová metoda = měření příjmu domácností. Součet jejich důchodů tvoříNÁRODNÍ DŮCHOD (ND) Do výpočtu se zahrnují následující důchody Hrubé mzdy (před zdaněním) – odměny za práci – w Renty – důchody vlastníků půdy, nemovitosti – r Hrubé zisky korporací (před zdaněním) – z Čisté úroky (rozdíl mezi získanými a plac

Témata, do kterých materiál patří