Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Př:

chleba : ten já budu kupovat pořád, protože je potřeba a je jedno kolik bude stát – sklon se mi téměř nemění

Knihy: kupuji jen zřídka, sklony mohou být různé

Konkurenční trh

Stoupne-li poptávka, mírně se zvýsí cena a více se zvýší množství.

Nabídkový šok

=znázorněný jako prudký posund křivky AS vzhůru, má za následek vyšší ceny a současně snížení produktu. Nabídkové šoky proto vedou ke zhoršování, pokud jde o všechny hlavní cíle makroekonomické politiky.

Důsledkem prudkého zvýšení cen ropy, surovin a práce, bylo zvýšení nákladů pro podnikatele. V důsledku výšších cen ropy a dalších vstupů si firmy účtovali více. – rovnováha se z E1 posunula do E2 – nižší produkt a vyšší ceny.

Měření výkonnosti ekonomiky, domácí produkt, národní důchod

GDP = suma všech finálních výrobků a služeb vyrobených a poskytnutých v ekonomice za určité období (obvykle 1 rok)

 • Součet korunové hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých vývozů

 • Růst cenové hladiny a závislost na inflaci jsou dalším faktorem, který může ukazatel GDP zkreslit – porovnáváme-li hmotné a peněžní výsledky

 1. Nominální GDP – ukazatel v běžných, tržních (skutečných) cenách daného roku

 2. Reálný GDP – ukazatel ve srovnatelných (stálých) cenách (např, cenách určitého výchozího, základního roku). To znamená, že se v ukazateli neprojevuje inflace. Zvýšení reálného GDP ukazuje zvýšení fyzického objemu produktu během určitého období a vylučuje zvýšení cen

  • Celý svět používá ceny z roku 1989 (ceny výchozího roku – rok nula)

  • ČR používá ceny z roku 1994 (ceny výchozího roku – rok nula)

  • HDP – teritoriální produkce na území ČR (produkty i od zahraničních firem)

  • HNP – národnostní produkce i mimo ČR (produkty jen z národ. kapitálu – domácí firmy)

Měření cenové hladiny

 • Výcházíme z cenových indexů

 1. Index spotřebitelských cen (CPI)

  • Koš (tržní) spotřebitelských statků a služeb (asi 370 položek)

   • Q…. množství

   • P…. cena (P0-předchozí rok, P1-současný)

 2. Index cen výrobců (PPI)

  • Zahrnuje asi 3400 položek a měří ceny na prvním stupni výroby

  • V dlouhodobém horizontu indexy PPI a CPI většino odrážejí stejnou míru inflace, avšak krátkodobě index PPI často signalizuje nadcházející změny v CPI.

 3. Implicitní cenový deflátor (IPD, ICD)

  • Není vypočítán přímo, ale dělením nominálního a reálného produktu

  • Y … finální produkt

  • P … cena

  • ICD – nejširším cenovým indexem, pokrývá veškerý výstup včetě spotřebního zboží, investičních statků a vládních služeb

  • Hodnota ICD odráží jak změnu cen, tak i reakci trhu na tyto cenové změny, která se projevuje změnou spotřebních výdajů

  • Deflátor GDP se používá pro úpravu nominální hodnoty výstupu a změnu cenových hladin

  • Výhodou ICD – odráží všeobecnou cenovou úroveň, na rozdíl od indexu spotřebitelského nebo indexu cen výrobců, které jsou užší a zahrnují méně položek

  • Nevýhodou je jeho pracnost v získání dat o veškerých statcích produkovaných v ekonomice. Explicitní cenové indexy (CPI, PPI) se získávají rychleji a je možné je častěji zveřejňovat.

Témata, do kterých materiál patří