Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

DI = PI – osobní dan+

DI = C + S (spotřeba + úspory)

Průměrný sklon ke spotřebě (podíl spotřeby k disponibilnímu důchodu) – APC

Průměrný sklon k úsporám - APS

Index útrap

=součet míry inflace a součet míry nezaměstnanosti (v roce 2004 v SR 2x více než v ČR)

Enviromentální ukazatele

Čistý ekonomický blahobyt (NEW)

=upravená míra GNP, která obsahuje pouze spotřební a investiční položky, jež přímo přispívají k ekonomickému blahobytu.

GNP + hodnota volného času (jsem více bohatá a rozhodnu se pracovat méně hodin pro svůj blahobyt

+ zvyšování kvality výrobků

+ výrobky a služby produkované pro svou rodinu

+ výrobky z šedé ekonomiky

-záporné externality (znečištění ovzduší, vody, půdy)

-výdaje na obranu, armádu

Dvousektorová ekonomika

Pojetí makroekonomické rovnováhy

Makroekonomická rovnováha = rovnováha na – trhu statků a služeb

-trhu práce a ostatních výrobních faktorů

-trhu kapitálu a peněz

Klasický model

 • Obsažen v monetarismu (ekonomický směr liberální ekonomie)

 • Předpokládá se, že ceny reagují na nabídku a poptávku, a to na všech trzích

 • Úroková míra ovlivňuje proces úspor (čím je vyšší, tím více lidé spoří a vzniknou volné zdroje pro investice): I=S

 • Převaha poptávky po investicích – zvýší se úrokové sazby – z toho se odvíjí tvorba úspor – rovnováha na trhu kapitálu

 • Pokles nebo růst investičních výdajů – růst nebo pokles výdajů na spotřebu Y=C+S

 • Celkové výdaje = součet investic a spotřeby

 • AS je svislá, vyjadřuje rychlé přizpůsobení cen a mezd

 • Pokles agregátní poptávky (AD´) způsobí, že cenová hladina se sníží (P´), ale ke snížení reálného GDP nedojde

 • Vytvoří se potenciální za využití výrobních faktorů (např. práce) bez ohledu na to, jaká je hladina poptávky

 • Posun AD do AD´ je stav, kdy Q=Q´, tedy produkt se nezměnil, snížila se cenová hladina a je zajištěna plná zaměstnanost

2 závěry:

 1. Neexistují ztráty a nevyužité zdroje (vyrobený produkt Q se nachází na úrovni potencionálního produktu Q´

 2. Makroekonomická politika nemůže ovlivnit hladinu nezaměstnanosti a produktu – pracovní síla může při běžné mzdové sazbě nalézt zaměstnání

  • Uznává jedinou formu nezaměstnanosti – frikční (dobrovolná – sám odejdu na krátkou dobu z práce, např. nelíbí se mi šéf)

Keynesiánský model

 • Vychází z předpokladu silně omezené elasticity cen

 • AD se skládá ze spotřebitelské a investiční poptávky

 • Y=C+S (důchod můžeme vynaložit buď na spotřebu nebo uspořit) – funkce spotřeby

 • I=S

Z funkce spotřeby plynou 3 skutečnosti

 1. S růstem důchodu rostou výdaje na spotřebu pomaleji než roste důchod. Lidé neutratí celý důchod, část ušetří – mezní sklon ke spotřebě

  • = málá změna, přírustek

 2. Úspory jsou doplňkem spotřebních výdajů a s růstem důchodů rostou i úspory – mezní sklon k úsporám

 3. Vztah mezi mps a mps lze zapsat:

  • 1= mpc + mps

Témata, do kterých materiál patří