Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makro_-_vypisky_z_prednasek_a_skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Z funkce spotřeby plynou 3 skutečnosti S růstem důchodu rostou výdaje na spotřebu pomaleji než roste důchod. Lidé neutratí celý důchod, část ušetří – mezní sklon ke spotřebě = málá změna, přírustek Úspory jsou doplňkem spotřebních výdajů a s růstem důchodů rostou i úspory – mezní sklon k úsporám Vztah mezi mps a mps lze zapsat: 1= mpc + mps Jak se dá navrátit ekonomika do využití veškerých zdrojů Pomocí progresivní daně rozdělil důchody – zvýšily se důchody, zvýšil potřebu podnikatelské sféry Ovlivnil investice pomocí úvěrové politiky – mezní efekt. Inv. Je vyšší než dávání peněz do akcíí, obligací,… Věřil fiskální politice (nevěřil monetární) – pomocí vládních programů chtěl zvýšit zaměstnanost Investiční multiplikátor =o kolik se změní důchod (národní produkt), jestliže se investiční výdaje změní o jednotku =číslo, kterým musíme vynásobit změnu investic, abychom obdrželi výslednou změnu celkového produktu. Vyjadřuje důchodotvorný účinek investic (každá investice rozšiřuje ekonomické možnosti Jsou-li ceny a mzdy málo pružné, nemůže být křivka AS svislá. Křivka AS mírně roste, roste tak dlouho, dokud roste agregátní poptávka a dokud jsou k dispozici nevyužité zdroje. Růst agregátní poptávky zvyšuje úroveň zaměstnanosti, přičemž ceny rostou jen mírně. Jednotlivým objemům reálného produktu odpovídá i odlišná úroveň zaměstnanosti (může docházet i k nedobrovolné dlouhodobé nezaměstnanosti). Chybí regulační mechanismus, který by obnovoval rovnováhu a soulad mezi úsporami a investicemi. Produkt pozitivně reaguje na vyšší poptávku, tzv., že křivka AS je mírně rostoucí. Neokeynesiánský kompromis Vznik po 2. Světové válce rozlišuje varianty, kdy v krátkém období existují nebo neexistují volné zdroje. Jestliže existují volné zdroje (práce, kapitálu,…), platí keynesiánské pojetí křivky AS (=křivka se nachází v tzv. keynesiánském poli) Jestliže nejsou k dispozici volné zdroje, lze aplikovat křivku agregátní nabídky klasického pojetí (=klasické pole Oba případy jsou krajní (extrémní), tzn., že ve skutečnosti se křivka AS nachází mezi těmito póly. Motivy preference likvidity Důchod Motiv opatrnosti – chceme volné peněžní prostředky, abychom mohli reagovat na případné zdražování vody apod. Ca + mpc + YD spekulační motivy – koupím si akcie aočekávám, že cena půjde nahoru (peníze se mi ale neobjeví v investici) I=S Peníze S postupem času lidé nechtěli používat jako platidlo krávy a ostatní naturálie Začlo se tedy používat drahé kamenní – malá hmotnost, velká hodnota, daly se dělit, atd. … Zlatý standard – Vyspělá podoba peněžního oběhu, ve kterém je hodnota měny příslušné země vymezena zákonem, jako určité pevně stanovené množství zlata a nebo bankovek směnitelných za zlato v určitém kurzu stanoveném zákonem (bude možné měnit domácí měnu za zlato) Standard zlaté mince – oběh plnohodnotných zlatých mincí Standard zlatého slitku – povinností je prodávat a tezaurovat zlato ve zlatých slitcích Standard zlaté měny – monetární autorita směňovala domácí měnu za jinou, která podléhala zlatému standardu (měna byla definována množstvím zlata) Zaniklo to prakticky v roce 1971, vypovězením brettonwoodských dohod USA. Země měli různé teorie. Rozlišovali se na: Nominalistické – dáme penězům zákonný oběh, preferuji, že jakýkoliv papír ze zákona bude oběžný Metalistické Monometalismus – spojuje vše jen se zlatem, jiný kov nepřipouští limet

Témata, do kterých materiál patří